De Volksvriend

motor 19801329/253, P.I.V. Antrieb
naam molen
De Volksvriend
adres
Hoofdstraat 30
5757 AN Liessel
provincie
Noord-Brabant
geo positie
X: 185.432, Y: 380.351
N: 51.41147, O: 5.82462
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt  
Toon op Google Maps met andere molens in de buurt
motornr
19801329/253
type motor
123480-90SX2
vermogen
1,5 / 2800
brandstof
stroom
bouwjaar
1980
jaar geplaatst
1980
status
aanwezig
molenaar

Peter van Rongen / Toon van de Weijer / Hans Verbeek

telefoon
06-18653805
openingstijden

Tot nader order alleen na afspraak (telefonisch of via email).

Ten Bruggencate-nr.
01583
media-bestand
Motor 19801329/253, P.I.V. Antrieb
Peter van Rongen (12-12-2019)
In molen De Volksvriend te Liessel staat in de invaart een boeren maalmolen van het merk Record. Dit maalstoeltje wordt aangedreven door een elektromotor van het merk P.I.V.

over

bijzonderheid
Op 15 november 1927 heeft de Machinefabriek J.J. van der Putten een Record maalmolen geleverd aan de Heer J. Martens wonende in het gehucht Achterbosch, behorende bij de gemeente Asten.
Volgens de rekening is de maalmolen opgehaald. Op 17 november 1927 stuurt Fa van der Putten een rekening naar J. Martens. Zowel de originele rekening als de originele gefrankeerde enveloppe zijn in bezit van de molenaars van de Volksvriend. De maalmolen kostte in die dagen 250 gulden, er werd ook een bus consistentievet bijgeleverd. Mogelijk om de tandwielen en de lagerbus te smeren.
De maalmolen is vele jaren in gebruik geweest en maakte deel uit van de bedrijfsinventaris van het boerderijencomplex in Achterbosch.
Vlak voor de tweede wereldoorlog is door het Ministerie van Economische zaken voor elke provincie een Voedselcommissaris aangesteld. Eén van de verantwoordelijkheden van deze commissaris was het distribueren van het beschikbare voedsel. Om eerlijke distributie te waarborgen mocht er niet door iedereen graan worden gemalen, hiertoe werden bijvoorbeeld boeren maalmolens verzegeld om misbruik tegen te gaan. Zo werd ook deze maalmolen op 23 oktober 194x verzegeld. Op het label van het zegel staat geen jaartal. Het originele zegel met bijbehorend label is ook in het bezit van de molenaars van de Volksvriend.
Boeren maalmolens waren in het begin van deze eeuw zeer populair. Waar men echter geen rekening mee had gehouden was dat de stenen onderhevig waren aan slijtage. Agrariërs waren niet bedreven in het weer scherpen van de stenen. Hiervoor moesten ze terugvallen op de specialisten, de molenaars. Molenaars zagen deze boeren maalmolens als concurrent en weigerden vaak de stenen te scherpen. Hierdoor raakten deze molentjes in onbruik. Zo ook deze molen.
In 1998 kocht Piet Meulendijks de maalmolen van de erfgenamen van J. Martens. De molen was nog helemaal origineel en jarenlang niet gebruikt. Wat bleek, in 1998 was de molen nog steeds verzegeld met het zegel uit de tweede wereldoorlog. Piet restaureerde de maalmolen, scherpte de stenen en voorzag hem van een 1,5 kw 3 fase elektromotor met mechanische toerenregelaar. In 2013 is de elektromotor met regelaar gereviseerd. Ook zijn in dat jaar enkele houten delen vervangen. Ook zijn de stenen voorzien van nieuwe stalen banden. De maalmolen wordt nog met enige regelmaat gedemonstreerd.

afbeelding van onze ondersteuners

foto's van de motor

foto's van de motor