Nederlandse Molendatabase
Hartwerd, Fryslân
79
Oegekleastermole / De Oegekloostermolen
1830 of eerder
Spinnenkop
Spinnenkop met achtkante ondertoren
Poldermolen
Kloosterweg 5
8741 KB Hartwerd
X: 166556 Y: 564419
toon op kaartje
toon in Google Streetview
Súdwest Fryslân
Gemeente Burgwerd, sectie A, nr. 394
Stichting De Fryske Mole
Stichting De Fryske Mole sinds 1989, daarvoor Ver. De Hollandsche Molen sinds 1981, daarvoor de Gebr. Knol
Maalvaardig
Bemalen van de polder Hartwerd-West, thans op vrijwillige basis
Lodewijk Postma / Anne Baarda
0515-576066
Op afspraak
Bijzonder groot
FR097
03641
39347
Constructie
Achtkante ondertoren, gedekt met hout
Gedekt met hout
09,11 m.
Oudhollands
Bovenas
Fabrikaat Nummer Jaar Steek Verdw. Lengte
klik voor meer info ?g.n.??aanw.-
Zetelkruiwerk; kruihaspel
IJzeren hoepelvang, uitgevoerd als trekvang
Houten vijzel Ø 0,80 m., twee gangen
Bovenwiel 33 kammen
Bovenbonkelaar 16 kammen, steek 8 cm.
Onderbonkelaar 27 kammen
Vijzelwiel 28 kammen, steek 8,5 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 1,99
Verwijzingen
Geschiedenis
De Oegekloostermolen bemaalde tot 1989 de polder Hartwerd-West (eertijds Polder Knol) geheel op windkracht. De polder is 90 pondemaat groot (± 33 Ha.).
De vroegere eigenaren, de gebr. Knol (die een grote reputatie hadden als veefokkers) onderhielden hun molen voortreffelijk en steeds voor eigen rekening.
Tegenwoordig is deze kleine molen nog regelmatig in bedrijf, zij het nu op vrijwillige basis.

In 2006 werd deze molen door het Wetterskip Fryslân bestemd tot reservegemaal in geval van ernstige wateroverlast.

Ter voorkoming van omwaaien bij zware storm is het achtkant verzwaard met enige grote keien.
Overige foto's
Draag zelf bij
zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen Oegekleastermole / De Oegekloostermolen, Hartwerd home vorige pagina