Molen (pel- en korenmolen), Ulrum

Ulrum, Groningen
v

korte karakteristiek

naam
(pel- en korenmolen)
modeltype
Kantige molen, stellingmolen
functie
korenmolen, pelmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
00487 b
oude dbnr.
V1093
Meest recente aanpassing

locatie

plaats
Ulrum
plaatsaanduiding
dorp, iets westelijk, weg naar Elens n.z.
gemeente
Het Hogeland, Groningen
geo positie
X: 217663, Y: 597491
N: 53.36012, O: 6.32842

constructie

modeltype
Kantige molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
vlucht
71 voet, zelfzwichting op één roede
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
afgebroken
geschiedenis
Jacob (Ennes) Vonk (1812-1889), een landbouwers zoon afkomstig uit Warfhuizen/gem. Leens, was bij de geboorte van een zoon in 1856 reeds in Ulrum woonachtig.
Als roggemulder van beroep liet Jacob Vonk zijn molen, na afbraak, in 1857 vervangen door een achtkante pel- en korenmolen.
Omstreeks 1870 verkocht Vonk - in dat jaar weduwnaar geworden - zijn molen aan Jakob Mulder; een molenaarszoon afkomstig uit Niehove/gem. Oldehove.
Vonk vertrok daarop naar Warfhuizen/gem. Leens waar hij als dagloner zijn laatste levensjaren heeft doorgebracht.

Jakob Mulder - gehuwd met Engeltje Aalfs - werd in 1870 vader van een zoon in Ulrum.
Dat echtpaar had toen reeds twee kinderen - beide nog geboren in Niehove - waarvan zoon Jan de oudste was.
Nog maar 22 jaar oud is deze zoon als molenaar te Ulrum op 07-04-1889 overleden.
Zijn beide ouders zijn dan evenmin nog in leven.
Jans vader Jakob Mulder is op 19-03-1888 in Ulrum overleden; 45 jaar oud. De overlijdensakte vermeldt als beroep van de overledene: pelmolenaar; weduwnaar van Engeltje Aalfs.
Die vrouw is, eveneens in Ulrum, op 18-12-1885 overleden; nog maar 41 jaar oud.

Rikkert Mulder, de tweede zoon van het echtpaar Mulder-Aalfs, werd in 1891 vader van zijn oudste dochter en kind.
Uit die geboorteakte blijkt dat haar vader 23 jaar oud is; pelmolenaar van beroep.
Rikkert Mulder zal na het vroegtijdig overlijden van zijn vader en oudste broer Jan het molenaarsbedrijf in Ulrum hebben voortgezet.
Ook deze molenaar heeft geen hoge leeftijd bereikt. Nog maar 33 jaar is hij op 09-09-1901 overleden en werd begraven op de kleine begraafplaats Snakkeburen te Ulrum.
Vervolgens bieden zijn erfgenamen op 16 januari 1902 hun bezit te Ulrum bij publieke verkoop te koop aan; bestaande uit een behuizing met erf, tuin en groenland, met daarbij staande korenmolen.
Koper wordt Geert Nienhuis, een molenaarszoon afkomstig uit Hornhuizen maar geboren in Garsthuizen.
Deze verkocht zijn nieuw verkregen eigendom in 1911 aan de timmerman Pieter Knooihuizen; woonachtig te Uithuizermeeden.
Het Ulrumer molenbedrijf kende toen al geen florissante tijden meer zodat de molen voor fl. 1.600,-- werd verkocht aan de molenbouwers Noordewier uit Eenrum en Dijk te Leek.
In 1913 heeft dit duo de molen laten afbreken.

Bronnen:
- archief Ten Bruggencate/ Van der Veen.
- Windmolens in de Marne, art. door W.O. Bakker in Gedenkboek Nijverheid 1991 Deel I Historie van De Marne
Verzameling Geert Nienhuis
www.allegroningers.nl - website van het RHC Groninger Archieven
- Informatie van Geert Nienhuis, 18 sept 2010