Nederlandse Molendatabase
Oosterend, Noord-Holland

Het Noorden

689
Het Noorden
1878
Grondzeiler
Achtkante Molen
Poldermolen
Stuifweg 4
1794 HB Oosterend
X: 122079 Y: 568612
N 53.103300 O 4.895663
toon op Google Maps
toon in Google Streetview
Texel
Gemeente Texel, sectie L, nr. 143
Vereniging De Hollandsche Molen
Maalvaardig in circuit
Vh. bemalen van de polder Het Noorden; thans buiten bedrijf
W. Keijzer
0222-313256
Op afspraak
Bijzonder groot; zeer fraai in de wind en het zicht gelegen
NH001
01640
35180

Molenmakersbedrijf Molema, Heiligerlee

Het Noorden

Constructie

Constructie

Grenen achtkant, gedekt met riet, op ca. 2 m. hoge veldmuren
Gedekt met riet
27,00 m.
Systeem Fauel met steekborden op beide roeden
Wiekenkruis
Fabrikaat Nummer Pos. bouw Jaar Steek Positie Verdw. Lengte
klik voor meer info Buurma 0222 binnen 1989 1989 binnen aanw. 27.00
klik voor meer info Buurma 0223 buiten 1989 1989 buiten aanw. 27.00
klik voor meer info Gorter g.n. binnen 1950 1950 binnen 1989 27.00
klik voor meer info Gorter g.n. buiten 1950 1950 buiten 1987 27.00
klik voor meer info ? ? binnen ? 1928 binnen 1950
klik voor meer info ? ? buiten ? 1928 buiten 1949
klik voor meer info Pot 1933 binnen 1902 1903? binnen 1928 27.03
klik voor meer info Pot 1932 buiten 1902 1903? buiten 1928 27.32
Bovenas
Fabrikaat Nummer Jaar Steek Verdw. Lengte
klik voor meer info Enthoven & Co, L.I. 0684 1890 1951 aanw.
klik voor meer info ? ? ? 1928 1949
klik voor meer info De Prins van Oranje 1173 1878 1878 1928
48 ijzeren rollen, kruirad
Losse Vlaamse blokvang uit vier stukken; vangbalk met haak; vangstok; kneppel; pal
Drie schroefpompen (1928); woning in de molen
Bovenwiel 59 kammen
Bovenschijfloop 24 staven
Aandrijfwiel beneden Ø 3,21 m.
Kleine poelie Ø 0,39 m.
Grote poelie Ø 0,55 m.
Overbrengingsverhouding 1 : 20,2 / 1 : 14,4
W. de Jong, Den Helder (1878)

Het Noorden

Versiering

Eenvoudige baard, donkergroen geverfd met wit afgebiesde krullen, zonder opschrift

In de veldmuur naast de oostelijke toegangsdeur is een gedenksteen ingemetseld met de tekst:
DE EERSTE STEEN GELEGD 12 AUGUSTUS 1878 DOOR SIJBR. KEYZER Pz. SECRETARIS VAN HET WATERSCHAP DE NEGENENTWINTIG GEMEENSCHAPPELIJKE POLDERS TE TEXEL.

Het Noorden

Verwijzingen

Verwijzingen

Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.

Het Noorden

Geschiedenis

Geschiedenis

Molen Het Noorden is een in 1878 gebouwde achtkante bovenkruier. Hij bemaalde de 791 ha grote polder Het Noorden, in noordoosten van het waddeneiland Texel, op de binnendijks gelegen bergboezem of kolk, welke bij laag water via een uitwateringssluis in de zeedijk kon aflopen op de Waddenzee.

Al in het midden van de 14de eeuw werd het oppervlak van het eiland Texel vergroot door het bedijken van buitendijks gelegen opgeslibde gronden. Op deze wijze ontstond in de loop der tijden het hoofdzakelijk aan de Waddenzee-kant van het eiland gelegen, uit 29 polders bestaande gebied. Nadat in 1835 de bedijking van de polder Eijerland was tot stand gekomen, bleef tussen deze polder en het aan de oostkant gelegen oude land van Texel een inham over, waardoor de zee diep landinwaarts kon binnendringen.
In 1871 werd deze zgn. Noordwaard door het bestuur van de 29 Gemeenschappelijke Polders voor bedijking aangekocht. Het plan van bedijking omvatte de aanleg van een afsluitende zeedijk met een hierin gelegen uitwateringssluis. Deze sluis moest drieledig worden uitgevoerd omdat de bedijkers zich hadden verplicht een grote binnendijks gelegen waterbergende boezem aan te leggen, in verband met de waterlozing van de polders Waal en Burg en Eijerland. De dijk kwam al gereed in 1876, maar de drooggevallen gronden waren in 1879 nog niet eens verkaveld.

Al spoedig bleek dat de vochtigheid van de grond bemaling wenselijk maakte, zodat aanvankelijk in de zuidwesthoek van de polder twee kleine houten watermolentjes werden geplaatst. Dit bleek niet afdoende zodat tot de bouw van een grote vijzelmolen werd besloten. Het werk werd voor ƒ 31.090,- gegund aan W. de Jong uit Den Helder, waarna op 12 augustus 1878 de eerste steen kon worden gelegd.

In de jaren die volgden werd geleidelijk aan het polderpeil telkens verlaagd en ontstond de behoefte aan een betere bemaling. Daarom verrees in 1913 naast de molen een hulpgemaal in de vorm van een door een oliemotor gedreven centrifugaalpomp. Hierna schijnt de molen meer en meer buiten bedrijf te zijn gekomen tot hij, ook al vanwege mankementen, rond 1923 werd stilgezet.

In 1928 besloot men hem te laten herstellen overeenkomstig plannen van de Leidse molenbouwer A.J. Dekker, naar een ontwerp dat al eerder was gerealiseerd bij de poldermolen te Waardenburg (Gld.). De vervanging van de vijzel door drie schroefpompen en het aanbrengen van Dekkerwieken vonden nog datzelfde jaar plaats.
Deze ombouw kende een zeer ongelukkig moment: op 27 oktober 1928 brak tijdens het proefmalen de bovenas, waardoor het wiekenkruis naar beneden stortte. Vermoedelijke oorzaak is de ophanging van de vangstok geweest: die begaf het tijdens het vangen, waarna de vang het bovenwiel ineens afkneep. Reeds in december 1928 kon de met een tweedehands as en roeden herstelde molen weer malen.

Het was niet de eerste ramp die deze molen overkwam: op 10 januari 1949 brak de buitenroede tijdens het malen; hierbij werd ook het ashuis onherstelbaar beschadigd, zodat een andere bovenas noodzekelijk was; daarnaast was een deel van de binnenroede afgebroken.
Ditmaal was de animo bij het polderbestuur om de molen te herstellen niet groot meer. Het hulpgemaal (uit 1913) werd van een krachtiger motor voorzien en kon het werk blijkbaar goed aan; de molen leek niet meer nodig.

Bemiddeling van De Hollandsche Molen zorgde ervoor, dat de molen toch werd hersteld, al duurde dit lang: bijna twee jaar na de roedebreuk leverde molenmaker Wagemaker uit Oostwoud een maalvaardige molen op. Op 15 december 1950 werd de molen weer in bedrijf gesteld.
Voor dit herstel werd de bovenas van de tijdens de oorlog verwoeste molen te Bergen (Lb.) gebruikt; de roeden werden geheel nieuw gemaakt door de fa. Gorter; zij behoorden tot de laatste in Nederland vervaardigde geklonken exemplaren. Bij deze gelegenheid kreeg de binnenroede fokken met remkleppen en de buitenroede Oudhollands. 
Rond 1965 is de windmolen als bemalingswerktuig definitief buiten gebruik gesteld.

Na in 1970 in eigendom te zijn overgedragen aan De Hollandsche Molen, volgde in 1973-1974 uitwendig herstel en werd de molen weer zo nu en dan in werking gesteld.

Op 2 oktober 1987 brak tijdens het malen de buitenroede. Deze onverwachte schadepost was aanleiding om de molen geheel te restaureren; hierbij zouden ook de uit 1928 daterende pompen worden hersteld. Het werk begon in 1989 en werd in 1992 voltooid. Veel aandacht werd besteed aan wiekenkruis en kap, vooral het kruiwerk. De molen kreeg fokken met steekborden op beide roeden.
Eén van de twee kleine centrifugaalpompen kon niet meer worden hersteld maar werd ook niet vervangen; de andere kleine pomp en de grote werden wel geheel herzien. De molen kan naar keuze met één kleine of de grote pomp malen, of eventueel met beide. Veel werk werd ook gemaakt van het fatsoeneren van de waterlopen, die in 1928 grotendeels in beton werden uitgevoerd.

Uitmalen op de Waddenzee is niet meer mogelijk: door het op Delta-hoogte brengen van de Waddenzeedijk, moest de spuisluis in de dijk afgesloten worden. D.m.v. een overstort op de molenkolk terug naar het polderpeil, is er een maalcircuit ontstaan.

Het Noorden

Aanvullingen

Aanvullingen


Deze molen wordt vernoemd naar de polder die hij kan bemalen.

Van het oorspronkelijke conische gaande werk is alleen nog het bovenwiel over. Dit drijft via een grotendeels stalen bovenschijfloop de gekorte en nu gedeeltelijk stalen koningspil aan. Een groot drijfwiel onder aan de spil brengt door middel van een drijfriem de met slipkoppelingen uitgeruste poelies van de pompen in beweging.
Deze als buitenkruier gebouwde molen werd in 1892 verbouwd tot binnenkruier. Vóór 1925 was het buitenkruiwerk alweer in ere hersteld.

Als bijzonderheid geldt dat deze molen aan de onderkant van het rietdek een regengoot heeft voor de opvang van zoet water. Op het eiland Texel is het grondwater brak en dus ongeschikt voor gebruik als drinkwater. Het opgevangen water wordt in een voorraadkelder onder de molen opgevangen en vroeger door de bewoners van de molen als drinkwater gebruikt.

Vries, G. de en L. Endedijk, 'Molen Het Noorden maalvaardig', in: Molens 29 (januari 1993) 12 - 17

Het Noorden

Aanvullende foto's
Het Noorden, Oosterend, Foto's: Martijn Scholtens (22-6-2011).
© Foto's: Martijn Scholtens (22-6-2011).
Het Noorden, Oosterend, Foto: Martijn Scholtens (2-8-2008).
© Foto: Martijn Scholtens (2-8-2008).
Het Noorden, Oosterend, Foto's: Harmannus Noot (4-7-2004).
© Foto's: Harmannus Noot (4-7-2004).
Het Noorden, Oosterend, Foto: Piet Glasbergen (12-4-2015).
© Foto: Piet Glasbergen (12-4-2015).
Het Noorden, Oosterend, Foto's: Piet Glasbergen (12-4-2015).
© Foto's: Piet Glasbergen (12-4-2015).
Het Noorden, Oosterend, Foto: John Scholte (23-5-2011).
© Foto: John Scholte (23-5-2011).
Draag zelf bij
zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen Het Noorden, Oosterend home vorige pagina