Molen Polder Alblasserdam, deel Blokweer, Blokweerse Wip (2e), Alblasserdam

Alblasserdam, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
Polder Alblasserdam, deel Blokweer,
Blokweerse Wip (2e)
modeltype
Wipmolen
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
fietsroute
fietsroute in de buurt van Polder Alblasserdam, deel Blokweer,
Blokweerse Wip (2e) via fietsnetwerk.nl
Ten Bruggencate-nr.
01500
oude dbnr.
V1424
Meest recente aanpassing
media-bestand
Molen 01500 Polder Alblasserdam, deel Blokweer, Blokweerse Wip (2e) (Alblasserdam)
De molen in april 1997
(Foto: NSR)

locatie

plaats
Alblasserdam
plaatsaanduiding
Blokweersekade 7
gemeente
Alblasserdam, Zuid-Holland
streek
Alblasserwaard
kadastrale aanduiding 1811-1832
Alblasserdam A (2) ? ?
geo positie
X: 104000, Y: 432472
N: 51.87845, O: 4.64654

constructie

modeltype
Wipmolen
krachtbron
wind
functie
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
zetelkruier
vlucht
26,90 m, wieken Oud-Hollands opgehekt
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
herbouwd
verdwenen
verbrand
geschiedenis
Polder Alblasserdam deel Blokweer

In het archief te Dordrecht bevindt zich een notarisakte die het bouwjaar onthult.
De transcriptie van die akte is als volgt:

ONA Dordrecht, archief 20 nr. 34 fol 56 10 maart 1631
Op huyden den 10e Meert anno 1631 compareerde etc. Pieter Gijsbertsz, molenmaker ende borger binnen deser stede, out 40 jaren, den welcken verclaerde etc. ten versoecke ende instantie van schout ende gerechten van Alblasserdam, requiranten dat hij deposant ontrent een jaer geleden voor de requiranten gemaeckt ende gestelt heeft seekeren watermolen in den polder genaemt t'Blockweer, sorterende onder Alleblasserdam voornt gelegen, ontrent den Kinderdijck, ende dat hij deposant daer vooren bedongen heeft de somme van vijff duysent een hondert ende vijftich guldens tot 20 stuyvers t\'stuck, te betalen in drie termijnen bij egale portien, ende dat alleenlijck voor den erbeyt ende leverantie van het houtwerck, sonder daer bij gelevert te hebben eenich ijserwerck, seylen ofte ander gereetschappen.
Testibus Pieter van Merck, Willem de Wit ende Cornelis de Jonge


De scan van deze akte is in te zien op de site van Erfgoedcentrum Diep te Dordrecht. Let op de info aan het begin van de transcriptie.
Informatie van: Geert Ouweneel, Alblasserdam, 9 december 2017


In 1957 is de molen buiten bedrijf gesteld.

De molen is door brandstichting volledig verbrand op 27 juli 1997 (zie onderstaande foto).
Gelukkig is de molen (met gebruikmaking van zoveel mogelijk bruikbare onderdelen van zijn voorganger) in 2000 weer maalvaardig herbouwd, waardoor het vertrouwde beeld van de molens te Kinderdijk weer compleet is.

aanvullingen

trivia
Toelichting op onderstaande ansichtkaarten van J. Hoek

Foto 2: – 1937, blokker staat te malen uit het oosten. De Overwaard staat vermoedelijk op peil en wachten tot het water voldoende gezakt is.

Foto 3: – jaren 50 / 60; de blokker met Van Busselstroomlijn.