Doel, auteursrecht, gebruiksvoorwaarden, privacy en oorsprong

Doel
De bedoeling van de Nederlandse Molendatabase is het bijeenbrengen, voor vrije en gratis kennisvergaring, van correcte historische en actuele gegevens van alle wind- en watermolens ooit in Nederland.

Auteursrecht
Op de inhoud van de Molendatabase rusten auteursrechten. U mag het hier gepresenteerde niet zomaar gebruiken.

Gebruiksvoorwaarden
Links
Het staat u uiteraard vrij om links op te nemen naar pagina's uit de Molendatabase. Sterker nog: we juichen dat van harte toe.

Teksten
Voor de in de molendatabase opgenomen teksten van individuele molens geldt de Creative Commons licentie die hier te lezen is. De licentie houdt in dat u van ons de teksten van een individuele molen mag gebruiken op voorwaarde van
1. Naamsvermelding (u moet als bron www.molendatabase.nl opnemen);
2. Het project waarvoor u de teksten gebruikt is geheel Niet-Commercieel (u mag er geen geld mee verdienen) *);
3. U mag geen Afgeleide Werken maken op basis van deze teksten (u mag onze teksten niet zelf bewerken). *)
Het is echter principieel niet geoorloofd hier opgenomen gegevens van meer dan één molen in enige samenhang in welke vorm dan ook te presenteren.

*) Voor educatieve en journalistieke doelen gelden deze twee beperkingen evenwel niet. Na melding aan de redactie mogen teksten op basis van bronvermelding vrijelijk worden gebruikt en aangepast. Dit geldt uitdrukkelijk _niet (!)_ voor foto's.


Foto's
In de Nederlandse molendatabase zijn duizenden foto's opgenomen die gratis ter beschikking zijn gesteld voor niet-exlusief gebruik in deze inventarisatie. Het auteursrecht op deze foto's berust bij de respectievelijke fotografen. Het is dan ook niet toegestaan deze foto's te downloaden en te gebruiken voor enige vorm van publicatie zonder uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van de fotograaf.
Met de betreffende fotografen kan contact worden opgenomen via de redactie. De redactie neemt alleen aanvragen in behandeling voor niet-commerciële projecten, en voor niet meer dan één hooguit twee foto's van één fotograaf. Het kost gemiddeld 2 à 3 weken voor permissie van fotografen is verkregen. Houdt hier rekening mee bij uw aanvragen.

Disclaimer foto's
Helaas komt het voor dat inzenders ons onder hun eigen naam het werk van andere fotografen toesturen. We proberen weliswaar te voorkomen deze foto's te publiceren, maar het kan zomaar zijn dat er wel eens eentje tussendoor glipt. Mocht u een foto van uzelf herkennen onder een andere naam, licht ons dan svp per ommegaande in. We zullen de betreffende foto onmiddellijk verwijderen en de inzender permanent uitsluiten.

Presentatie van de gegevens
Op de vorm van presentatie van de gegevens in relatie tot molens en op het (grafisch) ontwerp van de Molendatabase berust copyright. Dit ligt bij de Stichting Molendatabase. Het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming overnemen en gebruiken hiervan is een inbreuk op het auteursrecht en derhalve strafbaar. De Stichting Molendatabase zal (rechts)personen die inbreuk maken op haar auteursrecht te allen tijde gerechtelijk laten vervolgen.

Privacy Statement - 2023
Webstatistieken
De Molendatabase gebruikt via het webstatistische programma Awstats en Google Analytics cookies om de maandelijkse bezoekersaantallen van de Molendatabase vast te leggen. Die cijfers gebruiken we geanonimiseerd om aan onze sponsoren te berichten hoe vaak de Molendatabase wordt bezocht.

Inzendingen van foto's en teksten
We slaan de in het inzendformulier gevraagde naam en e-mail adres op van inzenders bij hun ingezonden foto's in een database van ingezonden foto's. Dit heeft als doel om de inzenders te kunnen bedanken voor hun inzending plus credits te kunnen geven aan de inzendende fotograaf bij de gepubliceerde foto. Dit online archief wordt op zeer geregelde basis geschoond en overgebracht naar een offline archief.
Er wordt een offline historisch archief bijgehouden van de foto-inzendingen (met naam en e-mail adres van de fotograaf) om later eventueel een eerder niet geplaatste foto alsnog te kunnen bijplaatsen (doordat de internet bandbreedte en aangeboden hostingruimte sinds 1999 enorm is toegenomen is het aantal fotoposities steeds gegroeid) of fotografen te kunnen benaderen voor permissie in het geval een derde partij gebruik wil maken van hun in de Molendatabase opgenomen foto's. We plaatsen zeer regelmatig foto's bij en krijgen regelmatig aanvragen voor niet-commercieel en educatief gebruik van één of meer molenfoto's.
Tekst-inzendingen (ook voorzien van naam en e-mailadres van de inzender om credits te kunnen geven ofwel eventuele vragen te kunnen stellen) worden in tegenstelling tot foto-inzendingen niet gearchiveerd en na verwerking gewist. Naam en e-mail adres van de inzender worden gevraagd om navraag te kunnen doen in geval van onduidelijkheid.

Oorsprong, samenstelling en ontwerp

Ten grondslag aan de Nederlandse Molendatabase lag initieel de inventarisatie van een aantal basisgegevens van werkende Nederlandse molens zoals door Eric Zwijnenberg vastgelegd en door de Vereniging De Hollandsche Molen in 1998 als zodanig tegen betaling gedistribueerd in gedrukte vorm en op diskette.

Samenstelling: De redactie met de onmisbare hulp van honderden molenliefhebbers.

Grafisch ontwerp en css: in opdracht van de Stichting Molendatabase door Hippo Software + WebDesign, Amsterdam.
Technisch ontwerp en uitvoering: in opdracht van de Vereniging De Hollandsche Molen door Javinto, Haarlem

Colofon

Redactie

Foto Leo Middelkoop
Leo Middelkoop
tekstredacteur bestaande molens
redacteur Assen- en Roedendatabase
Foto Ronald Troost
Ronald Troost
redacteur Motorendatabase
Foto van Nelly Sonneveld
Nelly Sonneveld
hoofd-, tekst- en fotoredacteur verdwenen molens
Foto Bert Bulder
Bert Bulder
hoofd- en fotoredacteur bestaande molens

Adviseur

Foto Eric Zwijnenberg
Eric Zwijnenberg

Oud redacteuren

Hans de Kroon, tekstredacteur (✝︎),
Martin E. van Doornik, fotoredacteur,
Rob Pols,  fotoredacteur,
Gerard Roomer, fotoredacteur,
Ton Koorevaar, fotoredacteur

Stichtingsbestuur

Foto Jacques van Veen
Jacques van Veen, voorzitter
Foto van Lucia van Heteren
Lucia van Heteren, secretaris
Foto van Nelly Sonneveld
Nelly Sonneveld, penningmeester
Foto van Bert Bulder
Bert Bulder, directeur / bestuurder