Elsbroekerpolder (3e)

Hillegom, Zuid-Holland
verdwenen molen

media-bestand
Molen 01045 c Elsbroekerpolder (3e) (Hillegom)
Foto: Ton de Groot

korte karakteristiek

naam
Elsbroekerpolder (3e)
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwijningsjaar
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate Nr
01045 c

locatie

plaats
Hillegom
plaats aanduiding
Ringvaart bij Heemtuin
gemeente
Hillegom, Zuid-Holland
streek
Zuid-Kennemerland
kadastrale aanduiding
De Vennip A (2) 161 Elsbroeker Polder
geo positie
X: 100.450, Y: 477.413
N: 52.28201, O: 4.58781

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier

kenmerken windmolens

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
plaats kruiwerk
bovenkruier
vlucht
hoogte

geschiedenis

Opregte Haarlemsche Courant, 20 december 1825
AANBESTEDING te Hillegom : Van een Nieuw te maken POLDER - WATERMOLEN, op Donderdag den de 29 December 1825 des voormiddags ten elf uren, in het Raadhuis van welgemelde Gemeente, alwaar het Bestek en de conditien van den 19 tot den 28 van dezelve maand ter visie zullen leggen, terwijl nadere aanwijzing en informatie zal worden gedaan en gegeven, door J. GULDEMOND, wonende te Hillegom.

De molen werd op 26 oktober 1895 door de bliksem getroffen en verbrandde geheel. Molenaar D. de Groot en zijn vrouw kwamen met de schrik vrij.
De familie Peters heeft ca. 50 jaar bij de molen gewoond. Theo Peters, de molenaar bediende de molen en later het gemaal dat op de molenfundering werd geplaatst.

Nieuwe Gorinchemsche Courant, 31 oktober 1895:
Gisteravond 8 uur ontstond te Hillegom brand in den watermolen van K., door het inslaan van de bliksem. De molen werd geheel in de asch gelegd.
Informatie van Jaap de Vries, 17 maart 2010.

De Noord Brabanter, 30 oktober 1895
Eergisterenavond sloeg de bliksem in den Elsbroeker watermolen aan de Ringvaart te Hillegom. Binnen een uur tijds was de geheele molen totaal uitgebrand en viel het geraamte met een verschrikkelijken slag in elkaar. Niets is gered kunnen worden, geen persoonlijke ongelukken hadden plaats en alles was verzekerd. De brandspuiten waren spoedig op de plaats des onheils. Aangezien het gedeelte der keerdeuren, dat boven water uitsteekt, begon te branden, werd dit voort: durend nat gehouden, om te verhoeden, dat de Elsbroeker polder zou onderloopen. Voor eenige maanden werd dezelfde molen door den bliksem getroffen, doch toen bepaalde de brand zich slechts tot de wieken.

Haarlemsche courant : nieuwsblad voor Noord-Holland, 8 augustus 1942
ELSBROEKERPOLDER MAALT WEER MET WINDKRACHT.
Donderdagmorgen werd proefgedraaid met de nieuwe installatie van het gemaal van den polder. Deze polder maalde met een dieselmotor met een ouderwetsch scheprad, hetwelk langzamerhand een bezienswaardigheid was geworden daar slechts enkele schepraderen nog in Nederland draaien. Thans is ook dit scheprad afgebroken en werd een moderne vijzel ingebouwd. welke gedreven wordt door een zgn. Amerikaansche windmolen, terwijl de dieselmotor als reserve beschikbaar blijft.
advertentie afbeelding