Molen De Snip, Workum

Workum, Fryslân
b

korte karakteristiek

naam
De Snip
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
herbouwd
1975
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming

Bemalen van polder 28 (polder Gaastra) op vrijwillige basis

adres
Heidenskipsterdyk 1
8724 HP It Heidenskip
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
00413
oude dbnr.
B162
Meest recente aanpassing
| Tellerstand
media-bestand
Molen 00413 De Snip (Workum)
Tony Hop (27-11-2022)

locatie

plaats
Workum
plaatsaanduiding
gemeente
Súdwest-Fryslân, Fryslân
kadastrale aanduiding
Gemeente Workum, sectie C, nr. 45
geo positie
X: 160219, Y: 553947
N: 52.97250, O: 5.46490
biotoopwaarde
4 (aanvaardbaar)
landschappelijke waarde
Zeer groot

contact en bezoek

bezoek/postadres
Heidenskipsterdyk 1
8724 HP It Heidenskip
molenaar
Piet Meinderts
telefoon
06-23287400 piet meinderts of 06-40725742 frans
e-mail

social media
open voor publiek
ja
open op zaterdag
nee
open op zondag
nee
op afspraak
ja
openingstijden

Als de molen draait en op afspraak.

toegangsprijzen
winkelinformatie
meelverkoop
nee
museuminformatie
gericht op scholen
nee
bijzonderheden
fietsroute
fietsroute in de buurt van De Snip via fietsnetwerk.nl
social media

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
kenmerken
functie
romp
Houten achtkant, gedekt met riet, met stenen veldmuren
kap
Gedekt met riet
inrichting

Houten vijzel, Ø 0,99 m.

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
Neutenkruiwerk met 16 neuten; kruihaspel
vlucht
15,30 m.
vang
Vlaamse vang; vangbalk met duim; vangstok; pal
overbrenging

Bovenwiel 54 kammen
Bovenbonkelaar 25 kammen, steek 9,0 cm.
Onderwiel 30 kammen
Vijzelwiel 29 kammen, steek 9,0 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 2,23

hoogte
wiekvorm
Oud-Hollands
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
wiekenkruis
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Buurma ✉︎ 51 buiten 1975 1975 buiten aanw. 15,30
Buurma ✉︎ 52 binnen 1975 1975 binnen aanw. 15,30
wiekverbeteringen

Deze molen heeft nooit een wiekverbetering gehad.

bovenas
fabrikant asnummer fabricagejaar jaar gestoken jaar verdwenen lengte
Sallandia ✉︎ g.n. ? 1975 aanw.
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
werkend
bouwjaar
onb.
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming

Bemalen van polder 28 (polder Gaastra) op vrijwillige basis

molenmaker
Fa. Tacoma, Stiens (1974/75)
omwentelingen
geschiedenis

Van deze poldermolen is het oorspronkelijke bouwjaar niet bekend. Volgens een kadastrale kaart van 1832 stond hier toen nog een spinnenkop met vierkante ondertoren; aan te nemen is dat ergens in de 19e eeuw die spinnekop is vervangen door de huidige achtkante molen.

Na een lange periode van stilstand en tenslotte intens verval heeft men de molen in 1974 gered en een jaar later geheel gerestaureerd opgeleverd.

De molen heeft een houten schroef in een houten bak en bemaalt een polder van 300 pondemaat en is in staat het elektrisch gemaal naast de molen geheel te vervangen.
Het Wetterskip Fryslân heeft deze molen dan ook bestemd tot reservegemaal in geval van ernstige wateroverlast.

In september 2010 werd een nieuwe vijzel geplaatst en een kistraam boven de deur in het achtkant herplaatst. Met dit laatste detail herstelde men een vroegere situatie.

Medio 2017 onderging deze molen opnieuw een forse herstelbeurt: nieuwe windpeluw, voor- en achterkeuvelens. Die laatste aan de hand van oude foto's zoveel mogelijk teruggebracht naar een vroegere situatie. Niet in de minste plaats: geheel nieuw riet op de kap.

De bovenas is afkomstig van de op 13 november 1972 omgewaaide (en daarna niet meer herstelde) Kolthofpoldermolen bij Oosterbierum. Daarvoor had De Snip steeds een houten as gehad.
Een opmerkelijk constructiedetail: onder het boventafelement zitten geen hondsoren, maar veldkruisen.

 

foto's

foto's