Molen Polder Purmerland, De Kibbelaar, Purmerend

Purmerend, Noord-Holland
verdwenen molen

media-bestand
Molen 00241 a Polder Purmerland, De Kibbelaar (Purmerend)
Ansichtkaart ca. 1919 (coll. Tonny Wilbers)

korte karakteristiek

naam
Polder Purmerland, De Kibbelaar
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwijningsjaar
toestand
verdwenen
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
00241 a
oude dbnr.
V844
Meest recente aanpassing
| Links en dbnr's aangepast naar Tenbruggencatenummer

locatie

plaats
Purmerend
plaats aanduiding
aan de Wijde Wormer ringvaart, bij de Wijzend
gemeente
Purmerend, Noord-Holland
plaats(en) voorheen
Purmerland
streek
Waterland
kadastrale aanduiding
Purmerend B (1) 223 Zuider Polder
geo positie
X: 123.711, Y: 502.071
N: 52.50544, O: 4.92637

levensloop

toestand
verdwenen
bouwjaar
verdwijningsjaar
gesloopt

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
inrichting
Vijzel 1,70 m diam.

kenmerken windmolens

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
binnenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
binnenkruier
vlucht
22,30 m
hoogte

geschiedenis

Op 27 augustus 1819 sprak de Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland Van Test van Goudriaan met Dijkgraaf en Hoogheemraden van Waterland af, dat zij jaarlijks ƒ 600 schadeloosstelling uitgekeerd zouden krijgen vanwege de aanleg van het Noord-Hollands Kanaal.
Verder, "dat de grote Molen van Purmerland, genaamd de Zuijdmolen, aan haar in vollen en vrije Eigendom zal overgaan, terwijl Purmerland van deze cesfie zal worden schadeloosgesteld, door eene Nieuwe Watermolen, van gelijke capaciteit van ’s Rijks wege te stichten aan het westelijk gedeelte van Den Zuijdpolder, aan de Ringsloot van de Wijde Wormer."

Op 23 mei 1820 werd in het Noord-Hollandsch Coffijhuis op de Kaasmarkt te Purmerend aanbesteed: "het maken van één geheel nieuwe Achtkante Water Molen. Met de leverantiën van alle de daar toe benodigde materialen en arbeidslonen en het plaatse van de molen op de daartoe door het polderbestuur aan te wijzen plaats in de Purmerlander polder". Het bestek omvatte 9 vellen papier.
De bouw werd voor ƒ 15.000 gegund aan Arie Blom, molenmaker wonende te Broek op Langedijk.
Peter de Boer, 30 dec. 2017.

-----
De molen bemaalde met (later) een tweede molen de Polder Purmerland, die door aanleg van het Noordhollands Kanaal in 1822 van de rest van de polder Waterland was gescheiden. Purmerland had een geheel eigen bemaling en een lager peil dan Waterland.
Oorspronkelijk werden de bannen Purmerend (gem. Purmerend) en Purmerland (gem. Ilpendam), die de Zuiderpolder en de Purmerlander polder omvatten, bemalen door de Zuidermolen, een schepradmolen aan de Purmerringvaart. Het rond 1822 aangelegde NH Kanaal werd gemeengelegd met de Polder Waterland, daardoor werden de oostelijke polderdelen van de bemaling afgesneden en ontstond de noodzaak van een eigen bemaling aan de Wormerringvaart, eerst met een en later met twee vijzelmolens. De nieuw gevormde polder werd de Polder Purmerland.

Bron: "De zeeweringen en waterschappen van Noordholland", Mr. G. de Vries Azn., 1864.
-----

De Kibbelaar was de noordelijke van de twee molens van de Polder Purmerland. De andere watermolen was De Jonge Blom, in de volksmond de molen van Muis.
De molen stond in de polder Purmerland, aan de oostkant van de Wijde Wormer ringvaart, in de hoek van de ringvaart en de Wijzend. Hij sloeg uit op de ringsloot.
De Kibbelaar werd gesloopt in 1926. Het laatste molenaarsgezin was dat van Jan en Kaatje van de Broek.
Jan Westerlaken, 24 maart 2005.

In mei 1924 stond de molen al zonder wieken.
Bron: archief Ten Bruggencate.

aanvullingen

trivia
De foto is met toestemming van Piet Gans overgenomen uit het boekje "De Wijde Wormer en omstreken in de vorige eeuw" (niet meer te koop).
-----

Advertentie in de Purmerender Courant van 3 oktober 1883:
"TE KOOP ongeveer 1000 bos schoongemaakt hard Riet. Te bevragen bij J. v.d. Broek, Watermolenaar, Purmerlanderpolder, gemeente Purmerend."

In de Purmerender Courant van 27 november 1887 maakte het banbestuur bekend dat het op 21 december 1887 publiek zou aanbesteden "het zesjarig onderhoud der Molens enz. en der Bruggen en Sluizen in den Banne gelegen."
-----

Op de plek van de molen zijn nog grote stukken gemetselde fundering zichtbaar.
-----

Op de kaart van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (blad 7) van 1825 staat de molen aangegeven als "Nieuwe Molen".
Ten noordwesten ervan staat abusievelijk de "Zuider Molen" aangegeven, die in werkelijkheid aan de Purmerringvaart stond (op blad 8).
afbeelding van onze ondersteuners