Molen Zoekplaatje:, Boazum

Boazum, Fryslân
v

korte karakteristiek

naam
Zoekplaatje:
modeltype
Onbekend
functie
bouwjaar
toestand
zoekplaatje
Ten Bruggencate-nr.
oude dbnr.
V16085
Meest recente aanpassing

locatie

plaats
Boazum
plaatsaanduiding
Waltawei 37
gemeente
Littenseradiel, Fryslân
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
zoekplaatje
bouwjaar
verdwenen
geschiedenis

Van Willem Jans ontvingen we deze foto, waarop een enorme molensteen te zien is.
We vragen ons af waar die steen vandaan komt, we hebben daarbij uw hulp wel nodig.

Red. NSR 18 juni 2013.

-----

Het huis was vroeger een oude smederij.
Als er een klant kwam met een houten wagenwiel waar een nieuwe hoepel omheen moest dan werd er in het gat van de steen een paal gezet die dezelfde afmeting had als het hart van het wiel.
Hier omheen werd het wiel gelegd. Dan werd een stuk ijzer wat de hoepel moest worden verhit, in één keer om het wiel gebogen met twee man en daarna werd het ijzer door ook weer twee man heel snel met water gekoeld. Daardoor kromp het ijzer en zat het vast. Daarna werd het nog verder vastgespijkerd.
Het hete ijzer raakte de grond (de steen) en door de snelle afkoeling met water kon het gebeuren dat gewone stenen daardoor braken. Om dit tegen te gaan werd er een stuk gewapend beton van ongeveer 25 cm dik iets groter dan een wagenwiel in de vloer gelegd, dat wel de temperatuurverschillen aankon.

Informatie van: Mevrouw Romy Pasma, 23 juni 2013.

nog waarneembaar