Richtlijnen insturen foto's


Foto's in de Nederlandse Molendatabase

Beste fotograaf, beste bezoeker,

Sinds de Nederlandse Molendatabase op het internet staat hebben wij met hulp van vele fotografen een groot aantal molenfoto's geplaatst en vervangen en geplaatst en vervangen en geplaatst...
Op dit moment is het merendeel van de foto's in de Nederlandse Molendatabase van goede kwaliteit. U moet dus hele mooie, of hele recente foto's na een verandering inzenden om geplaatst te worden!
Maar er zijn ook nog veel molens die toe zijn aan recentere foto's of foto's specifiek voor een bepaalde positie (zie hieronder) in onze database.
We bewaren uw foto's na beoordeling en verwerking permanent in een offline archief, daarin staan naast de foto zelf, uw naam, e-mailadres en de datum van de opname. Naast een weergave van de actuele situatie van een molen ontstaat daardoor een historisch archief van de verschijningsvorm van een molen door de jaren heen. Als u wilt dat uw foto's verwijderd worden na verwerking en eventuele opname in de online Molendatabase, laat ons dat dan s.v.p. per e-mail weten. Daarvoor kunt u klikken op het briefsymbooltje rechts bovenin de pagina van de betreffende molen.

Wij streven er naar om recente foto's op de website te plaatsen naar de volgende indeling:

Foto 1 - 10: foto's van de buitenkant van de molen.

Foto 1  De foto rechtsboven; een bij voorkeur staande, verticale, foto waar de molen zo neutraal mogelijk en ten voeten uit op staat, zonder vertekening, genomen van de wiekenkant en bij voorkeur met zeilen. Het is een zo zakelijk mogelijke foto van de meest recente staat van de betreffende molen. Dat betekent voor de fotograaf: niet te dicht op de molen gaan staan om vertekening te voorkomen.

Foto 2  Een liggende, horizontale, foto met een duidelijk overzicht van de wiekenkant van de molen in zijn (ruime) omgeving/biotoop. Wederom een zo zakelijk mogelijke weergave van de situatie ter plaatse.

Foto 3  Een neutrale staande foto van de gehele molen, ditmaal echter van de staartzijde van de molen.

Foto 4  Een neutrale liggende foto van de molen in zijn wat nadere biotoop als onder 2, maar nu van de staartzijde.

Foto 5  Vrij. Bijvoorbeeld: gevelsteen, plasgootje voor de molenaar etc. Kenmerkend detail.

Foto 6  Vrij. Bijvoorbeeld: molen in de winter, bij zonsondergang, drone foto etc.

Foto 7 - 9  Voor windmolens: voorzijde kap (askop en baard); achterzijde kap; kruilier -rad.
                  Voor watermolens: Waterrad, waterloop, exterieur mechanisme

Foto 10 en volgende  Foto's van het interieur van de molen.
Het voorbeeld hiernaast is een samenstelling van 2 molens.

Houdt u bij de inzending van uw foto's rekening met deze verdeling van foto's?

Rechten
U stelt uw foto's beschikbaar voor opname op de website en de Facebook pagina van de Nederlandse molendatabase. Daar staat op dit moment geen vergoeding tegenover. U verrijkt met uw ingezonden foto's een uniek, openbaar document en deelt uw mooiste molenfoto's met de rest van de wereld. Wij zijn u daarvoor bijzonder dankbaar, en de bezoekers ook. Iedere maand worden ruim 500.000 pagina's bekeken. In de ruim 20 jaar dat we bestaan (vanaf 1999) zijn dus heel veel pagina's met ook uw foto's daarop bekeken.
Met het inzenden van uw foto's draagt u het recht op het bewerken van die foto's voor gebruik in de molendatabase over aan de fotoredactie. Met andere woorden: de redactie krijgt van u de vrijheid om uw foto's, indien nodig geacht, bij te snijden, op te lichten of anderszins te bewerken.
Het copyright op de foto's blijft te allen tijde bij uzelf. Het zijn uw foto's, waarvoor wij bij het inzenden een niet-exclusieve licentie van u krijgen voor onbepaalde tijd. We mogen uw foto's net zo kort of lang in onze pagina's gebruiken als wij ze relevant vinden en u mag uw foto's ook aan anderen ter publicatie verstrekken. Soms komt er wel eens heel snel een foto die net iets geschikter is voor een bepaalde positie. We melden per e-mail middels een bedankje dat we een foto van u plaatsen. Het vervangen van een foto melden we niet.

Derden
Er zijn bezoekers van de Molendatabase die uw foto's graag voor eigen doeleinden willen gebruiken. Sommige vragen dit. Andere hebben minder fatsoen en gebruiken ze gewoon zonder te vragen.

De politiek van de redactie is op dit moment de volgende.

Wanneer wij een verzoek krijgen of een bepaalde foto mag worden gebruikt door een derde partij, dan is onze eerste vraag: "is het voor een niet-commercieel doel?". Als dat zo is, en het betreft (een) foto('s) van één fotograaf van één molen, dan nemen wij contact op met die fotograaf met de vraag of hij/zij akkoord gaat met het feit dat wij de derde partij met hem in contact brengen. Bemiddeling voor commerciële doelen doen wij niet; we zijn immers geen fotobureau. Bemiddeling bij "alle foto's van Zuid-Holland voor een educatief project" doen we ook niet, dat kost te veel tijd. De molendatabase is het werk van vrijwilligers, en die vrijwilligers besteden hun tijd primair aan het uitbouwen en onderhouden van de molendatabase.

Als wij zien of te horen krijgen dat ergens, zonder dat ons daarvoor toestemming is gevraagd, foto's uit de Nederlandse Molendatabase worden gebruikt, zullen we u daar direct van op de hoogte stellen ofwel de overtreders daarop aanspreken en verzoeken de foto direct te verwijderen.

Bedankt voor uw medewerking en voor uw inzendingen!

richtlijnen