Nederlandse Molendatabase
Rolde, Drenthe
27
(grondzeiler)
1873
Grondzeiler
Achtkante Molen
Korenmolen
Grote Brink 24
9451 BR Rolde
X: 239666 Y: 556038
toon op kaartje
toon in Google Streetview
Aa en Hunze
Gemeente Rolde, sectie R, nr. 2054
Gemeente Aa en Hunze
Maalvaardig
Vh. het malen van graan, thans buiten bedrijf
Wilma van den Broek
0592-399639
Als de deur los is en op afspraak
DR021
00686
32698
Constructie
Houten achtkant, gedekt met dakleer, op stenen onderbouw
Gedekt met gepotdekselde delen
19,10 / 18,98 m.
Systeem van Bussel op beide roeden
Wiekenkruis
Fabrikaat Nummer Positie Jaar Steek Verdw. Lengte
klik voor meer info Bremer0204buiten19741974?aanw.18.98 m.
klik voor meer info Bremer0003binnen1953?1953?aanw.19.10 m.
Bovenas
Fabrikaat Nummer Jaar Steek Verdw. Lengte
klik voor meer info Sallandiag.n.?1911200804.80 m.
klik voor meer info Geraedtsg.n.20082009aanw.03.80 m.
Voeghoutenkruiwerk; kruihaspel
Vlaamse vang; vangbalk met duim; vangstok
Een koppel 16der kunst- en een koppel 15der blauwe stenen (waarvan één maalvaardig); kammenluiwerk
Bovenwiel 47 kammen
Bovenbonkelaar 27 kammen
Spoorwiel 77 kammen
Beide steenschijven 24 staven
Overbrengingsverhouding 1 : 5,58

Kammenluitafel 25 kammen
Luiaswiel 16 kammen
Overbrengingsverhouding 1 : 1,56
Hunse, Assen (1873)
Eenvoudige baard, wit geverfd, zwart afgebiesd, met daarop de opschriften 'anno' '1873'

N.B. Nog niet zo lang geleden stond er '1863' maar dat jaartal bleek foutief
Verwijzingen
Geschiedenis
Gebouwd in 1873 (niet in 1863, zoals vaak is aangenomen) als koren- en pelmolen door molenmaker Hunse (Assen), als opvolger van een op 26 augustus 1872 afgebrande koren- en pelmolen.
Eigenaren van de voorganger en de huidige molen waren achtereenvolgens: Smit, Koops, Joh. Rijkens (1875), J. Schuiling (1892), Gebr. Schuiling (1944) en gemeente Rolde sinds 1968.

Van de periode van voor 1939 is niet zo heel veel bekend. Pas in dat laatste jaar kwam de molen weer in de belangstelling: Vereniging de Hollandsche Molen attendeerde de gemeente op de zeer matige staat. Molenaar Schuiling had toentertijd nog maar vier bakkers als klant, wilde liever stoppen met de molen, maar ook nadenken over behoud.
De oorlog verhinderde dat er op korte termijn iets kon gebeuren. In 1946 kwam de financiering rond voor een herstel dat geraamd werd op ƒ 2047,-. Bijdragen leverden de eigenaren G. en H. Schuiling, het Rijk, de gemeente Rolde, de vereniging de Hollandsche Molen, de ANWB en de Bond Heemschut.

Restauratie vond plaats in 1948. Omdat het moeilijk was een passende roede (ter vervanging van de in oktober 1928 weggeslagen houten binnenroede) te vinden of maken, werd deze restauratie uitgesteld. In 1955 was langer wachten echter niet meer verantwoord, zodat opnieuw geld bij elkaar moest worden gebracht. Bijdragen tot een totaal van ƒ 4125,- werden geleverd door dezelfde personen en instellingen als in 1948. Ditmaal aangevuld met de provincie Drenthe en de Coöperatieve stoomzuivelfabriek en korenmalerij te Rolde. In december 1959 werd de roede vervangen.

Noot van de redactie
:
Aangezien zich in deze molen één van de oudst bewaard gebleven Bremer-roeden bevindt (de nr. 3 uit 1953) zal bovengenoemd verhaal niet helemaal kloppen. Aan te nemen is, dat de in 1953 gemaakte roede ook in dat jaar, of mogelijk in 1954, is gestoken en niet pas in 1959.
De geschiedenis van deze molen staat vermoedelijk nog niet helemaal vast.


Hoewel de molen er verder keurig uitzag en als maalwerktuig volkomen intact was, bleek in 1961 dat de staartbalk vernieuwd moest worden. Dat gebeurde in 1963. Het verhaal wordt eentonig, maar in 1967 moest weer het nodige vernieuwd worden tot een begroot bedrag van ƒ 3125,-. Dit leidde er tenslotte toe, dat de gemeenteraad op 11 april 1968 besloot de molen aan te kopen voor een bedrag van ƒ 4900,-.

In het najaar van 2008 werd de molen voorlopig stilgezet en zijn bovenas en roeden grondig onderzocht op mogelijke gebreken. De bovenas werd vervolgens na onderzoek afgekeurd, waarna een nieuwe moest worden gegoten; de roeden bleven gehandhaafd.

De binnenroede is, met 60 jaar, één van de oudste nog bestaande gelaste roeden van Nederland. De (inmiddels dus vervangen) Sallandia-as is waarschijnlijk in 1911 gestoken: in het vakblad ‘De Molenaar’ van 16 april 1911 vraagt molenaar Schuiling een ijzeren as te koop.
Aanvullingen

Deze molen heeft, voorzover bekend, nooit een naam gehad. Wel heeft de aanduiding 'molen van Schuiling' bestaan.

Hoewel de molen op een berg gelegen is, is dit, door het ontbreken van een inrijpoort, geen beltmolen, maar een grondzeiler.
Overige foto's
(grondzeiler), Rolde, Foto
(grondzeiler), Rolde, Foto: n.b. (verzameling Rob Pols).  De molen op de achtergrond is mogelijk de zeskante stellingmolen van Berends die in 1919 werd afgebroken.
© Foto: n.b. (verzameling Rob Pols).
De molen op de achtergrond is mogelijk de zeskante stellingmolen van Berends die in 1919 werd afgebroken.
(grondzeiler), Rolde, Foto
© Foto's: Henk Hilbrands (2009?)
Draag zelf bij

Laatst bijgewerkt: zaterdag 1 november 2014 | Geschiedenis Gebruiksvoorwaarden en auteursrechten    
zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen (grondzeiler), Rolde home vorige pagina