Molen Oostvlietpolder, Oostvlietmolen, Leiden

Leiden, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
Oostvlietpolder, Oostvlietmolen
modeltype
Ronde molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
restant
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
00985 a
oude dbnr.
V180
Meest recente aanpassing
| Foto
media-bestand
Molen 00985 a Oostvlietpolder, Oostvlietmolen (Leiden)

uitsnede foto

locatie

plaats
Leiden
plaatsaanduiding
Vlietweg 66 M, 2323 LE Leiden
gemeente
Leiden, Zuid-Holland
plaats(en) voorheen
Zoeterwoude
streek
Rijnland
kadastrale aanduiding 1811-1832
Zoeterwoude E (1) 253 De Oostvlietpolder (*)
geo positie
X: 92915, Y: 461122
N: 52.13481, O: 4.48038

constructie

modeltype
Ronde molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
ronde bovenkruier
plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
vlucht
21,40 m
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
restant
bouwjaar
verdwenen
deels gesloopt
geschiedenis

De molen maalde via een 250 m lange voorboezem uit op de Vliet. De kap was met riet gedekt. De molen is gemetseld van gele IJsselsteentjes, en had een inwendig scheprad.
De bouwer van de molen was Leendert van Herck.

Maerten Simons (1696-1756), molenaarsknecht van de Oostvlietmolen

20-12-1889: Haagsche courant
Uit Zoeterwoude schrijft men aan het „Leidsel) Dbl.": Toen eenigen tijd geleden melding is gemaakt van een voorgenomen verbinding van den Hof- met den Oostvlietpolder, waardoor beide polders onder één bemaling, namelijk die van Oostvliet, zouden worden gebracht, moest nog de toestemming van een der ingelanden van den Hofpolder verkregen worden, ten einde in diens land nu een der drie benoodigde duikers te leggen. Nu die toestemming is verkregen, zullen, wanneer het weer zulks toelaat, die duikers in deze maand worden gelegd. Hoewel, volgens de berekeningen, mag worden ondersteld dat de molen van de Oostvlietpolder alleen in staat zal zijn de beide polders van het overtollige water te ontlasten, is deze verbinding slechts eene voorloopige, aangegaan voor den tijd van drie jaren en met het recht van weerszijden der polderbesturen om binnen drie jaren deze op te zeggen. Het is echter te wenschen, dat deze voorloopige verbinding tot eene definitieve moge leiden, daar de vereeniging van die twee polders onder één gemaal en later, zoo mogelijk, onder één bestuur, voor beiden een belangrijk voordeel zal opleveren.

De stopzetting en onttakeling in 1914 waren te wijten aan het in 1912 afbranden van de nabij gelegen molen van de Hofpolder (Tenbruggencatenummer 00984 a). Die polder heeft zich toen, ten behoeve van een gemeenschappelijke bemaling, met de Oostvlietpolder verenigd en in verband daarmede werd in 1914 de romp van de Oostvlietmolen 'omgebouwd' in een door een elektromotor gedreven 'hevelcentrifugaalpompgemaal'.

27-06-1914: Leidsch Dagblad

Aanbesteding

Door de besturen van de Oostvliet- en den Hofpolder te Zoeterwoude zal op Donderdag 9 Juli a.s. worden Aanbesteed:

Het ombouwen van den molen van den Oostvlietpolder in een electrisch gemaalgebouw.

Bestek en teekening is na Maandag 29 Juni voor f 0,50 verkrijgbaas bij den Sectretaris den Heer A. Paardekooper, te Zoeterwoude.

nog waarneembaar

aanvullingen

trivia

(*) Kad. 1832: het erf (weiland) aan Johanna Onos, rentenierster, weduwe Johannes La Laie.

Op bovenstaande pentekening van A.J. Kouwels, getekend in 1851, is te zien de Oostvlietmolen ten zuidoosten van de Vliet achter de Delfsche Schouw. In het verschiet, links, de hervormde kerk van Zoeterwoude en rechts de achtkante molen Zelden van Passe van de Groote Westeindepolder.

Enige tijd geleden heb ik de stomp van deze molen gekocht van de gemeente Leiden en ben deze nu aan het opknappen om te dienen als weekendhuisje.
Paul Rietkerk, 30 augustus 2015.

Dit molenrestant heeft er inmiddels een verdieping bij gekregen, ziet er netjes uit.
Leo Middelkoop, 19 juni 2016.

foto's

foto's