Molen Sint Anna, Weert

Weert, Limburg
b

korte karakteristiek

naam
Sint Anna
modeltype
Ronde molen, beltmolen
functie
korenmolen
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming

Het malen van graan, thans op vrijwillige basis

adres
Keenterstraat 1
6006 PW Weert
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
00182
oude dbnr.
B429
Meest recente aanpassing
| Verwijzingen
media-bestand
Molen 00182 Sint Anna (Weert)
Koen van der Maat (15-11-2020)

locatie

plaats
Weert
plaatsaanduiding
Keent
gemeente
Weert, Limburg
kadastrale aanduiding
Gemeente Weert, sectie R, nr. 2139
geo positie
X: 176945, Y: 360698
N: 51.23521, O: 5.70142
biotoopwaarde
3 (matig)
landschappelijke waarde
Belangrijk. In het kader van de recente restauratie zijn ook de beplantingen in de buurt van de molen duidelijk verminderd.

contact en bezoek

bezoek/postadres
Keenterstraat 1
6006 PW Weert
molenaar
Nuel van den Hurck / Chris Venner / Marko Barendregt
telefoon
0495-235157
open voor publiek
ja
open op zaterdag
ja
open op zondag
nee
op afspraak
ja
openingstijden

Zie de agenda op de website. 

toegangsprijzen
winkelinformatie

Meel (diverse soorten), lijnzaadolie, honing van eigen bijen, jam uit eigen keuken

meelverkoop
ja
museuminformatie
gericht op scholen
ja
informatie voor scholen

Wij verzorgen leuke rondleidingen voor scholen en jeugdgroepen waarbij naast het zelf actief kennismaken met molens vooral ook het molenaarsambacht en de plaats van de molen in zijn natuurlijke omgeving toelichten. Bovendien kennismaken met het project Onze Molenberg Zzzoemt (bijen en imkerij ). Duurzaamheid, bio-diversiteit, hergebruik, windenenergie en gezonde voeding en erfgoedbehoud zijn belangrijke kernbegrippen bij een schoolbezoek. De molen beschikt over een kweern en wrijfstenen en er zijn in de molen diverse voorzieningen voor mensen met beperkingen zoals een groot beeldscherm en een voeltafel.

bijzonderheden
fietsroute
fietsroute in de buurt van Sint Anna via fietsnetwerk.nl

constructie

modeltype
Ronde molen, beltmolen
krachtbron
wind
functie
romp
Ronde stenen molen, gedeeltelijk gepleisterd en gewit
kap
Gedekt met dakleer
inrichting

Eén koppel 16der kunststenen; sleepluiwerk

versieringen

Aardige baard, rood geschilderd. In witte gotische letters de naam: "st anna molen". Hieronder een versiering met getande onderrand, aan weerszijden hiervan een witte ster. De rand van de baard is accoladevormig met aan weerszijden enkele krullen, eveneens wit.
Vóór 1973: eenvoudige baard, zonder opschrift, licht geschilderd met donkere versiering en witte rand.

Eenvoudige achterbaard met licht golvende rand, rood geverfd met witte bies.

Verder is de molen op zich een bonte verschijning met op allerlei plaatsen de nationale driekleur.

plaats bediening
beltmolen
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
Engels; kruilier
vlucht
23,64 m.
vang
Vlaamse vang; 4 vaste stukken. Vangbalk met haak; vangtrommel.
overbrenging

Bovenwiel 63 kammen
Bovenschijfloop 33 staven
Spoorwiel 54 kammen
Steenschijfloop 24 staven
Overbrengingsverhouding 1 : 4,30

hoogte
van de belt: 3,10 m.
wiekvorm
Oud-Hollands
Kantel uw mobiel om de tabellen helemaal te zien
wiekenkruis
fabrikant roenummer positie bouw fabricagejaar jaar gestoken positie jaar verdwenen lengte
Pot ✉︎ 1902 buiten 1901 buiten aanw. 23,64
Pot ✉︎ ? ? aanw.
wiekverbeteringen

In 1934 werd op beide roeden het systeem Dekker aangebracht; na een roedebreuk werd dit, eveneens op beide roeden, vervangen door het systeem Van Bussel.
Na de grote restauratie van 1972/'73 kreeg de molen weer Oud-Hollandse ophekking.

bovenas
fabrikant asnummer fabricagejaar jaar gestoken jaar verdwenen lengte
onbekend ✉︎ ? ? aanw. ?
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
werkend
bouwjaar
bedrijfsvaardigheid
Maalvaardig
bestemming

Het malen van graan, thans op vrijwillige basis

molenmaker
Kluskens, Nederweert (1911)
omwentelingen
geschiedenis

De boeren van Moesel, Keent en het afgelegen Altweertheide moesten tot 1912 de lange weg naar de molen op het Driesveld afleggen om hun graan te laten malen. Toen liet Antonius Hubertus Timmermans, molenaarsknecht op de windmolen in de buurtschap Laar, aan de Heelstraat een nieuwe molen bouwen. Molenmaker-timmerman Kluskens uit Nederweert kocht voor de bouw van de molen de onderdelen van de Clercxmolen, die Constant Janssens voor afbraak verkocht. De nieuwe romp op Keent week nogal af van de romp van de Clercxmolen, zodat de onderdelen passend moesten worden gemaakt. Op de steenzolder werden twee koppel stenen geplaatst.
De molen heeft een zeer licht gebouwd spoorwiel waarin de kammen op een tamelijk grote steek van 11 cm. zijn geplaatst. Men kan zich afvragen of dit wiel wel uit de Clercxmolen afkomstig is: die was tevens als pelmolen ingericht (en om te kunnen pellen is een zwaar spoorwiel nodig).

In 1924 verkocht Timmermans de windmolen aan Jean 'Sjang' Clijsters. Toen al stond in de kazemat een maalstoel met zuiggasmotor.
Clijsters had er een goed gemaal. Zowel in 1926 als in 1930 voegde hij een pakhuis aan de molen toe. In 1934 liet hij Dekker-stroomlijnwieken aanbrengen.
De Dekkerwieken zijn aangebracht door de broers Cor en Piet van Beek uit Nieuwe Wetering (ZH.). Clijsters maakte van de gelegenheid gebruik om een nieuwe windpeluw te laten leggen, hetgeen de molenmakers in slechts twee dagen uitvoerden. Het systeem Dekker bleek een zodanige verbetering, dat Clijsters de zuiggasmotor weinig meer hoefde te gebruiken. Dat was bovendien een motor die niet makkelijk gestart kon worden, aangezien het maken van een eigen steenkoolgas vanaf de koude toestand veel tijd in beslag nam.

In 1943 brak een roede. Gebruikte roeden waren in de oorlogsjaren schaars geworden, nieuwe roeden werden vanwege moeilijkheden in de materiaalvoorziening praktisch niet meer gemaakt en zo moest deze molen enige tijd op een andere roede wachten.
Toen er uiteindelijk een bruikbare roede was gevonden, brachten de molenmakers daarop het systeem Van Bussel aan: vanwege de vele zeilslag hadden de Dekkerwieken toch niet geheel voldaan.
Onderin de molen werd een nieuwe elektrische maaistoel van de firma P. Poeth uit Tegelen geplaatst. Het was een enkele maalstoel van bijzondere constructie: de aandrijving vond plaats met een brede buigzame riem, waarvan de einden op elkaar waren gelijmd. Deze constructie bood het voordeel, dat de stoel weinig plaatsruimte innam en geen geluidsoverlast veroorzaakte.

Door de opkomst van mengvoeders en de concurrentie met de Boerenbond - in en om Weert waren vroeger twee coöperaties actief - werd de windmolen in het begin van de jaren vijftig stilgelegd. Clijsters zag geen toekomst meer in zijn bedrijf en bood de molen voor de sloop te koop aan. Er werden destijds veel windmolens stilgezet en was het moeilijk, een koper te vinden. De molen werd verwaarloosd en verviel tenslotte.

De gemeente Weert probeerde de molen van de ondergang te redden. De onderhandelingen namen ongeveer tien jaar in beslag. Inmiddels was de toestand ronduit slecht.
In samenwerking met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg werd een restauratieplan opgesteld. Na goedkeuring van het ministerie werd de molen in de volgende jaren door de firma Gebr. Adriaens uit Weert gerestaureerd. In de zomer van 1973 kwam de restauratie van de molen gereed en zag er fraaier uit dan ooit.

In 2009/2010 werd een flinke restauratiebeurt uitgevoerd: staart hersteld/vernieuwd, herstel aan voeghoutkoppen, metselwerk, balkkoppen van de zolders, nieuwe kapbedekking, houtwormbehandeling en tot slot schilderwerk. Ook heeft men de omgeving van de molen  aangepakt door het kappen en snoeien van diverse bomen.

De bovenas is nogal fors en overduidelijk niet voor deze molen gemaakt; de molen maalt er echter goed mee. De herkomst blijft vooralsnog onbekend.
Een ander opmerkelijk feit: de roosterhouten zijn niet radiaal geplaatst maar lopen evenwijdig aan de spruiten.

Eigenaren van deze molen:
Antonius Hubertus Timmermans (1911 - 1925)
Jean 'Sjang' Clijsters (1925 - 1965)
J. Clijsters jr. (1965 - 1970)
Gemeente Weert (1970 - heden).
De molen wordt in opdracht van de gemeente Weert beheerd door de Molenstichting Weerterland.

 

aanvullingen

toelichting naam

In 1934 werd de molen verdekkerd. Bij de inhuldiging kreeg de molen de naam "Sint Anna", naar Anna Truyen, echtgenote van molenaar Jean Clijsters.

trivia

Het luiwerk hier doet zijn naam eer aan: het is uitzonderlijk traag. Ook bij een flinke gang duurt het lang voordat een zak graan op de steenzolder is beland en bij weinig wind is er naar verluidt voldoende tijd voor een sigaret (buiten de molen!).

foto's

foto's