Molen Het Lam, Uithoorn

Uithoorn, Noord-Holland
v

korte karakteristiek

naam
Het Lam
modeltype
Ronde molen, stellingmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
00944
oude dbnr.
V3044
Meest recente aanpassing
| Conversie
media-bestand
Molen 00944 Het Lam (Uithoorn)
Foto: n.n.

locatie

plaats
Uithoorn
plaatsaanduiding
aan de Dorpsstraat
gemeente
Uithoorn, Noord-Holland
plaats(en) voorheen
Thamen
streek
Amstelland
kadastrale aanduiding 1811-1832
Uithoorn B (2) 395 Jan Aelberts, molenaar
geo positie
X: 116832, Y: 471776
N: 52.23273, O: 4.82850

constructie

modeltype
Ronde molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
ronde bovenkruier
plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
1934 onttakeld 1946 romp deels gesloopt 1967 restant gesloopt
geschiedenis
"Het Lam aan de Dorpsstraat was een ronde stenen stellingmolen uit 1763, die tot 1934 in gebruik bleef. Toen werd de molen van stelling, kap, staart en wieken ontdaan.
In 1946 is de romp, die steeds schever ging staan, tot de eerste zolder toe gesloopt
(J. Lunenburg in de Buitenveldertse Courant van 4 juni 1964)."

Overgenomen uit: Tijdschrift 'Ons Amsterdam', 19e jaargang, maart 1967, pag. 89, artikel 'Concurrentie tussen binnen- en buitenmolenaars' door mr. J.H. van den Hoek Ostende, noot 25.

In De Molenaar 12 van 19 maart 1968 wordt vermeld dat de molen "thans verdwenen is". De afbraak moet dus kort daarvoor plaats hebben gehad.
Lolke Rang.
-----

Het kruiwerk werd hergebruikt in korenmolen De Hoop te Dokkum (Tenbruggencatenummer 03246).
Bron: Nederlandse Molendatabase.

aanvullingen

trivia
Op 23 juli 1781 door overslaan van brand verwoest.
Bron: Boer/ archief Ten Bruggencate, fiche nummer 06721 k.
[Gegevens samengevoegd met korenmolen Het Lam. Red.]

De brand wordt vermeld in de Hollandsche historische courant van 26 juli 1781. Daarin staat over de locatie dat te Thamen aan de Uithoorn brand ontstond "door broeyen van een hooiberg, omtrent midden in het Dorp staande [...] en waardoor 32 a 33 huiizen, waaronder het RegtHuijs en de Koorn-Molen, als mede 5 huizen aan de overzyde van den Amstel, onder Mijdrecht, door de overgewaaide vonken, in den assche gelegd zijn."
Erik Stoop, 24 okt. 2012.
-----

In het boek "Uithoorn, zeven eeuwen geschiedenis, Thamen - de Uithoorn - De Kwakel" door drs. P.J.J.M. van Wees (uitg. 2004, Stichting Uithoorn te boek), is tegenover p. 65 een aquarel opgenomen van "de Schans" einde 18e eeuw. Op deze aquarel van B. Hendriksen (collectie Parochie Sint Jan de Doper Uithoorn) is de stellingmolen te zien.
Ten tijde van de brand was ene Dekker er molenaar (p. 93).
In de gegevens van Thamen, Gereformeerde kerk, dopen 1727-1757, staat dat Lucas de Wit, koornmolenaar en diens vrouw Neeltje Veenturf in Thamen aan de Amstel, hun dochters lieten dopen op resp. 18 maart 1742 en 18 maart 1743.
M. Mulder-Faassen, 23 nov. 2017.

-----

Utrechtsche courant, 11 oktober 1811

Door toeval uit de hand te koop: de rijk beklante nieuwe steenen WIND-KOORNMOLEN, te Thamen aan den Uithoorn, met de daarbij behorende Huizinge en verdere Eigendommen, om te aanvaarden naar keuze van den Kooper. Te bevragen tot den 1. November aanstaande, bij den Eigenaar en Bewoner P. VAN LAMMEREN, of bij den Keizerlijken Notaris A. Verdam te Mijdrecht