Molen van de Groote Polder, Slochteren

Slochteren, Groningen
b

korte karakteristiek

naam
Molen van de Groote Polder
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming

Bemalen van de Groote Polder, thans op vrijwillige basis

adres
Groenedijk 22a
9621 TL Slochteren
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
fietsroute
fietsroute in de buurt van Molen van de Groote Polder via fietsnetwerk.nl
Ten Bruggencate-nr.
00547
oude dbnr.
B361
Meest recente aanpassing
media-bestand
Molen 00547 Molen van de Groote Polder (Slochteren)
Martin E. van Doornik (16-1-2016)

locatie

plaats
Slochteren
plaatsaanduiding
gemeente
Midden-Groningen, Groningen
kadastrale aanduiding
Gemeente Slochteren, sectie P, nr. 2426
geo positie
X: 247994, Y: 581475
N: 53.21193, O: 6.77945
biotoopwaarde
3 (matig)
landschappelijke waarde
Groot; in en na 2006 is er zeer veel rond de molen gekapt. De omgeving is in 2017 opnieuw sterk verbeterd, nadat het geboomte aan de oprijlaan en de kastanjebomen zijn gerooid.

contact en bezoek

bezoek/postadres
Groenedijk 22a
9621 TL Slochteren
molenaar
Henk Klöpping
telefoon
0598-399191 / 0598-395131
e-mail

social media
open voor publiek
ja
open op zaterdag
nee
open op zondag
nee
op afspraak
ja
openingstijden

Als de molen draait en op afspraak

toegangsprijzen
winkelinformatie
meelverkoop
nee
museuminformatie
gericht op scholen
nee
bijzonderheden

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
kenmerken
functie
romp
Houten achtkant, gedekt met riet, met stenen veldmuren
kap
Gedekt met riet
inrichting

Vijzel; geen woning in de molen

versieringen

Eenvoudige baard, wit geverfd, rood afgebiesd, met de opschriften 'Anno' '1783' en daaronder 'de Groote Poldermolen'

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
Voeghoutenkruiwerk, kruilier met kabel
vlucht
21,40 m.
vang
Vlaamse vang; 4 vaste stukken. Vangbalk met duim; vangstok. Pal.
overbrenging

Bovenwiel 61 kammen
Bovenbonkelaar 31 kammen
Onderbonkelaar 44 kammen
Vijzelwiel 37 kammen
Overbrengingsverhouding 1 : 2,34

hoogte
wiekvorm
Oud-Hollands
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
wiekenkruis
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Bremer/Dunning ✉︎ 314 binnen 2018 2018 binnen aanw. 21,40
Bremer/Dunning ✉︎ 315 buiten 2018 2018 buiten aanw. 21,40
Blom ✉︎ 2 buiten 2015 2015 buiten 2018 21,00
Blom ✉︎ 3 binnen 2015 2015 binnen 2018 21,00
Bremer ✉︎ 210 binnen 1975 1975 binnen 2015 21,00
Bremer ✉︎ 211 buiten 1975 1975 buiten 2015 21,00
Pot ✉︎ 2645 buiten 1929 1929 buiten 1975 21,50
Pot ✉︎ 2646 binnen 1929 1929 binnen 1975 21,40
wiekverbeteringen

In het verleden was deze molen uitgerust met zelfzwichting met Oud-Hollandse voorzomen, in ieder geval vanaf 1929, toen twee nieuwe Potroeden werden gestoken. Later, vermoedelijk rond 1955, kreeg de molen neusremkleppen op de ene roede, en dwarskleppen op de andere.
Sinds het herstel van 1974/75 is de molen weer voorzien van Oud-Hollandse ophekking met zeilen. Dat is bij het vervangen van de roeden in 2015 (en 2018) gehandhaafd.

over de wieken

De gedeelde roeden zijn op 18 april 2018 gestreken, waarna de nieuwe meteen zijn gestoken.

bovenas
fabrikant asnummer fabricagejaar jaar gestoken jaar verdwenen lengte
Muinck Keizer, J.M. de ✉︎ 65 1896 1896 aanw.
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
werkend
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming

Bemalen van de Groote Polder, thans op vrijwillige basis

omwentelingen
eigendomshistorie

De Molenstichting Midden- en Oost-Groningen is eigenaar sinds maart 2015, daarvoor was dit de Slochter Molenstichting sinds 1969, daarvoor de Groote Polder.

geschiedenis

Dit is de oudste nog bestaande poldermolen van de provincie Groningen. Hij bemaalde de Groote polder (460 ha. ) tot een ruilverkaveling hem als maalwerktuig overbodig maakte. Al in 1915 kwam een locomobiel, met afzonderlijke vijzel, de windbemaling aanvullen. Later verving een Brons ruwoliemotor van 36 pk het locomobiel.

Wanneer de molen als windmaalwerktuig precies buiten bedrijf kwam, is niet duidelijk, wél was anno 1969 de toestand zeer slecht: het rietdek van de kap was vrijwel verdwenen en dat van het achtkant vertoonde grote gaten. De Slochter Molenstichting, de nieuwe eigenaar, timmerde om verder verval te voorkomen het achtkant dicht.

In de jaren 1974-1975 werd de molen door de fa. Bremer gerestaureerd in het kader van het ruilverkavelingsplan Slochteren. Door het aanbrengen van een langere vijzel en vijzelbak werd de molen geschikt gemaakt om als reservegemaal dienst te doen.
Buitengewoon te betreuren evenwel was dat, door diezelfde ruilverkaveling, het landschap vanaf ca. 1965 in sterke mate was veranderd en vooral verbost: windvang en landschappelijke waarde van deze en de andere twee poldermolens van Slochteren waren inmiddels al sterk afgenomen. Pas in 2006 verbeterde dit weer nadat op grote schaal bomen en struiken waren gekapt.

40 jaar na de grote restauratie was deze molen opnieuw aan een herstelbeurt toe. In 2015 werd een maalcircuit aangelegd, zodat de molen naar keuze op de boezem of rond kan malen. Als gevolg werd ook de molenwerf fors aangepakt. Op 18 juni werden beide 40 jaar oude gelaste roeden gestreken, de nieuwe stak men in oktober 2015. Ook kreeg de molen een nieuwe windpeluw en voorkeuvelens.

Helaas moest deze molen, net als zo'n 40 andere met gedeelde roeden uitgeruste molens, in het voorjaar van 2017 stil worden gezet: er waren, niet bij deze molen, maar elders, problemen geconstateerd in die gedeelde constructie. De oplossing, in de vorm van andere roeden, voltrok zich in april 2018: op de 18de die maand werden de 'oude' gedeelde roeden gestreken en meteen de nieuwe gestoken. Het hout van de gedeelde roeden is zoveel mogelijk hergebruikt. De vlucht is bij deze gelegenheid iets langer geworden, van 21,00 naar 21,40 meter. De vroegere Potroeden hier hadden ook die lengte.

Volgens het bewaard gebleven bouwbestek uit 1783 heeft de molen oorspronkelijk een scheprad gehad, diameter 14 voet en breed 12 duim met 28 schoepen, een houten bovenas met op de binnenroede een borststuk en op de buitenroede twee laseinden.
Op de begane grond bevinden zich dubbele veldkruisen, voor en achter los van elkaar geplaatst, vermoedelijk dus een latere versteviging.

 

aanvullingen

toelichting naam

Deze molen is vernoemd naar de polder die hij kan bemalen.

unieke eigenschap

De oudste nog bestaande poldermolen van de provincie Groningen.

foto's

foto's