Molen Broek en Lage Biezen en Neder Oudland, Hoge Biezen en Over Oudland /De Broekse Achtermolen / Broekse- of Achterslootse Achtermolen, IJsselstein

IJsselstein, Utrecht
v

korte karakteristiek

naam
Broek en Lage Biezen en Neder Oudland, Hoge Biezen en Over Oudland /De Broekse Achtermolen / Broekse- of Achterslootse Achtermolen
modeltype
Wipmolen
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
01074
oude dbnr.
V1074
Meest recente aanpassing
| Algehele revisie gegevens
media-bestand
Molen 01074 Broek en Lage Biezen en Neder Oudland, Hoge Biezen en Over Oudland /De Broekse Achtermolen / Broekse- of Achterslootse Achtermolen (IJsselstein)
Foto: n.n.

locatie

plaats
IJsselstein
plaatsaanduiding
aan de Broekse Achtersloot
gemeente
IJsselstein, Utrecht
streek
Lopikerwaard
geo positie
X: 129430, Y: 449675
N: 52.03482, O: 5.01457

constructie

modeltype
Wipmolen
krachtbron
wind
functie
romp
vierkante ondertoren
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
zetelkruier
vlucht
scheprad
over de wieken

Potroede 2345: deze roede bevat 29 hekgaten en de molen ook en is besteld door de 3 waterschappen te ijsselstein. 

Inform. van K. Dolman, 12-02-2024

afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
herbouwd
verdwenen
1924 - 1926 bovenhuis gesloopt 1960 ondertoren verbrand 1963 restant gesloopt
geschiedenis

Broek en Lage Biezen en Neder Oudland, Hoge Biezen en Over Oudland/De Broekse Achtermolen/ Broekse- of Achterslootse Achtermolen

De polder werd bemalen door 3 poldermolens. Ze waren eigendom van het Waterschap Broek, Neder Oudland en Lage Biezen.

- De Broekse of Achterslootse Achtermolen - wipmolen, al in 1500 aanwezig.

19-07-1844: Op 19 juli 1844 verbandde om vijf uur in de ochtend de voorganger van deze molen doordat hij werd getroffen door de bliksem (bron: notulen van de 3 waterschappen onder IJsselstein). 

02-08-1844: Utrechtsche provinciale en stads-courant : algemeen advertentieblad
Het Bestuur van den Polder het Broek en Lagenbiezen , onder de Gemeente IJsselstein, zal op Maandag den 12. Augustus aanstaande, des middags ten 12 ure, op het Raadhuis binnen de stad IJsselstein , in het openbaar aanbesteden : het opbouwen van eenen geheel nieuwen WIPWATERMOLEN , waarvan bet bestek, ten inzage der belanghebbenden, zal gelegen zijn ter Secretarie aldaar, dagelijks van des morgens 10 tot des middag 2 ure, alsmede in het Koffijhuis den Nieuwen Bak te Utrecht, en wel van Maandag den 5. tot Zaturdag den 10 Augustus ; zullende op den dag der Aanbesteding, des morgens ten 10 ure, op de bestemde plaats van opbouw , zijnde die van den afge- branden Molen , de noodige aanwijzingen geschieden

- De Broekse of Achterslootse Voormolen - wipmolen, in 1924 gesloopt.
- De Hoekse molen - achtkante grondzeiler, gebouwd in 1801, vervanger wipmolen.

1924: In 1924 werden de molens vervangen door een gemaal dat nabij de Hoekse molen stond. De Achtermolen werd ontdaan van het bovenhuis o 1924.

1960: Tot in de 1960-er jaren bleef de ondertoren staan. 

nog waarneembaar

Molenerf met resten metselwerk. De fundering en de waterlopen zijn nog duidelijk zichtbaar.