Polder Middelburg, ondermolen

Reeuwijk, Zuid-Holland
verdwenen molen

media-bestand
Molen 01213 u Polder Middelburg, ondermolen (Reeuwijk)
Foto: Jaap de Vries, 18 jan. 1980

korte karakteristiek

naam
Polder Middelburg, ondermolen
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwijningsjaar
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate Nr
01213 u

locatie

plaats
Reeuwijk
plaats aanduiding
gemeente
Bodegraven-Reeuwijk, Zuid-Holland
streek
Rijnland
geo positie
X: 106.539, Y: 451.744
N: 52.05189, O: 4.68069

levensloop

toestand
verdwenen
bouwjaar
>
verdwijningsjaar
restant gesloopt

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier

kenmerken windmolens

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
buitenkruier
vlucht
hoogte

geschiedenis

Ondermolen van de polder Middelburg

Reeuwijk polder Middelburg, 7 april 1862
Met de droogmaking van den veenpolder Middelburg, onder de gemeente Reeuwijk, ziet het er tot heden nog niet zeer gunstig uit. De oorzaak hiervan is, dat de bouw van den benedenmolen, waarmede men verleden voorjaar een aanvang maakte, slechts zoo verre gevorderd is, dat men (zonder deskundige te zijn) zich bezwaarlijk een begrip kan vormen, hoe in den put, die het aanzien van een meer heeft verkregen, een molen moet verrijzen. De aannemers van het werk zijn, naar men zegt, hoofdzakelijk door de in den veengrond menigvuldig voorkomende wellen, in de voortzetting verhinderd geworden en men schijnt tot nog toe geene middelen te hebben kunnen vinden, om met goed succes het werk voort te zetten. De bovenmolen is, met uitzondering van eenige werkzaamheden van ondergeschikt belang, maalvaardig, doch door den tegenstand in den opbouw van den benedenmolen, vreest men dit jaar het begin der droogmaling nog niet te zullen kunnen aanschouwen.
nog waarneembaar
Het gemaal wat op de plaats van de vroegere molen van de polder Middelburg is gebouwd, is in 1991 vervangen door een modern gebouwtje waaraan niets meer is te zien van de vroegere molen.

aanvullingen

advertentie afbeelding