Molen van Willem Warmenhoven, Hillegom

Hillegom, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
Molen van Willem Warmenhoven
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
restant
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
01045 e
oude dbnr.
V161
Meest recente aanpassing
| Foto
media-bestand
Molen 01045 e Molen van Willem Warmenhoven (Hillegom)
Fotograaf onbekend

locatie

plaats
Hillegom
plaatsaanduiding
Molenlaan 49, 2181 GE Hillegom
gemeente
Hillegom, Zuid-Holland
streek
Zuid-Kennemerland
geo positie
X: 100346, Y: 479380
N: 52.29968, O: 4.58596

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
inrichting

n.v.t.

plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
restant
bouwjaar
circa
verdwenen
verbrand
geschiedenis

Waarop het genoemde bouwjaar 1826 is gebaseerd is onduidelijk. De molen komt nog niet voor in het kadaster 1811-1832, wel op de veldminuut van 1850.

Oprechte Haerlemsche Courant, 5 maart 1705:
"Gerrit Mattheusse Lindeburg sal den 17 Maert 1705, 's Avonts ten 4 uuren, tot Hillegom in 't Rechthuys by C. Visch Publijck verkopen sijn nieuwe Wint-Koorn-Molen, malende Tarw en Rogge; staende even buyten 't voorsz. Dorp op 's Graeffelijckey s Duyn: Die nader Onderrichting of deselve Molen ondertusschen uyt 'er hant begeert te kopen, adressere sig tot Hillegom aen voorn. Lindeburg."

Oprechte Haerlemsche Courant, 29 oktober 1722
"DE HEEREN GECÖMMITTEERDE VAN DE HEEREN STATEN VAN HOLLAND EN WESTVRIESLAND , geauthoriseert tot de verkopinge der Domeynen, vastgestelt op den 2 November 1722, Dat het recht van de wind, of recognitie op de Koornmolen onder Hillegom tot 2 Gl. niet sal werden verkocht."

Opregte Haarlemsche Courant, 22 december 1866
Afbraak te Koop. TE KOOP een vierkante GEBINTE, geschikt tot verplaatsing, de stijlen hoog ongeveer 8 ellen, de binten lang ongeveer 7 ellen. Een KORENMOLEN met toebehooren, op steenen voet, Eene houten SCHUUR, op steenen voet, lang ongeveer 12 el, 50 duim; breed 4 el, 60 duim. Verder 3 goed ingerigte ARBEIDERS WON INGEN. onlangs nieuw gebouwd, onder één dak, mede geschikt tot verbouwing. Te bevragen bij A. BIEMOND, Timmerman, te Hillegom.

Op 8 oktober 1904 werd de molen getroffen door een blikseminslag, waarna hij door brand werd verwoest. De stenen onderbouw bleef over.

De molenstomp is eigendom van de fa. W. (Willem) Warmenhoven & Zn.

nog waarneembaar

Woonhuis in molenrestant.

aanvullingen

trivia

Ten Bruggencate systeem SMD - Rijnlandse Molenstichting jaarboekje 1979

foto's

foto's