Molen Zoekplaatje: betreft de Dongjumerpolder

, Fryslân
v

korte karakteristiek

naam
Zoekplaatje: betreft de Dongjumerpolder
modeltype
Onbekend
functie
bouwjaar
toestand
zoekplaatje
Ten Bruggencate-nr.
oude dbnr.
V16459
Meest recente aanpassing
media-bestand
Molen Zoekplaatje: betreft de Dongjumerpolder ()
lepel met inscriptie
afbeelding van onze ondersteuners

geschiedenis

toestand
zoekplaatje
bouwjaar
verdwenen
geschiedenis

Lepel met inscriptie:
"Bewijs van belangstelling aan A. P. Anema als gecommitteerde van de Dongjumer polder 1875 "


Het kan zijn dat de A. voor Anne staat, mijn overgrootvader (en de vader van Wiepkje A. Anemaat, overleden te Winsum in 1938).
Mogelijk, dat er een molen stond aan het eind van de Iestwei, te Welsrijp. Vlakbij de boerderij van mijn moeders achter(-achter)neef Galema. . .

Volgens mijn moeder verwezen de lepels naar honorering inzake zoveel jaren de polder bemalen. . .

Hij is molenaar geweest op de Dongjumer molen. . . vermoed ik.


Informatie van Jelle Jouwsma, 19-6-2013

-----

We willen graag meer helderheid over de lepel.
Is A.P. Anema molenaar geweest?
Zo ja, op welke molen(s)?
Waarom is deze lepel uitgereikt aan A.P. Anema?

Als we antwoord hebben op deze vragen, kunnen we wellicht de afbeelding van de lepen plaatsen bij de juiste molen.

de red. NSRnog waarneembaar