Nederlandse Molendatabase
Boekel, Noord-Brabant

(standerdmolen)

(standerdmolen)

1785
Standerdmolen
Gesloten standerdmolen
Korenmolen
Hoek Julianastraat 3
5427 AT Boekel
Noord-Brabant
X: 174728 Y: 401912
N 51.605750 O 5.671979
toon op Google Maps
toon in Google Streetview
Boekel
Boekel
Gemeente Boekel, sectie I, nr. 296
Gemeente Boekel
In principe draaivaardig maar mag niet draaien!
Vh. het malen van graan, thans buiten bedrijf
0492-322028
Op afspraak
Deze wordt ernstig verminderd door gebouwen in de omgeving
Bewegingsbelemmering; draaiverbod
502
NB010
01938
9773

Vaags
Groot Wesseldijk

(standerdmolen)

Constructie

Constructie

Onderbouw deels gewit, deels donker; kast okergeel geverfd
Gedekt met eiken schaliën
25,50 m.
Oud-Hollands
Deze molen heeft nooit een wiekverbetering ondergaan.
Wiekenkruis
Fabrikaat Nummer Pos. bouw Jaar Steek Positie Verdw. Lengte
klik voor meer info Pot ? binnen ? ? binnen 1988 25.50
klik voor meer info Pot ? buiten ? ? buiten 1988 25.50
klik voor meer info Derckx 0580 buiten 1988 1988 buiten aanw. 25.50
klik voor meer info Derckx 0581 binnen 1988 1988 binnen aanw. 25.50
Bovenas
Fabrikaat Nummer Jaar Steek Verdw. Lengte
klik voor meer info De Prins van Oranje 0849 1873 ? aanw. 04.90
Zetelkruiwerk, kruihaspel
Vlaamse vang; vangbalk met haak; vangtrommel
Eén koppel 17der kunststenen; kammenluiwerk
Bovenwiel (tandkrans trapzijde) 85 kammen
Steenschijfloop 17 staven, steek 10,2 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 5,00

Bovenwiel (tandkrans borstzijde) 76 kammen
Rest maalwerk niet meer aanwezig.

(standerdmolen)

(standerdmolen)

Verwijzingen

(standerdmolen)

Geschiedenis

Geschiedenis

De geschiedenis van de molen gaat terug tot in het midden van de zeventiende eeuw, toen hij werd gebouwd door de Hollander Jan van Riemsdijk.
Het oudste jaartal dat in de molen te vinden is, dateert 1703 en hierachter staat de naam van de toenmalige eigenaar. Later is de molen naar Boekel overgeplaatst en werd eigendom van een zekere Peter Klefas, die in 1785 zijn naam in een der balken gekrast heeft met het molenaarsteken, de zogenaamde viertaksrijn.
Vanaf 1830 was de molen eigendom van de familie Van Boerdonk. In 1862 kwam Nicolaas Coppens, afkomstig uit Bakel en telg van de bekende Brabantse molenaarsfamilie op de molen werken. In 1868 kocht hij de molen en bemaalde hem vervolgens tot zijn overlijden in 1879. Daarna zette zijn zoon Huub het bedrijf voort, vanaf 1895 daarin bijgestaan door diens broer Willem.

In 1904 vertrok Huub Coppens naar Geffen. Willem Coppens bleef op de molen in Boekel werken totdat hij hem in 1919 verkocht aan Josephus Verbeek. Deze stamde ook uit een oude Brabantse molenaarsfamilie. Toen hij in 1928 overleed werd het bedrijf door zijn kinderen voortgezet en tenslotte is alleen zijn zoon J.C. Verbeek eigenaar en molenaar.

In 1934 besloot Verbeek een motor aan te schaffen. Deze grote ééncylindermotor (met een maalstoel) kwam in een aanbouw van het muldershuis te staan. Het windbedrijf bleef evenwel nog hoofdzaak. Alleen bij windstilte of wanneer het extra druk was maakte men gebruik van de motor.
Rond 1950 werd een lage loods achter de molen gebouwd en daar ging men elektrisch malen met een Jaspers hamermolen. De molen kwam stil te staan en weldra trad verval in.

Toen Verbeek met sloopwerkzaamheden begon, ging er een algemeen protest op van de zijde van de Kerkstraatbewoners. Ook de gemeente Boekel wilde de molen graag behouden en zo kwamen er gesprekken op gang. Beide partijen kwamen via een moeizame weg tot een akkoord, waarbij onder andere vereniging "De Hollandsche Molen" advies verstrekte. Bij raadsbesluit van 11 maart 1959 werd de molen door de gemeente aangekocht. Zo bleef dit kostbare monument voor Boekel behouden.

Gedurende zijn bestaan heeft de molen vele aanvallen van de natuur, maar ook van oorlogsgeweld moeten doorstaan. Zo werd in 1901 door een windhoos de kap van de molen gerukt. Tijdens een beschieting in de oorlogsjaren van september 1944 liep de molen wederom zware schade op. De houten as moest worden vervangen door een exemplaar van gietijzer.

De molen werd eind jaren '80 door molenmaker Beijk gerestaureerd. De ingekorte Potroeden, ooit door grootvader Verbeek in Zuid-Holland tweedehands gekocht, werden vervangen door nieuwe. De oude roeden gingen naar "De Onderneming" te Schayk (die met dit derdehands materiaal een 'schertsrestauratie' zou ondergaan...).
In september 1989 werd de ƒ 160.000,-- kostende restauratie voltooid en kon de standerdmolen weer malen. Helaas kreeg de molen, bij vonnis van december 1989 door het gerechtshof te 's-Hertogenbosch, een draaiverbod onder dwangsom opgelegd. Dit vanwege een jarenlange ingewikkelde kwestie rond het eigendom van de grond rondom de molen.

De molen van Boekel is een fraaie standerdmolen, gelegen op een schitterende plaats in het dorp, op een berg aan een driesprong, in het verlengde van de brede Kerkstraat, die hij als het ware afsluit. Een dergelijke ligging komt zelden voor.
Een bijzonderheid is, dat de pastoor het recht had om bij kerkelijke plechtigheden aan de voet van de molenberg een altaar op te richten.

De toekomst van deze molen als levend monument is vooralsnog onzeker: op de huidige plaats mag de molen niet draaien omdat het wiekenkruis deels over privé -terrein draait. Ieder plan om de molen iets te verplaatsen, zodat de molen in ieder geval weer mag worden gekruid en kan draaien, dreigt te worden getorpedeerd.

Nadat de molen er een tijdlang verveloos bij had gestaan, is in het voorjaar van 2010 een grote schilderbeurt uitgevoerd en werden ook enige zaken vernieuwd, zoals heklatten, enige traptreden en deuren. Met grote moeite is deze molen toen enige malen in de rondte getrokken. Beide roeden, bepaald nog niet oud, bleken door de jarenlange stilstand alweer in matige staat.

Het uiterlijk van de molen is in de 20ste eeuw wel veranderd: vóór een herstelbeurt van omstreeks 1970 was de kast wit geverfd met groene bies. Het galerijhek was geheel anders van vorm. De deuren waren wit met groene zandloper en een grote rode stip in het midden. De schoren waren eveneens wit.

(standerdmolen)

Aanvullingen

Aanvullingen


Deze molen heeft, voorzover bekend, nooit een naam gehad.

Vermoedelijk de enige molen in Nederland die van hogerhand niet mág draaien.

(standerdmolen)

Historische foto's

Historische foto's

Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.

(standerdmolen)

Actuele foto's
(standerdmolen), Boekel, De absurde situatie perfect in beeld: de molen kan  door onder andere deze muur niet meer worden rondgekruid.  Foto: Willem Jans (30-10-2005). | Database Nederlandse molens
© De absurde situatie perfect in beeld: de molen kan
door onder andere deze muur niet meer worden rondgekruid.
Foto: Willem Jans (30-10-2005).
(standerdmolen), Boekel, Foto: Rob Simons (20-9-2008). | Database Nederlandse molens
© Foto: Rob Simons (20-9-2008).
(standerdmolen), Boekel, Een totaal ingeklemde molen!  Foto: John Scholte (3-9-2012).
© Een totaal ingeklemde molen!
Foto: John Scholte (3-9-2012).

Draag zelf bij

Laatst bijgewerkt: zaterdag 3 september 2016 | Geschiedenis Gebruiksvoorwaarden en auteursrechten    
zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen (standerdmolen), Boekel home vorige pagina