Molen Hogeveensemolen, Noordwijkerhout

Noordwijkerhout, Zuid-Holland
bestaande molen

media-bestand
Molen 00994 Hogeveensemolen (Noordwijkerhout)
Vincent Mepschen (24-10-2021)

korte karakteristiek

naam
Hogeveensemolen
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming

Bemalen van de Hogeveense polder; thans op vrijwillige basis

adres
Leidsevaart 81
2211 VR Noordwijkerhout
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
00994
oude dbnr.
B1070
Meest recente aanpassing
| Foto

locatie

plaats
Noordwijkerhout
plaatsaanduiding
gemeente
Noordwijk, Zuid-Holland
kadastrale aanduiding
Gemeente Noordwijkerhout, sectie B, nr. 3945
geo positie
X: 96.000, Y: 475.424
N: 52.26368, O: 4.52295
biotoopwaarde
Groot; de omgeving is wel wat rommelig door lintbebouwing.
biotooptoelichting

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
kenmerken
functie
romp
Eiken achtkant, gedekt met riet, op zeer lage gemetselde voet.
kap
Gedekt met riet
inrichting

IJzeren scheprad Ø 4,80 m.; breed 0,34 m. Aandrijving van het onderwiel d.m.v. elektromotor van 30 Kw. met drijfriem (inmiddels buiten gebruik).

versieringen

Eenvoudige baard met de tekst:
ANNO 1654

N.B. De oude baardopschriften '1654 - 1939' worden los in de molen bewaard.

kenmerken windmolens

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
56 ijzeren rollen; kruihaspel
vlucht
23,40 m.
vang
Vlaamse vang; 4 scharnierende stukken. Vangbalk met haak; vangstok. Kneppel.
overbrenging

Bovenwiel 58 kammen
Bovenschijfloop 21 staven, steek 13,0 cm.
Onderschijfloop 19 staven
Onderwiel 70 kammen, steek 10,0 cm.
Overbrengingsverhouding 1,33 : 1

hoogte
wiekvorm
Systeem Dekker op beide roeden
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
wiekenkruis
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Derckx 463 buiten 1984 1985 buiten aanw. 23,40
Derckx 464 binnen 1984 1985 binnen aanw. 23,40
Pot ? buiten 1872 1872 buiten 1984 23,40
Pot ? binnen 1872 1872 binnen 1984 23,40
wiekverbeteringen

Deze molen heeft sinds 1939 op beide roeden het systeem Dekker, daarvoor was de molen Oud-Hollands opgehekt.

bovenas
fabrikant asnummer fabricagejaar jaar gestoken jaar verdwenen lengte
Sterkman & Zn, wed. A. 342 1865 1866 aanw. 05,35

geschiedenis

toestand
werkend
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming

Bemalen van de Hogeveense polder; thans op vrijwillige basis

molenmaker
Bartholomeus Dirksz. Klinkenbercg (1654)
omwentelingen
eigendomsvorm
Stichting
eigendomshistorie

De Rijnlandse Molenstichting is eigenaar sinds 1 juli 2018, daarvoor was dat het Hoogheemraadschap van Rijnland sinds 1 januari 2005; daarvoor het waterschap De Oude Rijnstromen.

geschiedenis

De molen bemaalt de Hogeveense polder (ca. 485 ha, opvoerhoogte 0,40 m.)
De houtconstructie van de molen is van hoge ouderdom, zo zijn enkele delen van het ondertafelement nog altijd 'kruisend', hetgeen een grote zeldzaamheid is. De molen is evenwel nooit een binnenkruier geweest.
In tegenstelling tot wat wel beweerd is, is deze molen niet verplaatst bij het graven van de trekvaart tussen Haarlem en Leiden: dat was wél het geval met de bijna tegenovergelegen Lageveense molen.

In 1866 werd een ijzeren bovenas gestoken, in 1869 kreeg de molen een ijzeren scheprad en in 1872 volgden ijzeren roeden. Molenaar was al die tijd F. van Leeuwen. De molen moet ook bewoond zijn geweest, maar daar is in de huidige situatie vrijwel niets meer van te zien: alleen een groot raam op ZW en een stukje plafond getuigen daar nog van.

In 1924 werd gesproken over verbetering van de bemaling. Door tussenkomst van ene Visser uit Santpoort werd een motor geplaatst. Deze was echter geen groot succes: de windkracht bleef in ieder geval in gebruik.

Johannes van Schie, molenaar sinds 1903, kreeg per 1 juni 1925 op eigen verzoek eervol ontslag. De als opvolger benoemde J. Granneman liet het echter vrijwel direct afweten, waarna Van Schie tijdelijk deze taak weer over moest nemen.
Het molenaarschap van de uit Hillegom afkomstige Leo Cozijn werd wél een succes: voor een jaar benoemd op 24 juni 1926, werd zijn functie per 1 juli 1927 officieel. 52 jaar later nam zijn zoon Bart dit over. Tot zijn overlijden op 30 januari 2000 woonde Leo Cozijn, windmolenaar met hart en ziel, naast de molen.

Rond 1930 nam de kritiek op de motor toe en werd een nieuwe gekocht, het polderbestuur wilde een Kromhout, enkele ingelanden een Deutz. Het werd de laatste.
Hoewel die motor goed voldeed, werd in 1939 besloten tot opknappen van de molen volgens de ideeën van A.J. Dekker uit Leiden. Voornaamste reden tot dit besluit was de vrees voor oorlog en daardoor brandstofschaarste. Op 18 november 1939 werd de molen, met de Dekkerwieken, in het bijzijn van talrijke molenvrienden feestelijk in gebruik genomen.

De vrees voor oorlog bleek, zoals bekend, juist. De windkracht werd ten volle benut. Pas in latere jaren plaatste men een elektromotor: die kon bij te weinig wind het scheprad aandrijven.

In 1978 volgde stilzetting volgde omdat roeden én Dekkersysteem aan vervanging toe waren: de elektromotor moest het werk tijdelijk alleen doen.
Herstel vond door omstandigheden pas plaats in 1985; naast roeden en Dekkersysteem werden ook windpeluw, onderschijfloop, koningspil en grote delen van het spilkalf vernieuwd.

In mei 2003 is het gehele Dekkersysteem met alle ophekking wederom vernieuwd. De molen bleef officieel in bedrijf, zij het dat het scheprad voornamelijk via de elektromotor werd aangedreven.

In 2014 viel het besluit, om deze molen met de hulpbemaling te vervangen door een nieuw te bouwen gemaal. Inmiddels is dat gemaal gereed en in bedrijf. Molenaar Bart Cozijn kreeg eind 2014 eervol ontslag.

Medio 2018 is de molen overgedragen aan de Rijnlandse Molenstichting en sindsdien draait en maalt de molen op vrijwillige basis.

 

aanvullingen

toelichting naam

Deze molen wordt vernoemd naar de polder die hij kan bemalen.

unieke eigenschap

De in hout uitgevoerde delen van het ondertafelement zijn kruisend uitgevoerd.

Mogelijk de enige molen waar de vloer van een zolder  getimmerd is op de vaste bintbalken.

trivia

Het polderbestuur was anno 1925 zeer verbolgen over het plotselinge vertrek van de net benoemde molenaar Granneman en liet dat in het Leidsch Dagblad van 3 juni 1925 duidelijk blijken: "De nieuw benoemde watermolenaar van den Hoogeveenschen polder, de heer Gronneman, heeft reeds genoeg van zijn baantje; hij liet na enige dagen, zonder kennisgeving, de heele boel in den steek". 

afbeelding van onze ondersteuners

foto's

foto's