Molen De Palen, Westerwijtwerd

Westerwijtwerd, Groningen
bestaande molen

media-bestand
Molen 00445 De Palen (Westerwijtwerd)
Wouter Bakker (19-1-2023)

korte karakteristiek

naam
De Palen
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
herbouwd
1882 / 1992
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig in circuit
bestemming

Vh. bemalen van het waterschap De Palen, thans buiten bedrijf

adres
Palenweg 2
9993 TM Westerwijtwerd
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
00445
oude dbnr.
B380
Meest recente aanpassing
| Bezoekmogelijkheid

locatie

plaats
Westerwijtwerd
plaatsaanduiding
gemeente
Eemsdelta, Groningen
kadastrale aanduiding
Gemeente Middelstum, sectie G, nr. 148
geo positie
X: 239.235, Y: 593.876
N: 53.32467, O: 6.65141
biotoopwaarde
Sinds 2022 is er op vrij korte afstand van de molen een hoogspanningsleiding die verkleinend werkt.
biotooptoelichting

contact en bezoek

bezoek/postadres
Palenweg 2
9993 TM Westerwijtwerd
molenaar
Wouter Bakker
telefoon
social media
open voor publiek
ja
open op zaterdag
nee
open op zondag
nee
op afspraak
ja
openingstijden

Als de molen draait en op afspraak

toegangsprijzen
winkelinformatie
meelverkoop
nee
museuminformatie
gericht op scholen
nee
bijzonderheden

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
kenmerken
functie
romp
Houten achtkant, gedekt met riet, met stenen veldmuren
kap
Gedekt met riet
inrichting

Vijzel

versieringen
Eenvoudige baard, wit geverfd, rood afgebiesd, met de opschriften 'De Palen' en daaronder '18 76'

Stichtingsteen met de opschriften:
'Gebouwd 1876'
'Verplaatst 1882'
'Gerestaureerd 1992'

kenmerken windmolens

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
Voeghoutenkruiwerk, kruilier
vlucht
16,24 m.
vang
Vlaamse vang; vangbalk met duim; vangstok
overbrenging

Bovenwiel 47 kammen
Bovenbonkelaar 24 kammen
Onderbonkelaar 37 kammen
Vijzelwiel 33 kammen
Overbrengingsverhouding 1 : 2,20

hoogte
wiekvorm
Zelfzwichting met Oud-Hollandse voorzomen op beide roeden
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
wiekenkruis
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Bremer/Dunning 251 binnen 1992 1992 binnen aanw. 16,24
Bremer/Dunning 252 buiten 1992 1992 buiten aanw. 16,24
wiekverbeteringen

Deze molen zeer lang op beide roeden geleden zelfzwichting gekregen. Dit is bij de reconstructie van 1991/92 wederom aangebracht.

bovenas
fabrikant asnummer fabricagejaar jaar gestoken jaar verdwenen lengte
onbekend g.n. ? aanw.

geschiedenis

toestand
werkend
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig in circuit
bestemming

Vh. bemalen van het waterschap De Palen, thans buiten bedrijf

molenmaker
H. Klippus, Bedum (1876) Fa. Dunning, Adorp (1992)
omwentelingen
eigendomsvorm
Stichting
eigendomshistorie

De Stichting Groninger Poldermolens is eigenaar sinds 1-01-2016, daarvoor was dit de Molenstichting Hunsingo e.o.

geschiedenis

Deze molen werd in 1876 gebouwd door H. Klippus, molenmaker te Bedum. Vanwege de aanleg van de spoorlijn Groningen-Delfzijl in 1882 werd de molen naar de huidige locatie verplaatst.

In 1951 plaatste men een 7 pk elektromotor op de vijzel, als gevolg werd de molen stilgezet, hoewel: uit 'Allemolens' krijgt de redactie de indruk dat men deze motor plaatste omdat de binnenroede gebroken was. Dat men de vijzel dus van een motor voorzag en niet meer in de windkracht investeerde.

Al in 1954 gingen stemmen op voor afbraak maar dat gebeurde niet. In 1964 werd een sloopvergunning verleend maar hiervan maakte men geen gebruik. Aldus bleef de molen, hoewel de toestand daarvan snel verslechterde, overeind met één roede (waarvan de kleppen inmiddels waren verdwenen of weggehaald).

Eind jaren '80 was de situatie bijzonder slecht. Inmiddels hadden molenvrienden het achtkant provisorisch waterdicht gemaakt in een poging, erger te voorkomen.

Pas in 1991/92 volgde een totale restauratie. Gezien de staat van verval kwam deze min of meer neer op nieuwbouw. De molen werd maalvaardig opgeleverd, maar kon daarna alleen nog in circuit malen, gevolg van een ruilverkaveling van 1971. De elektromotor die in 1951 het voorlopige einde van de molen betekende, was vanaf die ruilverkaveling ook buiten gebruik geraakt en heeft men bij het begin van de restauratie van 1991 verwijderd. Het waterschap De Palen, groot 118 ha., ging later op in het waterschap Hunsingo.

Sinds de restauratie van 1991/92 is de molen zeer geregeld in bedrijf, zij het steeds in circuit.

Eind 2018 waren de kleppen van de zelfzwichting vanwege onderhoud tijdelijk uitgenomen. Dat legde de draaivaardigheid wél beperkingen op: de molen kon toen alleen bij veel wind behoorlijk draaien!

Opmerkelijk: door de geringe grootte van de kap is het bedieningsmechanisme van de zwichtstang búiten de kap aangebracht, dwars door de korte spruit heen.

aanvullingen

toelichting naam

Deze molen is vernoemd naar het gebied dat hij kon bemalen.

afbeelding van onze ondersteuners

foto's

foto's