Molen Scheiwijkse Molen, Hoornaar

Hoornaar, Zuid-Holland
bestaande molen

media-bestand
Molen 00836 Scheiwijkse Molen (Hoornaar)
Abel van Loenen (3-1-2022)

korte karakteristiek

naam
Scheiwijkse Molen
modeltype
Wipmolen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming
Bemalen van de polder Het Land der Zes Molens, thans op vrijwillige basis
adres
Lage Giessen 53
4223 SJ Hoornaar
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
00836
oude dbnr.
B997
Meest recente aanpassing
| Tellerstand

locatie

plaats
Hoornaar
plaatsaanduiding
gemeente
Molenlanden, Zuid-Holland
kadastrale aanduiding
Gemeente Hoornaar, sectie B, nr. 392
geo positie
X: 122.801, Y: 431.029
N: 51.86689, O: 4.91971
biotoopwaarde
Zeer groot
biotooptoelichting

contact en bezoek

bezoek/postadres
Lage Giessen 53
4223 SJ Hoornaar
molenaar
Jan Groenendijk
telefoon
e-mail

website
social media
open voor publiek
nee
gericht op scholen
nee
bijzonderheden

constructie

modeltype
Wipmolen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
Ondertoren gedekt met riet
kap
Bovenhuis geheel zwart geteerd
inrichting

Open ijzeren scheprad buiten de molen, Ø 5,73 m.; breedte 0,56 m.
Woning in de molen

kenmerken windmolens

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
Zetelkruiwerk, kruirad
vlucht
27,55 m.
vang
Losse Vlaamse blokvang uit vijf stukken; vangbalk met haak; evenaar
overbrenging

Bovenwiel 65 kammen
Bovenschijfloop 32 staven, steek 13,8 cm.
Onderschijfloop 19 staven
Onderwiel 69 kammen, steek 17,4 cm.
Overbrengingsverhouding 1,81 : 1

hoogte
wiekvorm
Oud-Hollands
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
wiekenkruis
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Derckx 398 buiten 1981 1981 buiten aanw. 27,55
Derckx 399 binnen 1981 1981 binnen aanw. 27,40
Pot 1614 buiten 1891 1963 buiten 1981 27,40
Pot 2113 binnen 1908 1908? binnen 1981 27,40
wiekverbeteringen

In 1941 werd deze molen op beide roeden voorzien van het system Van Bussel. In 1963 kreeg deze molen het systeem Fauël (fokwieken), dat evenwel al in 1974 weer werd vervangen door Oud-Hollandse ophekking.

bovenas
fabrikant asnummer fabricagejaar jaar gestoken jaar verdwenen lengte
media-bestand
As 63, Penn & Comp, F.J.
Penn & Comp, F.J.
63 1855 1855? aanw. 04,54

geschiedenis

toestand
werkend
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming
Bemalen van de polder Het Land der Zes Molens, thans op vrijwillige basis
molenmaker
Gebr. de Graeff (1638)
omwentelingen
eigenaar
SIMAV
eigendomsvorm
Stichting
eigendomshistorie

De SIMAV is eigenaar sinds 1974

geschiedenis

Deze molen is in 1638 gebouwd, dit nadat men besloten had een oude, bouwvallig geworden wipmolen op deze plek, te slopen. Voor de bouw gebruikte men het bestek van de drie jaar eerder gebouwde Kleine Wielmolen van diezelfde polder. Die molens moeten dus elkaars evenbeeld zijn geweest.

Laagste inschrijver voor de bouw van de nieuwe Scheiwijkse Molen was Joost Eversen uit Gorinchem. Deze was echter niet kapitaalkrachtig genoeg om het benodigde hout aan te kopen en bleek bovendien nooit eerder een molen te hebben gebouwd. Het polderbestuur trok de gunning in.
De bouw werd daarna onderhands aangenomen door Marten Martenszn. de Graeff en zijn broer Cornelis voor ƒ 3.815,--. Zij waren ook de makers geweest van de Kleine Wielmolen.

Omstreeks 1900 werd het oude en kennelijk versleten bovenwiel vervangen door een exemplaar uit een gesloopte poldermolen uit de omgeving van Asperen of Heukelum.

In 1954 werd het stormbint vernieuwd. De daaraan verbonden kosten werden grotendeels gedragen door het Rijk ingevolge de Wet Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd (B.W.O.). Dit gold overigens ook voor de in later jaren uitgevoerde herstellingen aan deze molen (totdat deze wet per 1 januari 1991 kwam te vervallen).

In 1963 werd de buitenroede vervangen door een tweedehands exemplaar, afkomstig van de in 1961 afgebroken Kademolen van de polder Lopik c.a. onder Cabauw. Tegelijkertijd werd het wieksysteem Van Bussel vervangen door het systeem Fauël, de fokwiek. Hiermee heeft de molen niet lang gemalen want in 1974 werden de fokken alweer verwijderd en Oud-Hollandse ophekking aangebracht. 


aanvullingen

toelichting naam

Op de kadasterkaart 1811-1832 wordt de molen 'Sein Molen' genoemd. Ongetwijfeld is deze molen seinmolen geweest.

unieke eigenschap

Van de bestaande wipmolens is dit vermoedelijk het grootste 'natuurlijke' esemplaar: deze molen is nooit verhoogd.

afbeelding van onze ondersteuners

foto's

foto's