Molen Sint Teunismolen / Sint Antoniemolen, Nijmegen

Nijmegen, Gelderland
v

korte karakteristiek

naam
Sint Teunismolen / Sint Antoniemolen
modeltype
Standerdmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
00267
oude dbnr.
V2097
Meest recente aanpassing
| Foto
media-bestand
Molen 00267 Sint Teunismolen / Sint Antoniemolen (Nijmegen)
Archief Nijmegen/ J.Th. Gerrits

locatie

plaats
Nijmegen
plaatsaanduiding
aan de Graafseweg, nabij de Hatertsche Heide
gemeente
Nijmegen, Gelderland
plaats(en) voorheen
Hees
streek
Land van Maas en Waal, Rijk van Nijmegen
kadastrale aanduiding 1811-1832
Hatert F (1) 34 Hendrikus van Klarenbeek, landbouwer
geo positie
X: 185159, Y: 426794
N: 51.82893, O: 5.82471

constructie

modeltype
Standerdmolen
krachtbron
wind
functie
romp
gesloten voet
plaats bediening
plaats kruiwerk
middenkruier
kruiwerk
zetelkruier
over de wieken

De molen heeft een periode met 1 binnenroede gestaan

afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
gesloopt
eigendomshistorie

Eigenaar was J. Knoops.

geschiedenis

Bij de molen hoorde een oud windrecht, afkomstig uit het jaar 1555. Dit recht behelsde het verbod, om binnen een bepaalde afstand een gebouw of geboomte te plaatsen waardoor de molen windbelemmering zou krijgen. 
R. van den Berg, 4 feb. 2007.

30-08-1794: Oprechte Haerlemsche Courant
"De Verkooping der St. Anthonis-Molen buiten Nymegen, zal op de gestelde tyd geen." ..... ??

25-09-1895: Rotterdamsch Nieuwsblad,
"Te Neerbosch is de molenaarsknecht van den heer Hoefnagels, genaamd W. Janssen, oud 36 jaar, bij het ophijschen van graan aan den molen, door het hijschluik naar beneden gestort. Hij kwam op het hoofd neer en bleef op de plaats dood."

28-09-1895: De Gooi- en Eemlander
"Een ongelukkige val. — De 43-jarige smid H. Janssen, aan den Graafschenweg bij Nijmegen nabij den St. Antoniusmolen, zou Zaterdagavond 9 uur nog even een kijkje op dien molen gaan nemen. Het schijnt, dat hem niet bekend was, dat zich in het bordes boven de trap eene opening bevond, waardoor de zakken op en neer gelaten worden. Gewoonlijk bevinden zich daar, zooals ook behoort, luiken, maar in dezen molen waren ze niet. Alzoo boven gekomen zijnde, viel hij naar beneden van het 16 meters hooge bordes, met het gevolg, dat zijn schedel verbrijzeld werd en hij onmiddellijk overleed."

Het slachtoffer was de 43-jarige Hendrikus Janssen, geboren te Velden of Helden. Hij overleed op 21 sept. 1895 om 21.00 uur.
Bron: Overlijdensakte – Open archief.
Caroline Schaeffer, 3 mei 2021.

21-01-1912: De Gelderlander
"Op Donderdag 1 Februari 1912, zal geveild worden:
Een in volle werking zijnden wel beklanten en goed onderhouden Windgraanmolen, genaamd 'St. Anthoniusmolen', met daarnaast gelegen terrein en gebouw, waarin een zoo goed als nieuwe Crosley Motor met 2 koppel maalstenen, gelegen aan den Graafschen Weg onder Hatert, Sectie F, Nos. 34 en 338, groot 27 A. 10 c.A."

aanvullingen

trivia

Bij het onderste krantenartikel staat het verkeerde adres vermeld bij de molen, waardoor afbeeldingen van deze molen lange tijd verkeerd geplaatst stonden bij dbnr. 12144.
Red. NSR.

foto's

foto's