Molen De Hoop, Beets

Beets, Noord-Holland
v

korte karakteristiek

naam
De Hoop
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
korenmolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
00244
oude dbnr.
V1675
Meest recente aanpassing
| Algehele revisie gegevens
media-bestand
Molen 00244 De Hoop (Beets)
Foto: n.n., opname 1909 vanaf de Beemsterdijk

locatie

plaats
Beets
plaatsaanduiding
aan de Beemsterringvaart
gemeente
Edam-Volendam, Noord-Holland
streek
De Wester Koggen
kadastrale aanduiding 1811-1832
Beets B (1) 214 Leendert Spaander, molenaar
geo positie
X: 127030, Y: 510988
N: 52.58575, O: 4.97450

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
binnenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwenen
1928 buiten bedrijf 1940 onttakeld 1949 gesloopt
geschiedenis

1632: De windbrief voor deze molen werd in 1632 afgegeven. 
Bron: onbekend.

Volgens dhr. J. Molenaar werd de korenmolen van Beets in 1632 als korenmolen gebouwd, zodat deze niet eerst poldermolen was.
Vanaf 1640 tot 1824 was de molen eigendom van de familie Molenaar; latere eigenaars resp. Spaander, Gootjes en Buys. In geen enkele officiële acte komt de naam "De Hoop" voor.
Bron: De Molenaar 28 juni 1989, blz. 952.

27-02-1881: Purmerender Courant
"Uit de hand te koop,
een welbeklante Korenmolen met Huis, Erf en Schuur. Te bevragen bij L. de Geus te Beets, alleen in persoon te bespreken."

23-03-1881: Purmerender Courant 
"KORENMOLEN. Openbare Verkooping
te Beets, op Dingsdag, den 5 April 1881, 's avonds 7 ure, in de herberg "het Huis te Beets, van een kapitalen, zeer beklanten en net onderhouden Wind-Korenmolen, met onlangs nieuwgebouwd Woonhuis, Schuur en Erf, in het Westeinde der gemeente Beets.
Informatiën ten kantore van den Notaris PAN, te Avenhorn."

27-03-1881: Purmerender Courant
"De Veiling van den Korenmolen te BEETS, aangekondigd tegen den 5 April e.k., zal GEEN voortgang hebben."

21-02-1883: Purmerender Courant
"KORENMOLEN. Openbare verkooping te BEETS, op Maandag, den 5 Maart 1883, des middags te 12 ure, in de herberg "het Huis ter Beets", van een welbeklanten en goed onderhouden ACHTKANTE WINDKORENMOLEN, met de bijbehorende gereedschappen, benevens een onlangs nieuw gebouwd woonhuis, stal en erf, in het Westeinde der gemeente Beets. Informatiën ten kantore van den Notaris Pan te Avenhorn."

De maalderij in het gebouw voor de molen werd aangedreven door een Ruston & Hornsby oliemotor.
Deze motor werd later gebruikt in de zagerij van Houthandel Vlug & Oud aan de Purmerenderweg in de Beemster. Later kwam de motor terecht in de verzameling van garagehouder Jan Jonk te Zuidoostbeemster (Jonk Cars / Hortsik), en werd ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Beemster weer werkend gemaakt.
O.a. Gerrit H. Keunen, 13 okt. 2022.

In elk geval heette de molen in de 19e eeuw al De Hoop, het naambord was op het riet bevestigd aan de kant van het toegangspad. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat de molen ooit een watermolen is geweest. Het was technisch gezien simpelweg een eiken achtkante Noordhollandse korenmolen uit het begin van de 17e eeuw die nauwelijks was gemoderniseerd. Op de begane grond waren 3 deuren, de 2 stenen lagen op de zolder (konden gelicht worden met een windas en een 3- en een 4 schijfs takel). De molen is tot het eind toe een binnenkruier gebleven en was niet voorzien van een buitenvangstok. Bij westenwind liep het vangtouw langs de trap naar beneden, bij oostenwind via een katrol aan de achterkeuvelens. Hoe de vang was geconstrueerd heb ik tot nu toe niet kunnen achterhalen. Mogelijk was dit een binnenvangstok.

De laatste houten roeden zijn in 1917 of 1918 tweedehands uit de watermolen van de Kleine Koog (=Westerkoog, molen 01148 a) gekomen, een watermolen 2 km oostelijk van De Hoop.

De molen is in de Tweede Wereldoorlog onttakeld en leeggesloopt, nadat in 1928 een roede was gebroken.

De romp en kap zijn in 1949 afgebroken, de fundering werd in 1958 of 1959 grotendeels verwijderd.

Piet Groot (kleinzoon van Pieter Buys), 12 mei 2006.

aanvullingen

trivia

Foto's van de molen in het Waterlands Archief:
- volgnr. WAT001000624
- volgnr. WAT001000625
- volgnr. WAT001000627
- volgnr. WAT001000628
- volgnr. WAT001000663 (molenaarswoning, reeds lang vervangen door een bungalow)

Eigenaars waren:
      ? - 1825: Dieuwertje molenaar (wed.)
1825 -       ?: Leendert Spaander
      ? - 1878: Jan Spaander Lzn.
1878 - 1883: Outjer Groot
1883 - 1918: C. Gootjes
1918 - 1921: J. Bakker Pzn.
1921 - 1950: Pieter Buys
-----

Even ten westen van De Hoop is nog een andere, onbekende molen (molen 11602) afgebeeld, in wat nu rietland is.