Molen Polder 144, molen bij Klein Tinga, Sneek/ Snits

Sneek/ Snits, Fryslân
v

korte karakteristiek

naam
Polder 144, molen bij Klein Tinga
modeltype
Spinnenkop
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
fietsroute
fietsroute in de buurt van Polder 144, molen bij Klein Tinga via fietsnetwerk.nl
Ten Bruggencate-nr.
01443 a
oude dbnr.
V11153
Meest recente aanpassing
| Conversie
media-bestand
Molen 01443 a Polder 144, molen bij Klein Tinga (Sneek/ Snits)
Detail van onderstaande foto

locatie

plaats
Sneek/ Snits
plaatsaanduiding
Klein Tinga, 0,7 km Z van de stadsgracht
gemeente
Súdwest-Fryslân, Fryslân
kadastrale aanduiding 1811-1832
Sneek C (1) 265 Sijbe Johannes Bloksma, blokmaker
geo positie
X: 173510, Y: 559473
N: 53.02187, O: 5.66306

constructie

modeltype
Spinnenkop
krachtbron
wind
functie
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
vlucht
14,2 m / 50 voet
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
afgebroken
geschiedenis
Dit is de molen bij boerderij Klein Tinga. De plaats is tegenwoordig ter hoogte van waar de Akkerwinde de N354 kruist richting de wijk Duinterpen: onherkenbaar als het vroegere poldergebied. Dat was onderdeel van de polder Tinga, gelegen tussen Geeuw, Kerksloot en Woudvaart, ten zuiden van Sneek en westen van IJlst. In 1867 werd die polder nog door 10 molens bemalen.

Over de overstroming bij Klein Tinga in 1910 staat in het dagblad De Tijd van 23 februari een bericht:
"Te Klein Tinga bij Sneek heeft de veehouder K. Jansen van Zondag op Maandag met zijn huisgenooten in den nacht bange oogenblikken doorgebracht. Door den hevigen stormwind was het polderwater niet meer buiten de dammen te houden, die men verleden week om de boerenplaats had opgeworpen. Noodlichten werden daarom opgehangen om hulp, die ook kwam opdagen. In weerwil daarvan steeg steeds het water en zochten de huisgenooten een plaats op het hooi in de schuur, in den morgen brak tot overmaat van ramp de dam door en bleek verder wonen aldaar niet mogelijk."

Er bestaat een foto van deze situatie met de boerderij en molen midden in het water, zie Zoekplaatjes.nl, zoekplaatje 3306.
Dick Bunskoeke, 12 sept. 2020.
-----

Deze spinnekop bij de plaats van Ids Tacoma was no. 2 van de 25 molens die het in 1913 opgerichte Waterschap Hommerts-Sneek in 1916 voor afbraak verkocht, en die voor 1 januari 1917 afgebroken moesten zijn. In het verkoopboekje staan naast plaatsaanduiding bij de molens ook de vlucht (in meters en voeten, niet altijd even correct) en het type vermeld.
Bron: verkoopboekje en de akte van notaris Th. Boshuijer, notarieel archief inv.nr. 119123, aktenrs. 112 en 125 (29 aug. 1916 en 12 sept. 1916).
Dick Bunskoeke, 16 nov. 2021.
-----

Het buurtje van drie boerenplaatsen werd ook als Klein Tinga aangeduid.

aanvullingen

trivia
Beide foto's bevinden zich in het familiebezit van Willem Eizenga, wiens overgrootvader Joost Dijkstra van 1890 tot 1924 op Klein Tinga woonde en tevens molenaar van de polder Tinga was.
De bovenste foto dateert van rond 1900. De personen op de voorgrond zijn van links naar rechts een knecht...?, Ids Takoma (zoon van de tweede vrouw van Joost Dijkstra), dochter Marijke Dijkstra, Joost Dijkstra en zoon Fokke Dijkstra.
De onderste foto is vanaf de andere kant genomen in februari 1910 met het hoge water in Friesland. Op het erf (links van het voorhuis) staat Joost Dijkstra, daarnaast zijn tweede vrouw Jacomina Oosterhout en links daarvan hun dochter Jitske Dijkstra. In het bootje zit in het midden zoon Fokke Dijkstra.
Foto's sept. 2020 met toestemming van Anske Smit overgenomen van zijn weblog.