Molen De Windhond, Soest

Soest, Utrecht
v

korte karakteristiek

naam
De Windhond
modeltype
Ronde molen, stellingmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
00288
oude dbnr.
V1056
Meest recente aanpassing
| Algehele revisie gegevens
media-bestand
Molen 00288 De Windhond (Soest)
Ansichtkaart collectie W. v. Breenen

locatie

plaats
Soest
plaatsaanduiding
de hoek van de Molenstraat en de Molenweg op de Eng
gemeente
Soest, Utrecht
streek
Eemland
kadastrale aanduiding 1811-1832
Soest H (2) 335 De wed. Jan Smits, molenaarster
geo positie
X: 148979, Y: 465254
N: 52.17540, O: 5.29918

constructie

modeltype
Ronde molen, stellingmolen
krachtbron
wind
functie
romp
ronde bovenkruier
plaats bediening
stellingmolen
bediening kruiwerk
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
gesloopt
geschiedenis

Deze molen werd in 1737 gebouwd ter vervanging van een in 1474 gebouwde standerdmolen.

Johannes Smits (1774-1827), voormalig molenaar tot 1827 Willem Smits, de molenaar van de Windhond 1789…. 1810 Willem Smits, de toenmalige molenaar. Ook de latere bakkerij Van Brummelen is nooit eigendom geweest van Evert Fluijt.

1817: Zijn zoon Hendrik Fluijt (1777-1838), timmerman van beroep, kocht dit pand pas in 1817 van de korenmolenaar Willem Smits en zijn vrouw, maar woonde zelf echter aan het Kerkpad.

1832: eigendom De wed. Jan Smits, molenaarster De molen op de Soester Engh werd in 1930 afgebroken. De laatste molenaar J.B. Mulders zag geen brood meer in het bedrijf.

1924: Mede ook door de oprichting ter plaatse van een coöperatieve maalderij werd de molen in 1924 buiten gebruik gesteld.

27-07-1926: Zutphensche courant
De bekende steenen korenmolen „De Windhond" op den Soeste-reng, die in 1737 den ouden houten molen verving, staat op het punt afgebroken te worden. De eigenaar heeft de vereeniging „De Hollandsche Molen" nog eenige dagen uitstel toegestaan.
Het is te hopen, dat deze molen behouden blijft, niet alleen om het natuurschoon van het landschap, maar ook om de historische herinneringen aan „Den Windhond" verbonden. 

1930: De molen op de Soester Engh werd in 1930 afgebroken. De laatste molenaar J.B. Mulders zag geen brood meer in het bedrijf. Mede ook door de oprichting ter plaatse van een coöperatieve maalderij werd de molen in 1924 buiten gebruik gesteld.

1977: Een actiecomité zette zich sinds 1977 in om in Soest weer een molen te laten herbouwen. Deze werd in 2007-2008 gebouwd 0,6 km zuidoostelijk van de oorspronkelijke plek. 
Bron: onbekend.

nog waarneembaar

De naamgeving van de Smitsweg herinnert nog aan het oude molenaarsgeslacht Smits dat generaties lang --van 1774 tot 1917-- De Windhond bestierde.

aanvullingen

wetenswaardigheden

De Windhond stond op het hoogste gedeelte van de stuwwal uit de IJstijd. Nu kennen we die plek beter als de hoek van de Molenstraat en de Molenweg op de Eng. 
Ook had molen de Windhond een bijzondere constructie bij de verticale stellingschoren. Er waren aan weerszijden schrankschoren die naar de buitensluiting liepen, maar er was ook een DERDE schrankschoor aan de voorkant van de staande stellingschoren, die naar uiteinden van de lange liggers liep. 
Blijkens diverse foto's was de askop in Zaanse kleuren geschilderd, ongetwijfeld tweedehands afkomstig uit de Zaanstreek. 
M.E. van Doornik.

 

Op 26 October 1682 bracht de gemalin van Stadhouder Willem 111, prinses Maria van Engeland, toen zij op Soestdijk vertoefde, met 's Prinsens geheimschrijver, Constantijn Huygens, een bezoek aan den molen om met Sijn verrekycker de clock van Uytrecht te siert", d.w.z., hoe laat het op den Dom was. En op 12 Aug. 1911 ontving de molen bezoek van onze Koningin met Prinses Juliana, waarbij beiden van het schitterend panorama genoten.

trivia

Mijn vraag, waarom er over die brand (terwijl de molen al buiten gebruik was) niets te vernemen is op de website van de Windhond. Men heeft het alleen over de sloop?
Peter Beuken, 29 jan. 2009

*Ik heb geprobeerd deze brand te achterhalen, maar zelfs in het boek dat over deze molen gaat wordt geen brand vermeld. Zie: “De stenen reus op de Zoester Engh” geschreven door Mr. Janzn. Van Hees (pseudoniem) ISBN 90-9001008-4.
Ergens moet er dus een misverstand zijn, zodat òf de auteur van het boek heeft de brand over het hoofd gezien, òf de brand die mw. C.M. Beuken-Rademaker heeft gezien was ergens anders.
Erik Stoop, 1 feb. 2009

*Mevrouw C.M. Beuken-Rademaker moet zich hebben vergist.
Deze molen heeft nooit in brand gestaan. De molen is gesloopt en de onderdelen w.o. de ijsselsteentjes zijn weer hergebruikt.
Tom Bakker, 5 april 2011

*Na speurwerk in oude Soester couranten ben ik er achter gekomen dat wat mijn moeder als 4 jarig klein meisje als een brandende molen waarnam in ca. 1922, dat dat een "versterkte" boerderij was die in brand stond. Vanaf het kerkpad stond deze dichtbij en in de zichtlijn van de molen. Er was een brandstoffenhandel in gevestigd. Het artikel rept over een helse brand. Op oude kaarten heb die boerderij inderdaad gevonden.
Mijn moeder C. M. Rademaker heeft dus daadwerkelijk De Windhond door de rook en de vlammen heen gezien alleen betrof het dus niet de molen zelf.
Raadsel opgelost!
Peter Beuken, 22 juli 2011