Nederlandse Molendatabase
Hoornaar, Zuid-Holland
997
Scheiwijkse Molen
1638
Wipmolen
Wipmolen
Poldermolen
Lage Giessen 53
4223 SJ Hoornaar
X: 122801 Y: 431029
toon op kaartje
toon in Google Streetview
Giessenlanden
Gemeente Hoornaar, sectie B, nr. 392
SIMAV
SIMAV sinds 1974
Maalvaardig

2013: 269.018
2012: 160.585
2011: 118.087 (restauratie)
2010: 77.233 (restauratie)
Bemalen van de polder Het Land der Zes Molens, thans op vrijwillige basis
Jan Groenendijk
Niet bekend
Zeer groot
ZH184
00836
22627
Constructie
Ondertoren gedekt met riet
Bovenhuis geheel zwart geteerd
27,55 m.
Oud-Hollands
In 1941 werd deze molen op beide roeden voorzien van het system-Van Bussel. In 1963 kreeg deze molen het systeem-Fauël (fokwieken), dat evenwel al in 1974 weer werd vervangen door Oud-Hollands.
Wiekenkruis
Fabrikaat Nummer Positie Jaar Steek Verdw. Lengte
klik voor meer info Derckx0398buiten19811981aanw.27.55 m.
klik voor meer info Derckx0399binnen19811981aanw.27.40 m.
klik voor meer info Pot2113binnen19081908?198127.40 m.
klik voor meer info Pot1614buiten18911963198127.40 m.
Bovenas
Fabrikaat Nummer Jaar Steek Verdw. Lengte
klik voor meer info Penn & Comp, F.J.006318551855?aanw.04.54 m.
Zetelkruiwerk, kruirad
Losse Vlaamse blokvang uit vijf stukken; vangbalk met haak; evenaar
Open ijzeren scheprad buiten de molen, Ø 5,73 m.; breedte 0,56 m.
Woning in de molen
Bovenwiel 65 kammen
Bovenschijfloop 32 staven, steek 13,8 cm.
Onderschijfloop 19 staven
Onderwiel 69 kammen, steek 17,4 cm.
Overbrengingsverhouding 1,81 : 1
Gebr. de Graeff (1638)
Verwijzingen
Geschiedenis
In 1638 werd de oude nogal bouwvallige molen vervangen door een nieuwe. Voor de herbouw werd gebruik gemaakt van het drie jaar tevoren gemaakte bestek dat diende voor de herbouw van de Kleine Wielmolen. Deze molens zijn dus elkaars evenbeeld geweest.
De laagste inschrijver voor de herbouw van de Scheiwijkse Molen was Joost Eversen uit Gorinchem. Deze bleek echter niet kapitaalkrachtig genoeg om het benodigde hout aan te kopen en bleek nooit eerder een molen te hebben gebouwd. Het polderbestuur trok de gunning in. De bouw werd onderhands aangenomen door Marten Martenszn. de Graeff en zijn broer Cornelis voor ƒ 3.815,-. Zij waren ook de makers van de Kleine Wielmolen.

Omstreeks 1900 werd het oude versleten bovenwiel vervangen door exemplaar van een gesloopte poldermolen uit de omgeving van Asperen of Heukelum.

In 1954 werd het stormbint vernieuwd. De daaraan verbonden kosten werden grotendeels gedragen door het Rijk ingevolge de Wet Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd (B.W.O.). Dit gold overigens ook voor de in later jaren uitgevoerde herstellingen aan deze molen (totdat deze wet per 1 januari 1991 kwam te vervallen).

In 1963 werd de buitenroede vervangen door een tweedehands exemplaar, afkomstig van de in 1961 afgebroken Kademolen van de polder Lopik c.a. Tegelijkertijd werd het wieksysteem Van Bussel vervangen door het systeem-Fauël, de fokwiek. Hiermee heeft de molen niet lang gemalen want in 1974 werden de fokken alweer verwijderd en de Oud-Hollandse wiekvorm aangebracht.
Aanvullingen

Op de kadasterkaart 1811-1832 wordt de molen 'Sein Molen' genoemd.

Vermoedelijk de grootste 'natuurlijke' wipmolen van Nederland (deze molen is nooit verhoogd).
Overige foto's
Scheiwijkse Molen, Hoornaar, Foto
Scheiwijkse Molen, Hoornaar, Foto: John Scholte (15-3-2011).
© Foto: John Scholte (15-3-2011).
Scheiwijkse Molen, Hoornaar, Foto: John Scholte (15-3-2011).
© Foto: John Scholte (15-3-2011).
Scheiwijkse Molen, Hoornaar, Op de achtergrond de Windasmolen, gesloopt in 1939.  Foto datum onbekend, ingezonden door Arie Hoek.
© Op de achtergrond de Windasmolen, gesloopt in 1939.
Foto datum onbekend, ingezonden door Arie Hoek.
Draag zelf bij

Laatst bijgewerkt: zondag 9 november 2014 | Geschiedenis Gebruiksvoorwaarden en auteursrechten    
zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen Scheiwijkse Molen, Hoornaar home vorige pagina