Nederlandse Molendatabase
Burgerbrug, Noord-Holland

Molen F

646
Molen F
1890
Grondzeiler
Achtkante Binnenkruier
Poldermolen
Grote Sloot 33
1754 JA Burgerbrug
X: 108397 Y: 528539
N 52.742199 O 4.697110
toon op Google Maps
toon in Google Streetview
Schagen
Gemeente Zijpe, sectie F, nr. 1349
Stichting De Zijper Molens
Maalvaardig
2014: 107.000
Bemalen van de afdeling F van de Zijpe en Hazepolder, thans op vrijwillige basis
Op afspraak
Zeer groot
NH018
00322
41920

Molenmakersbedrijf Molema, Heiligerlee

Molen F

Constructie

Constructie

Grenen achtkant, gedekt met riet, op lage voet. De onderste ca. twee meter gedekt met donkergroen geverfde gepotdekselde planken.
Gedekt met riet
21,80 m.
Oud-Hollands
Op deze molen is nooit een wiekverbetering toegepast.
Wiekenkruis
Fabrikaat Nummer Pos. bouw Jaar Steek Positie Verdw. Lengte
klik voor meer info Vaags 0291 buiten 2013 2013 buiten aanw. 21.80
klik voor meer info Vaags 0292 binnen 2013 2013 binnen aanw. 21.80
klik voor meer info Burger g.n. buiten 1968 1968 buiten 2013 21.85
klik voor meer info Burger g.n. binnen 1968 1968 binnen 2013 21.85
klik voor meer info Pot 2702 buiten 1932 1933? buiten 1968 21.80
klik voor meer info Pot 2703 binnen 1932 1933? binnen 1968 21.60
Bovenas
Fabrikaat Nummer Jaar Steek Verdw. Lengte
klik voor meer info De Prins van Oranje 0999 1875 1890 aanw.
55 houten rollen; binnenkruirad
Losse Vlaamse blokvang uit vijf stukken; vangbalk met duim; vangstok; pal
Stalen vijzel Ø 1,21 m; woning in de molen (niet in gebruik).
Bovenwiel 48 kammen
Bovenschijfloop 19 staven, steek 16,0 cm.
Onderbonkelaar 38 kammen
Vijzelwiel 36 kammen, steek 11,5 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 2,67

Molen F

Versiering

Eenvoudige baard, donkergroen geverfd, heel lichtgroen afgebiesd, met de opschriften 'AFD F' en '1890'

Molen F

Verwijzingen

Molen F

Geschiedenis

Geschiedenis

Al in augustus 1564, ten tijde van de eerste bedijking van de Zijpe, werd besloten om in de afdeling F een molen te bouwen, die tevens de afdeling L zou moeten bemalen. Toen in 1567 het bestuur van de polder overging tot de benoeming van molenmeesters bleek de molen al te zijn opgericht.
Op een kaart uit omstreeks 1571 staat hij aangegeven op de plaats van de huidige molen. Na het weer aan de zee prijsgeven van de in 1570 overstroomde polder is ook De F verdwenen en wel in of voor 1584. Blijkens de uit 1600 daterende kaart van de Zijpe werd op dezelfde plaats bij de tweede bedijking weer een molen gebouwd. In het begin van de vorige eeuw is het oppervlak van de afdeling F als gevolg van de aanleg van het Noord-Hollands Kanaal kleiner geworden.

In 1881 werd op de plaats van de schepradmolen door molenmaker Klaas Bol uit De Zijpe voor ƒ 10.694,- een geheel nieuwe vijzelmolen gebouwd.
Deze molen was geen lang leven beschoren: in de nacht van 4 oktober 1889 brandde hij door blikseminslag tot de grond toe af; hetzelfde lot trof (in alle opzichten) de nabijgelegen molen van de Groeterpolder. Beide molens werden vlot herbouwd: polders hadden hun molens doorgaans goed tegen brand verzekerd.
Naar het schijnt is blikseminslag in dit deel van de polder een vaker voorkomend gebeuren. Molen F kreeg tijdens zwaar onweer op 12 juni 1930 wederom een voltreffer, waardoor een halve roede afgeslagen werd; in dezelfde bui brandden twee nabij de molen gelegen boerderijen af en werden de noordelijker gelegen molens Noorder- en Zuider-G getroffen. Al met al was dit voor de toenmalige bewoners van Molen F reden om de molen te verlaten; sindsdien is deze in feite niet meer bewoond geweest.

In 1943 is op de stalen vijzel een elektromotor geplaatst en, na in de Tweede Wereldoorlog nog op windkracht te hebben gemalen, is de molen buiten bedrijf gesteld. De in 1943 geplaatste elektrische aandrijving werd in 1967 vervangen door een nieuwe automatisch werkende elektrische installatie. De mogelijkheid om de vijzel op windkracht te kunnen aandrijven is toen vervallen; het vijzelwiel bleef los in de molen bewaard.

In 1967 ging de inmiddels in verval geraakte molen in eigendom over naar de Stichting De Zijper Molens, waarna in 1968 restauratie volgde. Zo werden beide roeden vervangen door nieuwe gelaste exemplaren en vanaf 1970 werd Molen F weer regelmatig in werking gesteld. Dit laatste was toen een nieuw verschijnsel: dit draaien gebeurde geheel op vrijwillige basis en als zodanig nieuw voor Nederland. Klaas Zaal behoorde tot de allereerste groep geslaagde vrijwillige molenaars van Nederland.

Na jaren alleen maar draaivaardig te zijn geweest, werd Molen F in 1987 ook weer maalvaardig gemaakt.

In 2002 is door het waterschap de elektromotor met daarbij de ijzeren hulpaandrijving verwijderd. Nabij de molen is een nieuw elektrisch gemaal geplaatst; het moleninterieur kon vervolgens in authentieke staat worden hersteld.

In juli 2013 werden beide inmiddels 45 jaar oude gelaste roeden vervangen door nieuwe exemplaren.

Molen F

Aanvullingen

Aanvullingen


De molen wordt aangeduid naar de polderafdeling die hij kan bemalen.

Molen F

Aanvullende foto's
Molen F, Burgerbrug, Foto: Rene Pronk (18-7-2015)
© Foto: Rene Pronk (18-7-2015)
Molen F, Burgerbrug, Foto boven: Klaas Zaal (25-10-2014).  Twee foto's onder: Hessel de Vries (5-8-2006).
© Foto boven: Klaas Zaal (25-10-2014).
Twee foto's onder: Hessel de Vries (5-8-2006).
Molen F, Burgerbrug, Foto boven: Klaas Zaal (maart 2015).  Foto onder: Rob Pols (30-7-2013).
© Foto boven: Klaas Zaal (maart 2015).
Foto onder: Rob Pols (30-7-2013).
Molen F, Burgerbrug, Foto: Rob Pols (2-8-2007).
© Foto: Rob Pols (2-8-2007).
Molen F, Burgerbrug, Boven: goede biotoop. Foto: Klaas Zaal (28-2-2015).  Onderste foto: Klaas Zaal (30-11-2013).
© Boven: goede biotoop. Foto: Klaas Zaal (28-2-2015).
Onderste foto: Klaas Zaal (30-11-2013).
Molen F, Burgerbrug, Foto: Koen van der Maar (11-5-2014).
© Foto: Koen van der Maar (11-5-2014).
Molen F, Burgerbrug, Na de hele dag malen ligt het water bij het krooshek laag.  Foto: Klaas Zaal (22-2-2015).
© Na de hele dag malen ligt het water bij het krooshek laag.
Foto: Klaas Zaal (22-2-2015).
Draag zelf bij

Laatst bijgewerkt: zondag 19 juli 2015 | Foto Gebruiksvoorwaarden en auteursrechten    
zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen Molen F, Burgerbrug home vorige pagina