Nederlandse Molendatabase
Ouderkerk aan de Amstel, Noord-Holland

De Zwaan

693
De Zwaan
1638
Grondzeiler
Achtkante Molen
Poldermolen
Binnenweg 2
1191 AA Ouderkerk aan de Amstel
X: 122099 Y: 479596
N 52.303351 O 4.904830
toon op Google Maps
toon in Google Streetview
Ouder Amstel
Gemeente Ouder-Amstel, sectie C, nr. 140
Vereniging De Hollandsche Molen
Vereniging De Hollandsche Molen is eigenaar sinds 1972; daarvoor de Stichting Molen bij Ouderkerk
Draaivaardig
Vh. bemalen van de Klein-Duivendrechtse en Binnenbullewijkerpolder, thans buiten bedrijf. Woning
E.J. Jonker
Niet te bezichtigen
Groot maar wordt verminderd door beplantingen.
NH158
00280
31952

Molenmakersbedrijf Molema, Heiligerlee

De Zwaan

Constructie

Constructie

Eiken achtkant, gedekt met riet; aan de onderzijde vier velden met stenen muren en vier velden met laag metselwerk en gepotdekselde delen
Gedekt met riet
25,52 / 25,62 m.
Oud-Hollands
Op deze molen is nooit een wiekverbetering toegepast.
Wiekenkruis
Fabrikaat Nummer Pos. bouw Jaar Steek Positie Verdw. Lengte
klik voor meer info Pot 1834 binnen 1899 ? binnen 1990 25.50
klik voor meer info Derckx 0679 buiten 1991 1991 buiten aanw. 25.62
klik voor meer info Derckx 0680 binnen 1991 1991 binnen aanw. 25.52
klik voor meer info Pot 0830 buiten 1874 buiten 25.25
Bovenas
Fabrikaat Nummer Jaar Steek Verdw. Lengte
klik voor meer info Sterkman & Zn, wed. A. ? 1863 ? aanw.
47 ijzeren rollen; kruirad met lage bank
Losse Vlaamse blokvang uit vier stukken; vangbalk met haak; vangstok; scharnierende stut
Gaandewerk, op bovenwiel na, geheel uitgebroken. Vh. ijzeren scheprad in de molen.
Woning in de molen
Bovenwiel 63 kammen, steek 13,2 cm.
Rest gaandewerk niet meer aanwezig

De Zwaan

Versiering

Aardige baard, donkergroen geverfd, wit afgebiesd, met enige ornamenten en het opschrift 'De Zwaan'

Op de begane grond aan de schepradzijde twee gevelstenen met resp. de tekst
"IN STEEN VERNIEUWD IN DEN JARE 1888" (dit slaat op de vernieuwing in steen van de waterlopen en vier velden van de onderbouw)

"ZOO OVERHEID ALS BURGER
VOOR 'T SCHOON VAN NEERLANDS ERF
ONTRUKTEN DEZEN MOLEN
AAN 'T SLOOPENDE BEDERF
Ao DI 1950"

De Zwaan

Verwijzingen

Verwijzingen

Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.

De Zwaan

Geschiedenis

Geschiedenis

De omstreeks 1638 als binnenkruier gebouwde molen bemaalde voorheen de 356 ha. grote Klein-Duivendrechtse en Binnenbullewijkerpolder op de Amstel (de boezem van Amstelland).
Op 22 juli verkregen de ingelanden van de buurt Klein-Duivendrecht en een deel van de Binnenbullewijk octrooi tot bedijking van hun voordien met Amstellands boezem gemeen liggende landen.
Ten oosten grensde de daardoor ontstane polder aan de Westbijlmer- en Laanderpolder, waarvan hij slechts gescheiden was door afdamming van sloten en door een eigen windmolen bemalen werd. In 1879 kwam ten behoeve van een in het gebied van beide polders uit te voeren vervening, door samenvoeging de Verenigde Westbijlmer- en Klein Duivendrechtse polder tot stand.

De uitgeveende gronden zijn begin 1900 drooggemaakt en de hierdoor ontstane polder, de Nieuwe Bullewijk genoemd, werd bij Statenbesluit van 21 december 1909 gereglementeerd. Bij overeenkomst van 20 mei 1909 werd bepaald dat het resterende deel van de Verenigde Westbijlmer- en Klein Duivendrechtse polder haar overtollig water onder zekere voorwaarden op de veel dieper gelegen droogmakerij mocht laten aflopen. De taak van de beide windmolens was daarmee in feite overgenomen door het stoomgemaal van de polder Nieuwe Bullewijk. Begin 1910 trad de overeenkomst in werking. De molen van de Westbijlmer- en laanderpolder is nadien half afgebroken en uiteindelijk geheel verdwenen.

De molen van de Klein-Duivendrechtse en Binnenbullewijkerpolder bleef staan, maar raakte sterk in verval. In 1949 werd hij overgedragen aan de speciaal ten behoeve van het behoud van deze molen opgerichte „Stichting Molen bij Ouderkerk", waarna in 1950 een restauratie plaatsvond.
Na jaren als vakantieverblijf en weekendwoning te hebben gediend, volgde in 1972 overdracht aan Vereniging „De Hollandsche Molen" te Amsterdam.

In 1975 werd de molen uitwendig gerestaureerd en inwendig geheel tot woning ingericht. Alle gaande werken, behalve het toen al niet meer aanwezige onderwiel, werden verwijderd. Het was toen al duidelijk, dat deze molen toch nooit meer op één of andere manier maalvaardig zou kunnen worden. Vanwege de verzwaring van de Amsteldijk werd ook de voorwaterloop gedicht. Scheprad en wateras zijn voor gebruik elders ter beschikking gesteld aan de Stichting De Utrechtse Molens. Sinds de voltooiing van de laatste restauratie wordt de molen af en toe door de bewoner aan het draaien gebracht.

In 2009 kreeg de molen een geheel nieuw rietdek en werd de windpeluw vernieuwd.

De Zwaan

Aanvullingen

Aanvullingen


De familie De Zwaan uit Amsterdam schonk in 1950 een fors bedrag om deze molen, die toen al geruime tijd stilstond en in verval was, te restaureren. Als tegenprestatie kreeg de familie de molen als weekendverblijf en later de molen de familienaam.

De Zwaan

Aanvullende foto's
De Zwaan, Ouderkerk aan de Amstel, Foto's: Ton Koorevaar (12-8-2010).
© Foto's: Ton Koorevaar (12-8-2010).
De Zwaan, Ouderkerk aan de Amstel, Foto: Donald Vandenbulcke (11-7-2011).
© Foto: Donald Vandenbulcke (11-7-2011).
De Zwaan, Ouderkerk aan de Amstel, Foto: Piet Glasbergen (11-11-2014).
© Foto: Piet Glasbergen (11-11-2014).
De Zwaan, Ouderkerk aan de Amstel, Foto: BB (14-10-2007).
© Foto: BB (14-10-2007).
De Zwaan, Ouderkerk aan de Amstel, Foto's: Piet Glasbergen (boven 11-11-2014, onder 28-5-2013).
© Foto's: Piet Glasbergen (boven 11-11-2014, onder 28-5-2013).
De Zwaan, Ouderkerk aan de Amstel, Foto: Piet Glasbergen (28-5-2013).
© Foto: Piet Glasbergen (28-5-2013).
De Zwaan, Ouderkerk aan de Amstel, Foto: Piet Glasbergen (2-5-2015).
© Foto: Piet Glasbergen (2-5-2015).
Draag zelf bij

Laatst bijgewerkt: zaterdag 4 juli 2015 Gebruiksvoorwaarden en auteursrechten    
zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen De Zwaan, Ouderkerk aan de Amstel home vorige pagina