Molen Polder Nieuwkoop en Noorden, Achtkante Molen / Nieuwe Ziende Molen, Nieuwkoop

Nieuwkoop, Zuid-Holland
v

korte karakteristiek

naam
Polder Nieuwkoop en Noorden, Achtkante Molen / Nieuwe Ziende Molen
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwenen
toestand
restant
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate-nr.
00047 c
oude dbnr.
V2075
Meest recente aanpassing
| Algehele revisie gegevens
media-bestand
Molen 00047 c Polder Nieuwkoop en Noorden, Achtkante Molen / Nieuwe Ziende Molen (Nieuwkoop)
Uitsnede van onderstaande foto

locatie

plaats
Nieuwkoop
plaatsaanduiding
Ziendeweg 8 A, 2421 NC Nieuwkoop
gemeente
Nieuwkoop, Zuid-Holland
plaats(en) voorheen
Zwammerdam
streek
Rijnland
kadastrale aanduiding 1811-1832
Nieuwkoop E (2) 1055 De Nieuwkoopsche Droogmakerij
geo positie
X: 110706, Y: 457834
N: 52.10697, O: 4.74065

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
vlucht
26,50 m
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
restant
bouwjaar
verdwenen
1919 buiten bedrijf 1921 onttakeld Later gedeeltelijk afgebroken
eigendomshistorie

De Ziende Molen werd door drie generaties Wilgenburg bewoond en bemalen.

In 1874 overlijdt Arie Wilgenburg in Nieuwkoop en volgt zijn neefje,

Bartus van Wilgenburg 1844 uit Zevenhuizen (zoon van Roelof van Wilgenburg), hem op als  watermolenaar van de NZM
Bartus van Wilgenburg 1844 (Zevenhuizen) overlijdt in 1919 (Nieuwkoop) op 75 jarige leeftijd en

zoon Arie van Wilgenburg neemt de NZM over.

Hij staat vermeld als grindhandelaar en visser.

De berg grind is al te zien op oude foto’s van de NZM, met de wieken er nog op, dus van voor 1921.

geschiedenis

Drie molens bemaalden deze polder, twee wipmolens en een achtkante molen.

16-06-1808: Koninklijke courant
De Directeur - Generaal over den Waterstaat van het Koningrijk _ Holland brengt, hier mede, ter kennisse van een ieder, wien zulks zoude mogen aangaan, dat, op deszelfs nadere approbatie, op Maandag den 28 Junij 1808, des morgens ten 1.uren, in het Locaal van den Waterstaat, op de Oude Schans, te Amsterdam, publiek zal worden Aanbesteed:

I°. Het maken en stellen van twee 'achtkante Vijzel-Molens onder Zevenhoven, met derzelver voor- en achter - beschoeijingen, en eene Steene Brug over den Voorboezem.
2°. Het maken en stellen van een achtkanten Scheprad - Molen aan den Rhyn , over Zwammerdam.
3°. Het doen der noodige reparatien aan den Wester-Molen ,staande aan de Nieuwveensche-Vaart

06-08-1843: Op 6 augustus 1843 werd de molen getroffen door de bliksem, en daarna hersteld. 

De Nieuwe- of Achtkante Molen, gebouwd door de Nieuwkoopse Droogmakerij, bleef tot 1919 in bedrijf. In 1921 werd hij onttakeld en later gedeeltelijk afgebroken.
Op de plaats van de wipmolen die links van de achtkante molen stond, de Ziendemolen, werd in 1921 een gemaal gebouwd, dat de functie van de drie molens overnam.
Bron: 1983, 25 jaar Rijnlandse Molenstichting.

Zie ook Nieuwkoopse Droogmakerij, bovenmolen nr. 1, Tenbruggencatenummer 01008 a.

nog waarneembaar

Achtkante onderbouw met pannen puntdak