Westmolen (2e)

Schiedam, Zuid-Holland
verdwenen molen

foto gezocht

korte karakteristiek

naam
Westmolen (2e)
modeltype
Ronde molen, stellingmolen
functie
korenmolen, moutmolen
bouwjaar
verdwijningsjaar
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate Nr
01171 a

locatie

plaats
Schiedam
plaats aanduiding
aan de Westvest, ter hoogte van de huidige Westmolenstraat
gemeente
Schiedam, Zuid-Holland
streek
Schiedam
kadastrale aanduiding
Schiedam C (1) 534 [? huis] Cornelis van Katwijk, brander
geo positie
X: 86.679, Y: 436.913
N: 51.91651, O: 4.39414

constructie

modeltype
Ronde molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
ronde bovenkruier

kenmerken windmolens

plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
buitenkruier
vlucht
hoogte

geschiedenis

De Westmolen had (net als veel andere Schiedamse molens) een standerdmolen als voorganger.
Deze molen werd in 1580 gebouwd voor een zekere Dirck Mees, die molenaar in Delft was. Het was een zogenaamde bakkersmolen.
De latere Westmolen werd bij de bouw in 1709 echter ingericht als mout- of brandersmolen.

Oprechte Haarlemse courant, 28 februari 1809
A. J. de MORAAZ, C. G. SCHOORN en T. B. J. BREMMER, Koninklijke Notarissen , en T. J. NOLET, Makelaar . alle te Schiedam , als last en order hebbende van hunne Principalen , zijn van meening';, op Vrijdag den 3 Maart 1809, voormiddags ten 11 uren, te veilen, en den volgenden dag , 's avonds ten 8 uren, in e St. Joris Doelen-, te Schiedam voornoemd , te verkoopen:
No. 4. en 5. Twee zes-entwintigste parten in de Steene WIND-KOORNMOLEN, genaamd DE WEST.
No. 6. en 7. Twee zes en-twintigste parten in de Steene WIND- KOORN -MOLEN, genaamd DE WASHINGTON.
Zijnde inmiddels onderrlgting te bekomen ten kantore van voornoemde Notarissen en Makelaar.

De molen stond op het laatste overblijfsel van de middeleeuwse stadswallen, die na sloop van de molen, ook verdween.
In 1870 werd direct aan de Westvest een stoommolen gebouwd die dezelfde naam kreeg. De gebouwen werden in 1981 gesloopt en in 1982 vervangen door woningen.
Informatie van Frans Kroon.

De molen zou anno 2002 tussen De Drie Koornbloemen en De Walvisch staan. De molen was overigens een stuk lager dan de nog bestaande Schiedamse molens.
Informatie van Rob Pols.
advertentie afbeelding