Molen De Lelie, Kortenhoef

Kortenhoef, Noord-Holland
v

korte karakteristiek

naam
De Lelie
modeltype
Wipmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
01053 b
oude dbnr.
V6562
Meest recente aanpassing
| Conversie

locatie

plaats
Kortenhoef
plaatsaanduiding
hoek van Moleneind en Raade, op de grens van Kortenhoef en Loosdrecht
gemeente
Wijdemeren, Noord-Holland
streek
Vechtstreek
kadastrale aanduiding 1811-1832
Kortenhoef B (3) 1837a Willem Janssen, koornmolenaar
geo positie
X: 133160, Y: 469901
N: 52.21677, O: 5.06763

constructie

modeltype
Wipmolen
krachtbron
wind
functie
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
zetelkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
verbrand
geschiedenis
Al in de 14e eeuw was er sprake van een molen.

In 1716 tekende Cornelis Jansz van Odijk --die in 1708 de molen van Bunnik kocht-- een schuldbekentenis van 600 Carolusguldens aan de buurmeesters van Kortenhoef met als borg de korenmolen te Kortenhoef.

Een jaar later namen Cornelis van Odijck, "molenaar tot Corthoeff" en zijn vrouw Maria van Marcelle een hypotheek van 600 Carolusguldens op hun windkoren- en rosmolen (Tenbruggencatenummer 08568) met huis en land gelegen te Bunnik. Cornelis bezat toen beide molens.

Na het overlijden van Cornelis van Odijck kocht Gijsbert van Maurik (1687-1752) in 1721/22 de molen te Kortenhoef. Hij verkocht de molen in 1729 verder aan meestermolenaar Ryck van Alphen, die in hetzelfde jaar zijn molen te Westbroek (Tenbruggencatenummer 06900 a) verkocht.

Van Alphen was gedurende twee jaar zelf de molenaar, vanaf april 1731 verhuurde hij voor ƒ 140 per jaar de molen aan Teunis Haermans "meestermolenaer".

Bron: Hist. Kring "Tussen Rijn en Lek", dec. 2006 40-4, blz. 66-67.
Ing. G.B.H. Woudenberg, 5 maart 2007.
-----

De eerste gegevens komen uit 1650. De molen was zeer waarschijnlijk een vervangen wip-poldermolen uit de omgeving.

Om hun molen te beschermen traden de Kortenhoevers heldhaftig op tegen de Fransen:
"Maer vermits degenen van Kortehoef, door het voordeel aengemaent, dat sij aen de koornmeulen van dat dorp hadden, onbeschroomdelijck aen hen de verdere deurtocht weigerden, soo moesten sij weer terugkeeren daer op sij sich omtrent de kerk van d'oude Loosdrecht beschansten".

Ondanks het bijna geheel verdwijnen van de landbouw in Kortenhoef na 1750, had de molenaar in de 19e eeuw vaak een knecht in dienst. In 1881 kocht Cornelis Andries Verhagen uit Varik de molen.

Het Vaderland, 20 oktober 1890
Bij Kortenhoef is de korenmolen tengevolge van het inslaan van den bliksem een prooi der vlammen geworden.

De molen verbrandde door blikseminslag op 16 oktober 1890. De burgemeester schreef op 18 oktober:
"De bliksem is ingeslagen in den windkoornmolen alhier, staande aan de grens dezer gemeente en het grondgebied van Loosdrecht. Deze molen was samengesteld uit hout, bekleed met riet, de kap uit hout vervaardigd en de voet van steen en was eigendom van de molenaar C.A. Verhagen alhier. De brandspuit was zoo spoedig doenlijk aanwezig en in werking doch de molen kon niet worden gespaard en is geheel afgebrand.
Het daaraan grenzend huis van den molenaar, door hem en zijn gezin bewoond, is gered en heeft slechts eenige schade bekomen. Volgens gedane opgave waren in de molen ook aanwezig 36 zakken met graan gevuld welke aan particulieren toebehoorden en allen zijn verbrand. De molen was geassureerd voor een bedrag van ƒ 3000,= bij eene te Amsterdam gevestigde brandwaarborgmaatschappij."

De molen werd niet herbouwd en het gezin Verhagen keerde terug naar Varik.

Bron: Artikel "De Kortenhoefse korenmolen" door Jan Immerzeel, in "In de gloriosa", Hist. Kring 's-Graveland Kortenhoef, 1990 nr. 1. Verzameling H. van der Kaay.
-----

Willem Jansen (koornmolenaar te Kortenhoef) was de zoon van mijn betovergrootvader Benjamin Jansen die nog volgens het bevolkingsregister van 1830 actief molenaar was.
Mw. B. Nieman-Jansen, 17 sept. 2012.

aanvullingen

trivia
Afbeelding 1:
Onderstaande afbeelding is waarschijnlijk de enige afbeelding die van molen De Lelie bekend is. Het schilderij is gemaakt door de dochter van schilder van Mesdag van het welbekende schilderij van de Gabriel. De molen stond aan het einde van het moleneind precies in de knik bij de Lambrechtskade. Het molenaarshuisje staat er nog.
Gerrit Pouw, 17 december 2007.

Afbeelding 2:
Deze tekening van Molen de Lelie in Kortenhoef is gemaakt door van W.Dompselaar.
Dit was de laatste molenaar en hij heeft de tekening gemaakt net voor de sloop.
Hij was toen zeer oud. De heer Houtman te Hilversum was een neef van van Domselaar en had deze tekening in zijn bezit. Hij is inmiddels zelf op 90 jarige leeftijd overleden en ik weet niet wat er met de tekening gebeurd is. Gelukkig heb ik er een foto van.
W. van Dompselaar, de molenaar van de Lelie weer familie was van de molenaar van molen de Erfgooier in Hilversum. Die heette ook zo. Mijn opa heeft hem nog gekend. Het onderstuk van de molen heeft er nog tot de 2e wereldoorlog gestaan en daar was een motormaalderij in.
Robert-Jan Prins, 5 april 2010.