Molen Dommerholt, Epse

Epse, Gelderland
v

korte karakteristiek

naam
Molen Dommerholt
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
restant
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
00915
oude dbnr.
V191
Meest recente aanpassing
| Algehele revisie gegevens
media-bestand
Molen 00915 Molen Dommerholt (Epse)
De molen nog in volle glorie

locatie

plaats
Epse
plaatsaanduiding
Lochemseweg 10
gemeente
Lochem, Gelderland
streek
Achterhoek en Liemers
geo positie
X: 210154, Y: 471200
N: 52.22611, O: 6.19444

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
inrichting

n.v.t.

plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
vlucht
zelfzwichting op 1 roede
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
restant
bouwjaar
verdwenen
1945 door oorlogsgeweld 1946 deels afgebroken
eigendomshistorie

De molen werd omstreeks 1838 gebouwd door Philippus Dommerholt. 

In 1920 verkocht Harmen Jan Rensink het bedrijf aan de Coöperatieve Aankoopvereniging "Gorssel".

 

geschiedenis

De molen werd omstreeks 1838 gebouwd door Philippus Dommerholt.

In 1919 werd een ruw-oliemotor bijgeplaatst en raakte de windmolen buiten bedrijf. In 1920 verkocht Harmen Jan Rensink het bedrijf aan de Coöperatieve Aankoopvereniging "Gorssel". Doordat er ook bijna geen onderhoud meer aan werd gepleegd, verkeerde de molen in 1934 in een droevige staat. Door de inzet van Th.E.J. Baron van der Feltz vond toen een behoorlijke restauratie plaats, waarvan de kosten gedekt werden door bijdragen van CAV, ingezetenen van Epse, de VVV en de gemeente Gorssel.

Zutphensche courant, 23 mei 1934
De molen te Epse.
Van Th. E. J. baron van der Feltz was een adres ingekomen betreffende instandhouding van den molen te Epse. Ten behoeve der restauratie van dezen molen, waarvan de kosten worden geraamd op f 750, heeft de tegenwoordige eigenaresse, zijnde de coöperatieve aankoopvereeniging „Gorssel” f 150 toegezegd en de ingezetenen van Epse en de vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer in deze gemeente zamen f 223 of ongeveer de helft. B. en W. waren van oordeel, dat de door adressant aangewende pogingen om dezen molen voor ondergang te bewaren, door de gemeente financieel dienen gesteund te worden en stelden daarom voor van het resteerend bedrag f 150 ten haren laste te brengen. De heer Menkveld vroeg of er dan geen kans is dat volgend jaar de molen wordt afgebroken? De heer Roeterdink antwoordde dat, als de moten in orde gemaakt werd, aan afbraak niet gedacht werd. De heer Wiemerink vroeg of het resteerende bedrag bijeenkwam?.

Tijdens de opmars van de geallieerden vernielde de terugtrekkende Duitsers op 4 april 1945 de uit 1838 of 1852 daterende molen van de CAV Gorssel aan de Lochemseweg in Epse.

Ondanks nieuwe pogingen tot restauratie volgde in 1946 volgde de sloop tot op de stenen onderbouw, waarbij die werd afgedekt met een rieten puntdak. 

Een ruim twintig jaar geleden zette men zich ter plaatse in voor de herbouw van de markant gelegen een molen, waarvoor een stichting in het leven werd geroepen. Een voor dit doel in 1982 aan De Hollandse Molen geschonken legaat van ƒ 70.000,= betekende een welkome steun in de rug. Toch raakte de zaak op dood spoor en in 1987 besloot De Hollandsche Molen in overleg met de erfgenamen om het legaat te bestemmen voor de restauratie van molen De Roos in Delft, eigendom van de vereniging. Daarmee ziet het er naar uit alsof de molen van Epse wel altijd een puntdak zal houden. (De GAV Gorssel had nog een tweede molen aan de Enkweg te Gorssel. Daar lukte wel, wat bij de molen in Epse onmogelijk bleek. Deze de in 1936 of 1937 onttakelde molen werd hersteld en op 1 juli 2000 officieel in bedrijf gesteld.)

Bronnen:
- "De Gorsselsche molens van weleer", art. door J. de Graaf in "Archief Oudheidkundige Vereniging DE GRAAFSCHAP", december 1958. Verzameling H. van der Kaay.
- Molenwereld 2003 nr 9.

nog waarneembaar

Stenen onderbouw tot stellinghoogte/ woonhuis

De molenromp aan de Lochemseweg bleef tot voor kort in gebruik als opslagplaats. Nadat de molenstomp werd aangekocht door Arjan Haarman en zijn vriendin Jolanda Valk, werd de molenromp verbouwd tot een prachtige woning, die in augustus 2004 werd betrokken. Er werden allerlei bijbouwen gesloopt en de molenvoet werd uitwendig gerestaureerd: metselwerk, nieuwe ramen etc.