Molen De Ooijse Kroon / Molen Haenen, Ooij

Ooij, Gelderland
v

korte karakteristiek

naam
De Ooijse Kroon / Molen Haenen
modeltype
Ronde molen, stellingmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
restant
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
00861
oude dbnr.
V209
Meest recente aanpassing
| Algehele revisie gegevens
media-bestand
Molen 00861 De Ooijse Kroon / Molen Haenen (Ooij)
Foto coll mw Haenen-Gerritsen, dochter van de laatste molenaar aldaar

locatie

plaats
Ooij
plaatsaanduiding
Slenterweg 7
gemeente
Zevenaar, Gelderland
streek
Achterhoek en Liemers
geo positie
X: 201194, Y: 437142
N: 51.92084, O: 6.05870

constructie

modeltype
Ronde molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
ronde bovenkruier
inrichting

n.v.t.

plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
restant
bouwjaar
verdwenen
1927 onttakeld 1966 verbrand en ingekort
geschiedenis

Deze ronde stenen stellingmolen werd in 1878 gebouwd in opdracht van Jacobus Ebben uit Loo.

In het vakblad ’De Molenaar’ is melding gemaakt van verkoop in 1909; de molen werd bij die gelegenheid ’De Ooijsche Kroon’ genoemd.

De Graafschap-bode, 12 mei 1909
Veiling Windkorenmolen en Bakkerij

De Notaris J.H.O. HAZEWINKEL te Zevenaar zal op Woensdag 19 mei 1909 bij Inzet en 14 dagen daarna bij Toeslag, telkens des nam. om half 7 uur, ten huize van den Heer H.W. van Uum te Ooij bij Zevenaar, ten verzoeke van de Wed. en erven JACs. Ebbers, zonder beraad,
PUBLIEK VERKOOPEN:
De in volle werking zijnde Windkorenmolen "DE OOIJSCHE KROON"
met solied Huis (waarin winkel en bakkerij), Erf, Tuin en Land, zeer gunstig gelegen te Ooij nabij Zevenaar, Sectie F nos.1169,1170,1171,1172, groot geheel 32.75 Aren.
Aanvaardin en betaling 1 November 1909.
Informatiën worden verstrekt ten kantore van gemelden Notaris.

De Graafschap-bode, 2 juni 1909
Windkorenmolen en Bakkerij
De Notaris J.H.O. HAZEWINKEL te Zevenaar bericht, dat de in volle werking zijnde WINDKORENMOLEN "De Ooijsche Kroon", met solied Huis (waarin winkel en bakkerij), Erf, Tuin en Land, zeer gunstig gelegen te Ooij nabij Zevenaar, ter grootte van 32.75 aren, is ingezet met 50 hoogen op f 6153,-
Toeslag Woensdag 2 juni 1909, des nam. om half 3, ten koffiehuize van den heer H.W. van UUM, te Ooij bij Zevenaar.
Informatiën worden verstrekt ten kantore van gemelden Notaris, waar inmiddels hoogen kunnen worden gesteld.

In 1910 werd er een motormaalderij aan toegevoegd.
Daarna heeft men in 1927 de molen onttakeld en is de romp blijven staan. Kort na het maken van deze opname brandde de romp in 1966 uit en heeft men hem daarna ingekort. Naast de molenromp is nog aanwezig een deel van het oude molenhuis en de oude bakkerij.

krantenart.14 maart 1996
Mevrouw Haenen is de dochter van de laatste molenaar van de Ooyse Kroon. De Ooyse Kroon is in 1878 gebouwd. Molenaar Gerretsen uit Drempt, de grootvader van mw Haenen, kwam begin deze eeuw naar Zevenaar. De Buitenmolen werd zijn werkplaats.
'Grootje' bestierde café de Buitenmolen. Zodra er geen wind was, was er geen werk en hielpen de knechten in het café. Het was een druk etablissement. Met paard en wagen kwamen de boeren uit Pannerden en Lobith naar Zevenaar om een borreltje te drinken. De regels met betrekking tot met alcohol op achter de teugels waren nog niet zo stringent.
Molenaar Gerretsen had echter één probleem. Hij had één molen en twee zoons die beiden in vaders voetsporen wilden treden. Een oplossing was snel voorhanden. Molenaar T. Pijnappels verkocht de Ooyse Kroon. 'Dan krijgt Teun de Buitenmolen en Jan de Ooyse Kroon', zei grootje. Aldus geschiedde.

nog waarneembaar

tuinhuisje