Molen Polder de Honderd Morgen of Wilde Venen, Nr. 7De Platluis, Moerkapelle

Moerkapelle, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
Polder de Honderd Morgen of Wilde Venen, Nr. 7
De Platluis
modeltype
Ronde molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
restant
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
00936 i
oude dbnr.
V177
Meest recente aanpassing
| Algehele revisie gegevens
media-bestand
Molen 00936 i Polder de Honderd Morgen of Wilde Venen, Nr. 7De Platluis (Moerkapelle)
Foto: Ton Koorevaar, opname 11 mei 2009

locatie

plaats
Moerkapelle
plaatsaanduiding
aan de Middelweg 8, in het veld
gemeente
Zuidplas, Zuid-Holland
streek
Schieland
kadastrale aanduiding 1811-1832
Moercapelle A (1) 180 De Honderd Morgen of Wildevenen
geo positie
X: 101030, Y: 451610
N: 52.05017, O: 4.60040

constructie

modeltype
Ronde molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
ronde bovenkruier
inrichting

n.v.t., voorheen scheprad

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
vlucht
17,6 m
bovenas
fabrikant asnummer fabricagejaar jaar gestoken jaar verdwenen lengte
Kon.Ned.Grofsmederij ✉︎ g.n. 1898 1898 1924 ?
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
restant
bouwjaar
verdwenen
onttakeld
eigendomshistorie

molenaars waren oa: 
16-10-1718 - 20-04-1736 Jacob Vermeulen 
20-04-1736 - 01-01-1768 Lammerse van Es 
01-01-1768 - 01-01-1772 Arie van Es 
10-09-1772 - 10-09-1773 Dirk de Wit 
10-09-1773 - 16-09-1774 Hendrik Verheije 
16-09-1774 - 11-05-1777 Cornelis van Cleef 
11-09-1777 - 14-05-1785 Joost Verheije 
14-05-1785 - 01-10-1785 de wed.Verheije 
17-10-1785 - 07-10-1789 Willem van Kleef 
07-10-1789 - 31-12-1792 Jan van Vliet 
31-12-1792 - 16-06-1812 Bart Kruijk 
16-06-1812 - 31-12-1859 Jan Pols 
01-01-1860 - 31-12-1889 N. van Ruitenburg 
01-01-1890 - 31-12-1918 C.van Ruitenburg 
01-01-1919 - 28-02-1922 J. Hertog 
01-01-1922 - 31-12-1924 C. van Ruitenburg 

Informatie van G. v.d Bos, Waddinxveen

geschiedenis

In 'De droogmaking van de Wildeveenen in Schieland, door C. de Jong, 1957 (uitgave van Zuid-Hollandse studien, deel VI), wordt De Platluis genoemd op p.72 en 73 als volgt:
"Om het oostelijk deel van de polder droog te malen was een achtkant bovenkruier op de Oostlandscheiding geplaatst, die het water uitsloeg op Rijnland. Reeds in het laatst van 1657 werd deze 7e molen verplaatst naar de plek, waar hij thans nog staat [1957]. Door verplaatsing van deze molen vermeed het polderbestuur toekomstige complicaties, die zouden kunnen optreden als de Wildeveenen bleven uitslaan op het vreemde hoogheemraadschap Rijnland.
In 1924 is de bemaling van de Wildeveenen met windmolens vervangen door elektrische bemaling en later zijn de buiten dienst gestelde molens 'ontmanteld', d.w.z. ontdaan van de wieken en de kap, ook deze 7e molen, die sedert zijn bouw de onaantrekkelijke, onverklaarbare naam van 'Platluis' heeft gedragen. Hij maalde tot 1924 het water uit het gedeelte van de polder beoosten de Middelweg door de Grote Duikertocht naar de benedenmolen aan het westeinde van deze tocht."

Bij wijze van voorlopige maatregel werd in de zomer van 1661 het hoogste deel van de polder de Wildeveenen van het laagste gescheiden door dammen in de tochten, ter plaatse waar deze de Middelweg kruisten, behalve in de Grote Duikertocht, waarop de Platluis maalde (zie Polderarchief Wildeveenen, inv. no 105. Op een vergadering op 25 november 1661 besloten de hoofdingelanden, dat de Platluis eerst zou mogen malen, als het water in de zogenaamde bovenpolder drie duim onder het zomerpeil zou zijn gevallen, zulks om de hoger gelegen gronden geen overlast met water aan te doen op 'pene van cassatie', d.w.z. dat de molenaar op de Platluis van zijn ambt vervallen zou worden verklaard met verbeurdverklaring van zijn verdiende jaarloon ten behoeve van de kerk te Moerkapelle."

Informatie van M. Mulder-Faassen, 14 oktober 2012
Bron: 'De droogmaking van de Wildeveenen in Schieland' door C. de Jong uit 1957
(Zuid-Hollandse studiën deel VI).

De eerste molen was een wipmolen en droeg al de naam de Platluis toen hij nog niet verplaatst was.
De molen had een vijzel, wat voor toen nog vrij modern was. De vijzel werd rond 1630 toegepast voor het bemalen van de polders.
De molen stond aan de Oostelijke landsscheiding en waterde uit op Noord-Waddinxveen. In 1657 werd de molen daar afgebroken en verplaatst naar de grote duikertocht.

Rotterdamse courant, 30 april 1808
Heemraden en Hoofd-Ingelanden van de polder de Honderd Mergen of Wilde Veenen, zullen op Donderdag den 12den Mey 1808, voormiddags ten elfuren, ten Huize van Albert Pols, Kastelein, aan den Donderdam, aanbesteden: het maken van een Nieuwe Steene Scheprad-molen, waarvan de Bestekken en Teekening te lezen en te zien zyn; ten Huize van voornoemde Kastelein, van den 4den tot den 11den Mey 1808.

Op 12 mei 1808 wordt een ronde stenen molen aanbesteed, te bouwen op de fundering van de te slopen wipmolen.
Aannemer is Jacob Prins voor het Timmerwerk, fl 3300,--
Gerrit Quawegen voor het metselwerk, fl 3000,--
De molen moet op 1 december 1808 maalvaardig zijn.

De 7e molen (sedert zijn bouw De Platluis genoemd) stond daarna aan de Grote Duikertocht, tussen de Middelweg en de Oostkade.

De molen is in 1924 verbouwd tot woning voor de machinist voor het beneden gemaal en is in 1976 verkocht aan H. Schipper.

Molen nr 7, ondermolen van de polder de Honderd Morgen of Wilde Venen
Klik voor meer informatie over de Polder de Honderd Morgen of Wilde Venen door naar molen Nr. 1, Tenbruggencatenummer 00936 c.

nog waarneembaar

Molenromp

foto's

foto's