Molen De Hoop / Molen van Zeeman, 't Zand

't Zand, Noord-Holland
v

korte karakteristiek

naam
De Hoop / Molen van Zeeman
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
01636
oude dbnr.
V427
Meest recente aanpassing
media-bestand
Molen 01636 De Hoop / Molen van Zeeman ('t Zand)
Foto coll. P. v.d. Berg

locatie

plaats
't Zand
plaatsaanduiding
Molenpad 10
gemeente
Schagen, Noord-Holland
streek
De Zijpe
geo positie
X: 112188, Y: 539267
N: 52.83892, O: 4.75185

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
1940 onttakeld 2011 verplaatst
verplaatst naar
geschiedenis

Het NH Molenboek van 1981 vermeldt ten onrechte dat de molen afkomstig was uit de Zaanstreek. Enige tijd heeft men gedacht dat het olie- en papiermolen De Bok in Wormerveer was. Dit is echter onjuist gebleken. Het achtkant van deze molen was afkomstig uit Leiden. Het gaat om houtzaagmolen De Haan, in 1782 gebouwd op basis van een nog veel oudere volmolen. De Haan werd in 1865 'verstoomd', waarna het achtkant werd verkocht. In 1865 werd het achtkant overgeplaatst naar 't Zand, waar de molen als korenmolen ging dienen.
Eén van de bijzonderheden was, dat de achtkantstijlen doorlopend waren vanaf de gemetselde voet tot aan het boventafelement.

In 1913 kocht Arie Zeeman, overgrootvader van de huidige eigenaars Gustaaf en Janco Zeeman, de molen. Vanaf 1913 werd de aandrijving overgenomen door een gas- en later een dieselmotor, en werd de molenromp gebruikt voor opslag van granen en veevoeder.

In 1940 werd de molen onttakeld.

In 2004 werd de romp beschermd rijksmonument. In 2007 werd het perceel aan de Parallelweg 33 aangekocht, direct langs de rijksweg N9. In 2008 werd de Stichting "Behoud Korenmolen van Zeeman" opgericht, met als belangrijkste taak de molen op de nieuwe plek zijn oude luister terug te geven.

Bron onder meer: Nederlandse Molendatabase, 2015.

nog waarneembaar

aanvullingen

trivia

Korenmolen De Hoop naar nieuwe locatie in ’t Zand
Gepubliceerd op 11 april 2006, Noord-Hollands Dagblad

De monumentale korenmolen De Hoop in 't Zand zal worden verplaatst en krijgt een nieuwe functie. De molen staat nog op het bedrijfsterrein van Zeeman Diervoeder BV, maar het college is inmiddels akkoord gegaan met het verzoek de molen een nieuwe plaats te gaan geven. Het plan ligt er nu om de molen als museum in te richten op een plek ten westen van de uitrit N9 naar 't Zand.

Molen De Hoop, ook bekend als de Molen van Zeeman, kwam in april 2004 op de monumentenlijst te staan. De molen heeft geen wieken meer en ook de inwendige machinerie ontbreekt. Toch werd de molen aangemerkt als herstelbare korenmolen. Het verplaatsen en herstellen van de molen zal nog wel een pittige klus worden, aangezien hij staat ingebouwd in het voederbedrijf.

Eigenaar Gustaaf Zeeman: ,,Een voorwaarde van ons is dat de molen verplaatst wordt naar een locatie in 't Zand. De molen hoort toch bij het dorp.'' Die wens lijkt nu te gaan worden vervuld. Nadat het college akkoord ging met het verplaatsen van de molen, zal de commissie grondgebiedzaken zich op 19 april buigen over de kwestie. Het plan is dat de molen in ere zal worden hersteld aan de uitrit aan de N9 in 't Zand. Daar komt de molen landschappelijk en qua windvang beter tot zijn recht.

Het volledige verhaal stond in de Schager Courant van woensdag 12 april 2006.
-----

De raad van de gemeente Zijpe heeft in zijn vergadering van 28 oktober 2008 verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor Parallelweg 33, 1756 ED te 't Zand, kadastraal bekend gemeente Zijpe, sectie H, nummer 1728 t.b.v. de bouw van een expositieruimte met restauratie, inrichting van het terrein en verplaatsing van molen 'De Hoop' vanaf Molenpad 10 te 't Zand naar de Parallelweg 33.
Bron: Voorbereidingsbesluit Gemeente Zijpe.
-----

Stellingmolen De Hoop is particulier eigendom en staat verscholen tussen gebouwen van het bedrijf Zeeman. De oude molenromp is een rijksmonument en verhuist in mei 2011 naar een betere plek, net buiten het dorp. Op de nieuwe locatie krijgt de molen een publieksfunctie.
De provincie spendeert € 192.000 aan de verplaatsing en restauratie. Toch kent de begroting een gat van € 100.000, voornamelijk voor de nutsvoorzieningen.
De nieuwe fundering is inmiddels gereed, een molenschuur is in aanbouw.
Bron (en foto v.d. fundering): NHD editie Waterland, 21 jan. 2011.
-----

Volgens een bord bij de bouwplaats wordt de molenromp op 11 mei 2011 verplaatst naar Parallelweg 33. De eerste paal werd geslagen op 30 nov. 2010, de stenen fundering is inmiddels gereed en de motorboet ook, een stel gebruikte roeden ligt al op het terrein. De nieuwe locatie ligt 400 m ZZW van de oude. Opdrachtgever is Stichting "Behoud Korenmolen van Zeeman".
De molen komt op een stenen onderbouw van 3 m hoogte te staan en wordt daarmee totaal 19 m hoog, zodat hij vanuit de verre omtrek waarneembaar zal zijn. In de motorboet komt de langzaamlopende dieselmotor te staan die sinds 1933 de aandrijving overnam, zodat zowel bij wind als bij windstilte kan worden gemalen.
In een bij de molen te realiseren bezoekerscentrum annex museum kan wat genuttigd worden, en wordt toeristische informatie verstrekt. In het museumgedeelte zullen oud boerengereedschap en maalderijobjecten getoond worden.
MHO, 17 april 2011.
-----

De romp werd 11 mei 2011 verplaatst. De oude kap werd voorlopig herplaatst ter bescherming van de romp, later kwam er een nieuwe kap.