Molen Het Anker / Molen van Kuiper, Steenwijk

Steenwijk, Overijssel
v

korte karakteristiek

naam
Het Anker / Molen van Kuiper
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
korenmolen, pelmolen, zaagmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
restant
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
01465 j
oude dbnr.
V148
Meest recente aanpassing
| Algehele revisie gegevens
media-bestand
Molen 01465 j Het Anker / Molen van Kuiper (Steenwijk)
Foto: n.n., opname ca 1905
collectie P.van den Berg

locatie

plaats
Steenwijk
plaatsaanduiding
Prins Bernhardstraat 16
gemeente
Steenwijkerland, Overijssel
geo positie
X: 204674, Y: 533448
N: 52.78604, O: 6.12351

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
inrichting

Pelmolen, Zaagmolen

plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
restant
bouwjaar
verdwenen
1923 onttakeld 1934 afbraak in fases
geschiedenis

*Volgens vergunning van juni 1854 lieten D.H. Schuite en J. Wicherson de molen bouwen.

De molen werd in 1854 gebouwd in opdracht van D.H. Schuite en J. Wicherson op de plaats van de vroegere Gheert Stevensmolen (zie daar) en in 1923 buiten gebruik gesteld. Het jaar daarop gingen de bovenbouw en wieken verloren; de gemetselde onderbouw bestaat nog.

Sinds ca. 1859 was de molen ook geschikt om hout te zagen. 
In 1864 werd de vennootschap ontbonden en ging Wicherson alleen verder.
In 1866 liet hij een stoommachine bijplaatsen (houtzagerij en korenmolen), maar in 1870 zette hij alles te koop.
De hoogste bieder op de “windkoorn- en houtzaagmolen” was Klaas Kuiper uit Steenwijk.
Hij had fl. 5907,50 geboden, maar dat was misschien niet genoeg: de verkoop ging niet door.
Op 21 april 1871 werd de molen wel verkocht. Koper was toen Willem Kuiper uit Steenwijk en hij betaalde fl. 6818,90.
Kuiper draaide met de molen en werkte qua adverteren voor de zagerij samen met Wicherson, die nog een zaagmolen had. Rond 1880 werkte de molen al niet meer als zaagmolen en was hij alleen korenmolen. Kennelijk ging het steeds slechter met het bedrijf.
Op 2 oktober 1896 ging W. Kuiper failliet en de molen werd op 11 januari 1897 verkocht aan Hendrik Veurman Douwesz. Voor fl. 3825,00. Die verkocht de molen in 1923, waarna onttakeling volgde. In het huis bij de molen woonde toen nog K. Kuiper Wzn.

Bron: J. ten Hove en J. Wiechers, "Genealogie Wi(e)chers en Wi(j)cherson" (uitgave 1996)
Informatie van Dick Bunskoeke, 8 jan. 2009

De molen werd ook wel de Molen van Kuiper genoemd, naar de molenaars Willem Kuiper (1847-1901) en zijn zoon Klaas Kuiper (1876-1954).

B&W behandelde op 11 november 1881 het verzoek van Willem Kuiper om een stoommachine te mogen bijplaatsen bij zijn molen (bron: 'Molens en brandgevaar', D. Buiter, artikel in Historische Mededelingen 2002-2).

Op 24-08-1898 berichtte de Provinciale Drentsche en Asser courant het volgende:
Steenwijk, 22 Aug. De wed. B. uit naburige Onna kwam aan den molen van W. Kuiper alhier met een zakje rogge, om dat te laten malen. Bij ongeluk kreeg zij den pols tusschen den strik, waaraan de zak bevestigd had moeten worden. In een oogenblik zweefde zij ongeveer dertig voet boven den grond. Op haar vreeselijk geschreeuw ontdekte men wat er aan de hand was. Haar voorzichtig te laten zakken en den grond doen bereiken was het werk van een oogenblik. Hoewel de vrouw zich nog al vrij erg aan haar pols bezeerd had, is dit geval toch zeer goed afgeloopen.
Ingezonden door Caroline Schaeffer, 27-05-2021

*In het Nieuwsblad van Friesland van 22 juni 1923 werden onder de titel "Afbraak van een grooten windmolen" de resten van de molen van Klaas Kuiper buiten de Oosterpoort aangeboden. Het ging om veel soorten (brand)hout en balken, maar ook nog 3 beste molenstenen en een complete maalstoel. Het is dus wel zeker dat de onttakeling in dat jaar heeft plaatsgevonden.
Informatie van Dick Bunskoeke, 28 sept. 2013

Hidde Prikken Jac. Zn. gebruikte na 1923 de molen als opslagruimte. Waarschijnlijk bij de verkoop in 1923 was mej. G. Veurman uit Zuidveen de eigenaresse (bron: Molens in en rond Steenwijk, G.M. Laar, artikel in Historische Mededelingen, 1985-1).

nog waarneembaar

Gedeelte verwerkt in woonhuis.

aanvullingen

toelichting naam

De koren- en pelmolen werd “het Anker” genoemd, waarschijnlijk naar het anker in het stadswapen. 

De molen heette vroeger ook wel de molen van Kuiper

unieke eigenschap