Molen Leemolen, De Lier

De Lier, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
Leemolen
modeltype
Ronde molen, grondzeiler
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
01530
oude dbnr.
V553
Meest recente aanpassing
| Foto
media-bestand
Molen 01530 Leemolen (De Lier)
Foto: n.n.

locatie

plaats
De Lier
plaatsaanduiding
Leeweg 52, schuin t/o de voormalige Vlietmolen
gemeente
Westland, Zuid-Holland
plaats(en) voorheen
Westerlee
streek
Westland
kadastrale aanduiding 1811-1832
De Lier E / B ?
geo positie
X: 74638, Y: 443430
N: 51.97347, O: 4.21763

constructie

modeltype
Ronde molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
ronde bovenkruier
plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
circa
verdwenen
1937 verbrand 1944 door oorlogsgeweld
geschiedenis

1769: Op getoond kaartfragment anno 1769 wordt vermeld dat het hier om de Leemolen gaat, dus is het bouwjaar van de stenen grondzeiler zeer waarschijnlijk eerder dan 1769. 
de red. / onderzocht door Pim van der Wijk

1788: Willem de Oude wordt in 1788 molenaar. 
De molen werd mogelijk eerder al vervangen door een ronde, stenen grondzeiler.
Naast de molen komt een woonhuis en schuurtje vlak langs de Hoefweg (thans Leeweg), vlakbij de brug over de Lee. Aan de andere zijde van de brug staat tot de huidige dag de Leewoning.
Na tien jaar verkoopt Willem de Oude de korenmolen aan Bernardus Nieuwland, welke hem slechts vijf jaar bezit. Het zijn woelige tijden wegens de Franse overheersing, met veel onzekerheden in de handel.

10-04-1883: Volgens het Potboek werd een nieuwe binnenroe geleverd: 
10 april 1883, Besteld voor den Heer .... te Lier bij Delft.
Een binnenroe nr. PB1377 , lengte 23,87m. Wordt per schip door P. van der Plas geleverd.
Inform. DHM

17-04-1936: In de 'Delftsche Courant' van vrijdag 17 april 1936 werd melding gemaakt van een hevige brand die het naastgelegen veilinggebouw die ochtend totaal verwoestte. De molen bleef gelukkig gespaard. 

1937: De molen werd onttakeld, waarna een Crossley-motor twee koppel maalstenen aandreef. 

1944: Dit heeft allemaal maar kort geduurd, want in 1944 werd de molen opgeblazen door Duitse troepen. De laatste molenaar was Van der Plas. 

28-08-1848: Algemeen Handelsblad 
Maasland, 26 aug. Eergisteren avond omstreeks 10 ure, barstte boven deze gemeente een vreeselijk onweder uit, dat ruim een en een half uur met hevigheid voortduurde, zonder dat men daarbij eenig onheil had te betreuren. De bui, die echter gedurende den geheelen nacht zich op zeer verren afstand deed hooren, keerde in den ochtend tusschen 7 en 8 ure naar deze environs terug en wel omstreeks 8 1/2 ure met dezelfde hevigheid, zijnde ongeveer dien tijd de bliksem ingeslagen in den korenmolen van de gemeente Lier, genaamd de Leemolen, liggende tusschen deze gemeente en Naaldwijk. Van gemelden molen was een gedeelte der roede verbrijzeld, en vervolgens in den molen de geheele lange spil van een gereten, van het binnenwerk verschroeid, en schijnt de bliksem van daar door den muur heen naar buiten gedrongen te zijn, waarin althans eene is opening geslagen. Het is hoogstens te verwonderen, dat bij de menigvuldige sporen van verschroeiing, er geene ontvlamming heeft plaats gehad, waardoor de molen, behoudens de geledene schade, gelukkig is gespaard gebleven.

nog waarneembaar

aanvullingen

trivia

Ligging volgens Ten Bruggencate: 1/2 km ten zo van de Zwet, dorpsdriesprong zz.

De molen stond in Westerlee dat behoorde tot het ambacht De Lier.

Over deze molen is er in 1989 een boekje uitgegeven door A.M. Dop te Naaldwijk (in eigen beheer, het heeft geen ISBN-nr).

foto's

foto's