Nieuwkoopse Droogmakerij, Zevenhovense polder, bovenmolen G

Nieuwveen, Zuid-Holland
verdwenen molen

media-bestand
Molen 00015 a Nieuwkoopse Droogmakerij, Zevenhovense polder, bovenmolen G (Nieuwveen)
De molen in complete staat (Foto: n.n.)

korte karakteristiek

naam
Nieuwkoopse Droogmakerij, Zevenhovense polder, bovenmolen G
modeltype
Kantige molen, grondzeiler
functie
poldermolen
bouwjaar
verdwijningsjaar
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
Ten Bruggencate Nr
00015 a

locatie

plaats
Nieuwveen
plaats aanduiding
rechts van het Zouthuissluizermolenpad ter hoogte van nr 82
gemeente
Nieuwkoop, Zuid-Holland
streek
Amstelland
kadastrale aanduiding
Nieuwveen A (1) 22 ?
geo positie
X: 112.422, Y: 470.089
N: 52.21725, O: 4.76416

levensloop

toestand
restant
bouwjaar
verdwijningsjaar
gedeeltelijk afgebroken

constructie

modeltype
Kantige molen, grondzeiler
krachtbron
wind
functie
romp
achtkante bovenkruier
inrichting
N.v.t.

kenmerken windmolens

plaats bediening
grondzeiler
bediening kruiwerk
buitenkruier
plaats kruiwerk
bovenkruier
kruiwerk
buitenkruier
vlucht
voorheen vijzel
hoogte

geschiedenis

De polder werd bemalen door 8 vijzelmolens, in vier gangen van elk twee-hoog.
Toen men overging op elektrische bemaling werd de molen gedeeltelijk afgebroken en verbouwd tot woning.

Zie ook Nieuwkoopse Droogmakerij, bovenmolen nr. 1, dbnr 8125.

-----

1808:
Koninklijke courant, 16 juni 1808
De Directeur - Generaal over den Waterstaat van het Koningrijk - Holland brengt, hier mede, ter kennisse van een ieder, wien zulks zoude mogen aangaan, dat, op deszelfs nadere approbatie, op Maandag den 28 Junij 1808, des morgens ten 1.uren, in het Locaal van den Waterstaat, op de Oude Schans, te Amsterdam, publiek zal worden Aanbesteed:

I°. Het maken en stellen van twee 'achtkante Vijzel-Molens onder Zevenhoven, met derzelver voor- en achter - beschoeijingen, en eene Steene Brug over den Voorboezem.

2°. Het maken en stellen van een achtkanten Scheprad - Molen aan den Rhyn , over Zwammerdam.

3°. Het doen der noodige reparatien aan den Wester-Molen ,staande aan de Nieuwveensche-Vaart
nog waarneembaar
woonhuis in molenromp

aanvullingen

trivia
Poldermolen van de Zevenhovensepolder

Ligging: rechts van het Zouthuisluizermolenpad, bereikbaar vanaf het Nieuwveens Jaagpad dat langs de Amstel loopt, naast huisummer 82. (op GPS zoeken op Liemeer)

Op de boezem van Amstelland lozen in Z-H 4 polders, waarvan de polder Zevenhoven er één is. Deze polder ligt in drie plaatsen nl. Nieuweveen, Zevenhoven en Mijdrecht, dus in twee provincies.
advertentie afbeelding