Nederlandse Molendatabase
Mijnsheerenland, Zuid-Holland

De Goede Hoop

De Goede Hoop

1749
Grondzeiler
Ronde stenen molen
Korenmolen
Molenweg 17
3271 AM Mijnsheerenland
Zuid-Holland
X: 93029 Y: 423251
N 51.794462 O 4.488882
toon op Google Maps
toon in Google Streetview
Mijnsheerenland
Binnenmaas
Gemeente Mijnsheerenland, sectie D, nr. 156
Stichting Molens Binnenmaas
Stichting Molens Binnenmaas sinds 1992; daarvoor de gemeente Binnenmaas sinds 1984; daarvoor de vm. gemeente Mijnsheerenland sinds 1958; daarvoor P. Oosthoek
In restauratie (zie 'Geschiedenis')
Vh. het malen van graan, thans buiten bedrijf
Jaap van der Heiden (beheerder)
0186 - 573601

Momenteel niet bekend

Groot, de omgeving van de molen is sterk verbeterd nadat in overleg vele bomen en struiken zijn verwijderd.
1058
ZH199
01983
30150

Vaags
Groot Wesseldijk

De Goede Hoop

Constructie

Constructie

Ronde stenen molen, aan de ZW-kant gepleisterd, geheel gewit
Gedekt met riet
22,80 m.
Oud-Hollands
Deze molen heeft nooit een wiekverbetering ondergaan.
Wiekenkruis
Fabrikaat Nummer Pos. bouw Jaar Steek Positie Verdw. Lengte
klik voor meer info Pot 1444 buiten 1885 1925> buiten 2017(t.) 22.80
klik voor meer info Pot 1393 binnen 1883 1883? binnen 2017(t.) 22.75
Bovenas
Fabrikaat Nummer Jaar Steek Verdw. Lengte
klik voor meer info Enthoven & Co, L.I. ? 1846 ? aanw. 03.15
30 deels houten, deels ijzeren rollen; kruirad
Losse Vlaamse blokvang uit vier stukken; vangbalk met haak; vangstok; kneppel
Eén (voorheen drie) koppel 15der kunststenen; regulateur; kammenluiwerk
Bovenwiel 54 kammen
Bovenschijfloop 24 staven, steek 13,5 cm.
Spoorwiel 48 kammen
Steenschijfloop 19 staven, steek 9,5 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 5,68

De Goede Hoop

Versiering

Eenvoudige baard, donkergroen geverfd, wit afgebiesd, met het opschrift 'De Goede Hoop'

De Goede Hoop

Verwijzingen

De Goede Hoop

Geschiedenis

Geschiedenis

Reeds in 1455 bezat Mijnsheerenland een standerdmolen, staande aan de Blaaksedijk recht tegenover de Vrouwenhuisjesweg.
Op 27 juli 1649 sloot de toenmalige ambachtsheer, Van Raesfelt, met Teunis Simonsz (Slooter) molenaar een contract betreffende het bouwen van een nieuwe korenmolen. De molenaar kreeg hierbij een perceel grond in erfpacht. Dit was een wipkorenmolen waarschijniijk met een met riet gedekte kap en ondertoren.
Omstreeks 1740, dus nog geen 100 jaren oud, wordt de molen door Gijsbert Batenburg vervangen door de nu nog aanwezige stenen molen. Het huidige spoorwiel is waarschijnlijk nog uit de wipmolen afkomstig.

In 1753 verzoeken: Gijsbert Batenburg, korenmolenaar van Mijnsheerenland, Arij Rijshouwer, Korenmolenaar van Goidschalxoord, Cornelis de Bruijn, korenmolenaar van Puttershoek en Jacobus de Leeuw, korenmolenaar van s-Gravendeel, aan de Staten van Holland en West-Vriesland om toestemming tot verhoging van het maalloon.
Dit verzoek werd onder andere voor advies in handen gesteld van Schout en gerecht van Mijnsheerenland van Moerkerken. Deze waren tegen de verhoging. Dit was niet zo verwonderlijk aangezien zij als inwoners van Mijnsheerenland het verhoogde maalloon zouden moeten betalen. Uit de vele tegenargumenten blijkt dat op de molen van Mijnsheerenland ook gemalen werd voor een deel van de inwoners van Westmaas, Heinenoord en St. Anthoniepolder. Voorts werd vermeld dat: hij gelijk nog in den voorleden jaren in plaats van een Houten wipmolen een nieuwen steenen molen heeft gestigt.
Uit het verhaal blijkt ondermeer dat hij nog 8 kinderen heeft, terwijl als klap op de vuurpijl er op wordt gewezen dat: geen ander Burgeren of Ingesetenen rijkelijk in Klederen en van Gout en Silver zijn voorzien, dan het huishouden van opgemelden molenaar.

Na de buitengebruikstelling van de molen verwierf de toenmalige gemeente Mijnsheerenland in 1958 de molen van P. Oosthoek. In 1984 werd de nieuwe gemeente Binnenmaas eigenaar. In 1992 werd deze overgedragen aan de Stichting Molens Binnenmaas.

Een groot en ook steeds groter wordend probleem bij deze molen vormde de omgeving: na 1958 groeide de molen geleidelijkaan geheel in. Tot in de jaren '90 werd door Jaap Wols nog wel gedraaid, tot dit vanwege de slechte omgeving niet meer ging. Ook bleken anno 2009 roeden en hekwerk gewoon slecht.
Wél is de kap intussen nog een keer opnieuw met riet gedekt en volgde in de zomer van 2009  een forse opruimbeurt.

Juist doordat er nooit ingrijpende restauraties hebben plaatsgevonden heeft deze molen een zeer authenthieke sfeer. De afgelopen jaren waren de onderhoudswerkzaamheden erop gericht om verval en de verdere aantasting van dit monument een halt toe te roepen. Aangetaste houten sponningen en, waar aan de orde, deuren en blinden, werden vervangen dan wel gerepareerd. Aansluitend werden in 2010 de houten delen aan de buitenkant geschilderd en werd de binnenkant van de molen behandeld tegen ongedierte zoals houtworm en knaagkevers.
In 2012 werd het metselwerk gerestaureerd en opnieuw gewit. Eerder was de molen al opnieuw geschilderd.

Wat dan verder dringend nodig was, was een aanzienlijke verbetering van de omgeving van de molen. Dit is gelukt: in overleg en samenwerking met de (particuliere) eigenaren van aan de molen grenzende percelen konden goede afspraken gemaakt worden over de verbetering daarvan. Dat resulteerde in 2014 en 2015 in een drastische sanering van het bomenbestand en het hoog opgroeiend struikgewas rondom de molen. Op het gevlucht na was de molen daarmee feitelijk in goede staat.

Op 21 februari 2017 werden beide roeden gestreken om te worden gerepareerd.

Een aardig detail: het kamwieltje van het luiwerk wordt aangedreven door de kammen van het spoorwiel.

De Goede Hoop

De Goede Hoop

Historische foto's

Historische foto's

Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.

De Goede Hoop

Actuele foto's
De Goede Hoop, Mijnsheerenland, De molen, omringd door een rommelige omgeving met behalve te veel bomen ook bebouwing op korte afstand. Toch is de molen niet helemaal rondom ingegroeid, dus dat biedt enig perspectief bij een toekomstige restauratie. Foto: Rob Pols (26-2-2016)
© De molen, omringd door een rommelige omgeving met behalve te veel bomen ook bebouwing op korte afstand. Toch is de molen niet helemaal rondom ingegroeid, dus dat biedt enig perspectief bij een toekomstige restauratie.
Foto: Rob Pols (26-2-2016)
De Goede Hoop, Mijnsheerenland, Foto: A.J. Wisse (1992). | Database Nederlandse molens
© Foto: A.J. Wisse (1992).
De Goede Hoop, Mijnsheerenland, Foto: Marijn Kaufman (4-5-2007). | Database Nederlandse molens
© Foto: Marijn Kaufman (4-5-2007).
De Goede Hoop, Mijnsheerenland, Foto: Frank Moerland (19-10-2013).
© Foto: Frank Moerland (19-10-2013).
De Goede Hoop, Mijnsheerenland, Luiwerk dat met dollen in het spoorwiel draait.  Foto: Frank Moerland (19-10-2013).
© Luiwerk dat met dollen in het spoorwiel draait.
Foto: Frank Moerland (19-10-2013).

Draag zelf bij

Laatst bijgewerkt: zaterdag 25 februari 2017 | Geschiedenis Gebruiksvoorwaarden en auteursrechten    
zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen De Goede Hoop, Mijnsheerenland home vorige pagina