Molen Polder Zwijndrecht / Polder Zwijndrecht, Meerdervoort en het Kort Ambacht van de Groote LindtDe Zwijndrechtse watermolen, Zwijndrecht

Zwijndrecht, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
Polder Zwijndrecht /
Polder Zwijndrecht, Meerdervoort en het Kort Ambacht van de Groote Lindt
De Zwijndrechtse watermolen
modeltype
Wipmolen
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
01268
oude dbnr.
V620
Meest recente aanpassing
media-bestand
Molen 01268 Polder Zwijndrecht / Polder Zwijndrecht, Meerdervoort en het Kort Ambacht van de Groote LindtDe Zwijndrechtse watermolen (Zwijndrecht)
Foto: n.n., coll. D.v.Asperen

locatie

plaats
Zwijndrecht
plaatsaanduiding
Develsingel
gemeente
Zwijndrecht, Zuid-Holland
plaats(en) voorheen
Groote Lindt
streek
Zwijndrechtse Waard
kadastrale aanduiding 1811-1832
Groote Lindt A (3) 845 De Polder van Zwijndrecht
geo positie
X: 102323, Y: 425454
N: 51.81522, O: 4.62326

constructie

modeltype
Wipmolen
krachtbron
wind
functie
inrichting

Scheprad 5,7 m Ø

versieringen

De molen is er lang niet meer, maar op de fundamenten staat een woonhuis met op de nok een ornament in de vorm van een wipmolent met daaronder een gevelsteen

Foto S. Boumans

Foto S. Boumans, opname 2 mei 2007

met daarop de tekst:


19 26
ter herinnering aan den molenIets lager zit er nog een gedenksteen in de muur van het huis ingemetseld met de tekst:


HET POLDERBESTUUR
VAN ZWIJNDRECHT
A.LOS Bz. VOORZITTER
J. SCHOUTEN
) HEEMRADEN
T.L. PONS
A.KOOIJMANS SECRs.-PENr.

 plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
zetelkruier
vlucht
26,5 m
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
gesloopt
geschiedenis

De molen is op 16 november 1868 voor een deel verbrand geweest, maar weer herbouwd.

*Pieter van Rijswijk, de man in het bootje voor de (Zwijndrechtse)molen, was molenaar op deze molen van ongeveer 1881-1883 tot waarschijnlijk zijn dood op 50-jarige leeftijd op 22 juli 1905.
Hij was geboren in de gemeente Barendrecht op 23 maart 1855, hij had 6 kinderen waarvan de eerste 3 zijn geboren in de gemeente Groote Lindt in resp. 1877, 1879 en 1881. De laatste 3 zijn geboren in de gemeente Zwijndrecht in 1883, 1885 en 1886.

Zijn zoon Cornelis van Rijswijk is geboren op 28 mei 1883 is waarschijnlijk vanaf zijn trouwdag op 19 mei 1906 molenaar geweest op de Lindensche watermolen.
Op 11 december 1925 verhuisde het gezin van Cornelis naar Heerjansdam, waarschijnlijk omdat de molen buiten bedrijf werd gesteld en afgebroken.
Informatie van Jan van Rijswijk,
molenaar te Vlist, 31 januari 2006

De molen was eigendom van het Hoogheemraadschap en de Zwijndrechtse Waard.
In mei 1924 viel het besluit het peil van de Devel met drie meter te verlagen, waardoor de polders de mogelijkheid van een natuurlijke lozing in de boezem zouden verkrijgen.
De molen kwam buiten gebruik te staan en viel in 1926 onder de slopershamer.

Het verschil tussen polder- en boezempeil bedroeg circa 0,75m.

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19 jan. 1926.
VERKOOP WATERMOLEN
"Het Bestuur van den Polder van Zwijndrecht is voornemens bij inschrijving ter amoveering te verkoopen:
De Watermolen staande te Groote Lindt aan den Develweg op het kadastrale perceel Groote Lindt sectie A No. 845.
lnschrijvings biljetten in te leveren voor of op 30 januari 1920. ten kantore van den Hoofd Oplichter v. d. Zwijndrechtsche Waard Langeweg 151 te Zwijndrecht, die ook nadere inlichtingen verstrekt."

nog waarneembaar

aanvullingen

trivia

Ligging volgens Ten Bruggencate: 2,3 km ten w. v/h dorp, aan de Devel.

De Groote en Kleine Lindt, ook wel De Lindt genoemd, hebben hun naam te danken aan N. van de Lindt, hij was deelhebber in de bedijking van de Zwijndrechtse Waard in 1331. De Lindt bestond al vóór de bedijking van 1331. Er waren vóór 1331 ook al dijken en sluizen maar die waren kennelijk niet afdoende.

Vóór 1860 had de polder Zwijndrecht een andere naam, te weten: polder Zwijndrecht, Meerdervoort en het Kort Ambacht van de Groote Lindt.
In 1855 bestond het bestuur van deze polder uit een schout en zes heemraden van de polder Meerdervoort, een schout en vier heemraden. In 1858 werd het bijzonder reglement vastgesteld. Het bestuur bestond na 1859 uit een schout en twee heemraden. In 1859 werd de naam gewijzigd in de polder Zwijndrecht.

Bron : Regionaal Archief Dordrecht toegangsnummer 729 Develpolder

In 1881 werd Groote Lindt toegevoegd aan de gemeente Zwijndrecht

foto's

foto's