Nederlandse Molendatabase
Zoeterwoude-Dorp, Zuid-Holland

Zelden van Passe /
De Westeinder

Zelden van Passe /
De Westeinder

1642
Grondzeiler
Achtkante molen
Poldermolen
Aan de Meerburger Wetering; ca. 300 m. ten westen van Zoeterwoude-Dorp
Zuid-Holland
X: 92882 Y: 459782
N 52.122761 O 4.480141
toon op Google Maps
toon in Google Streetview
Zoeterwoude-Dorp
Zoeterwoude
Gemeente Zoeterwoude, sectie E, nr. 551
Rijnlandse Molenstichting
Sinds 1961 is de Rijnlandse Molenstichting eigenaar; zij kocht de molen aan van de Grote Westeinder polder. Deze was vanaf de bouw in 1642 eigenaar geweest.
Maalvaardig
Bemalen van de Groote Westeindsche Polder, thans op vrijwillige basis
F. Boot
071-5804899
Niet te bezichtigen
Steeds minder belangrijk door beplantingen aan de overzijde van de snelweg A4. Sinds 2005 werkten twee dichtbij de molen geplaatste kolossale windturbines sterk verkleinend. Inmiddels staan deze er niet meer.
1149
ZH066
00984
41061

Vaags
Groot Wesseldijk

Zelden van Passe /
De Westeinder

Constructie

Constructie

Eiken achtkant, gedekt met riet, op lage voet
Gedekt met riet
27,40 / 27,50 m.
Oud-Hollands
Deze molen heeft nooit een wiekverbetering ondergaan.
Wiekenkruis
Fabrikaat Nummer Pos. bouw Jaar Steek Positie Verdw. Lengte
klik voor meer info Straathof 0114 binnen 1996 1996 binnen aanw. 27.40
klik voor meer info Straathof 0115 buiten 1996 1996 buiten aanw. 27.50
klik voor meer info Pot 1268 binnen 1881 1881? binnen 1996 27.50
klik voor meer info Pot 1109 buiten 1878 1880 buiten 1996 27.50
Bovenas
Fabrikaat Nummer Jaar Steek Verdw. Lengte
klik voor meer info De Prins van Oranje 0468 1867 1891 aanw. 05.72
Wateras
Fabrikaat Nummer Jaar Steek Verdw. Lengte
klik voor meer info De Prins van Oranje 1128 1877 1878? aanw.
klik voor meer info De Prins van Oranje 1082 1877 1877 1877
50 houten rollen; kruirad
Losse Vlaamse blokvang uit vijf stukken; vangbalk met haak; vangtrommel; kneppel
IJzeren scheprad in de molen (Ø 5,90 m.; breedte 0,60 m.)
Woning in de molen
Bovenwiel 65 kammen
Bovenschijfloop 31 staven, steek 13,8 cm.
Onderschijfloop 19 staven
Onderwiel 92 kammen, steek 13,6 cm.
Overbrengingsverhouding 2,31 : 1
Adriaen Jacobszn. Butterma, Bodegraven (1642)

Zelden van Passe /
De Westeinder

Versiering

Fraaie baard (1962), donkergroen geverfd met o.m. het in sierlijke letters vermelde opschrift 'Zelden van Passe' en, tussen de koppen van voeghouten en steunder, 'Anno' en '1642'.

In de molen zijn diverse inscripties aanwezig, met name wat de familie Kerkvliet betreft, die hier vijf generaties molenaar was (1771 - 1915).

Zelden van Passe /
De Westeinder

Zelden van Passe /
De Westeinder

Geschiedenis

Geschiedenis

In 1641 werden negen kleine poldertjes samengevoegd en vervolgens in 1642 een 'bequame' molen gebouwd. De nieuwe molen moest in staat zijn de gehele polder droog te houden. Eén van de opzichters bij de oplevering was de bekende Leidse stadsbouwmeester Arent van 's Gravenzande. In eerste instantie was deze molen uitgevoerd als binnenkruier, maar al spoedig schijnt dit veranderd te zijn.

Opmerkelijk is, dat deze grote molen zeer lang met een houten as heeft gemalen. Pas in 1891, toen de Zoeterwoudse molenmaker A.P. Vreeburg de kap vrijwel geheel vernieuwde, is een gebruikte gietijzeren as gestoken. Deze werd verkregen via sloper A. van de Weg uit Dordrecht. Wél had de molen, nog met houten as, twee ijzeren Potroeden.

Tot 1952 bemaalde de molen de Groote Westeindsche polder; toen werd het laatste sluisje van de polder gesloopt. Op die plek, aan de Verlaatweg, werd een nieuw gemaal gebouwd waardoor de molen buiten gebruik kwam.

In 1961 werd de inmiddels in treurige staat verkerende molen eigendom van de Rijnlandse Molenstichting en direct volgde een hoognodige restauratie door molenmaker Jan de Gelder uit Oegstgeest. Belangrijk was ook, dat het rietdek geheel werd hersteld. Dat was inmiddels, met name op ZW, vrijwel verdwenen!

In 1996 volgde een nieuwe grote herstelbeurt, waarbij onder meer beide roeden werden vervangen. In het vroege najaar van 2015 werd de kap van nieuw riet voorzien.

Geleidelijkaan is de omgeving van de molen verslechterd: aan de overzijde van de snelweg A4 werd een recreatiebos aangelegd, dat inmiddels minstens zo hoog als de molen is. In 2005 werden betrekkelijk dichtbij deze molen kort na elkaar twee grote moderne windturbines neergezet die de aanblik op de molen en diens dominerende positie vanaf de A4 grondig hebben bedorven. Eind 2015 verdween echter één turbine en in mei 2016 was ook de andere ineens weg. Dus de molen staat er vanaf de snelweg bezien ineens weer stukken beter bij!

Begin 2013 zijn nieuwe plannen ontwikkeld voor wegenaanleg. Deze lijken verplaatsing van de 'Zelden van Passe' onvermijdelijk te maken. Misschien voor deze molen een goede zaak, na zoveel aanslagen op de oorspronkelijk fraaie omgeving.

Molenaars van deze molen:
Jacobus 'Lange Jaap' Kerkvliet (1869 - 1915)
Willem Borst (1915 - 1952). Daarna als machinist.
Na de restauratie van 1962 gebruikte Borst weer vaak de windkracht en liet het gemaal dan liever staan! Willem Borst overleed op 19 september 1972 in het zomerhuisje naast de molen.

Opmerkelijk: ten tijde van Jaap Kerkvliets molenaarschap werd deze bij afwezigheid nogal eens vervangen door N. van den Akker, die hiervoor een vergoeding ontving van ƒ 0,20 per maaluur. Kerkvliet had een jaarsalaris van ƒ 140,-- (later ƒ 156,--) maar vulde dat aan door het verrichten van allerlei onderhoudswerkzaamheden voor de polder.

Zelden van Passe /
De Westeinder

Aanvullingen

Aanvullingen


Formeel wordt deze molen aangeduid als "De Westeinder", naar de polder die hij nog steeds kan bemalen. Evenwel is de naam "Zelden van Passe", die op de baard vermeld staat, gebruikelijker geworden. Volgens overlevering is de naam 'Zelden van Passe' ontstaan, omdat de molenaar enerzijds het peil van de polder zo laag mogelijk moest houden, maar anderzijds ook niet te laag, omdat de boeren dan niet met hun schuiten door de sloten konden varen. Je kon het iedereen dus maar 'zelden van passe' maken.
Meer molens hebben een dergelijke naam gehad: de molen van de Zuiderpolder te Haarlemmerliede werd 'Zeldenpas' genoemd; die van de polder Elsgeest onder Voorhout heette 'Zelden van Pas'.

Zelden van Passe /
De Westeinder

Historische foto's

Historische foto's

Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.

Zelden van Passe /
De Westeinder

Actuele foto's
Zelden van Passe / <br>De Westeinder, Zoeterwoude-Dorp, Frans Schutten (25-10-2008). | Database Nederlandse molens
© Frans Schutten (25-10-2008).
Zelden van Passe / <br>De Westeinder, Zoeterwoude-Dorp, Foto: Joop Vendrig (14-5-2005). | Database Nederlandse molens
© Foto: Joop Vendrig (14-5-2005).
Zelden van Passe / <br>De Westeinder, Zoeterwoude-Dorp, Op de achtergrond de inmiddels beruchte windturbines.  Foto: Imelda Spaans (15-5-2007). | Database Nederlandse molens
© Op de achtergrond de inmiddels beruchte windturbines.
Foto: Imelda Spaans (15-5-2007).
Zelden van Passe / <br>De Westeinder, Zoeterwoude-Dorp, Foto: Rob Pols (12-7-2012).
© Foto: Rob Pols (12-7-2012).
Zelden van Passe / <br>De Westeinder, Zoeterwoude-Dorp, Het onderwiel met de onderschijfloop.  Foto: Rob Pols (27-10-2013). | Database Nederlandse molens
© Het onderwiel met de onderschijfloop.
Foto: Rob Pols (27-10-2013).
Zelden van Passe / <br>De Westeinder, Zoeterwoude-Dorp, Een zeer bijzonder houten bord met inscripties van de molenaarsfamilie Kerkvliet.  Foto: Rob Pols (27-10-2013). | Database Nederlandse molens
© Een zeer bijzonder houten bord met inscripties van de molenaarsfamilie Kerkvliet.
Foto: Rob Pols (27-10-2013).
Zelden van Passe / <br>De Westeinder, Zoeterwoude-Dorp, Vanuit de A4 gezien. Inmiddels lijkt verplaatsing onvermijdelijk....  Foto: Nell Jansen (15-6-2014).
© Vanuit de A4 gezien. Inmiddels lijkt verplaatsing onvermijdelijk....
Foto: Nell Jansen (15-6-2014).

Draag zelf bij

Laatst bijgewerkt: vrijdag 9 september 2016 | Geschiedenis Gebruiksvoorwaarden en auteursrechten    
zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen Zelden van Passe / <br>De Westeinder, Zoeterwoude-Dorp home vorige pagina