Nederlandse Molendatabase
Veen, Noord-Brabant
602
De Hoop
1838
Stellingmolen
Ronde stenen molen
Korenmolen
Koren- en pelmolen
Van vermoedelijk kort na de bouw, in ieder geval in 1847, heeft deze molen bekend gestaan als koren- en pelmolen. Omstreeks 1912 is met pellen gestopt.
Maasdijk 381
4264 AR Veen
X: 135485 Y: 421540
toon op kaartje
toon in Google Streetview
Aalburg
Gemeente Aalburg, sectie E, nr. 2230
Stichting Land van Heusden & Altena
Stichting Land van Heusden & Altena sinds 1965
Maalvaardig
2014: 758.000
2013: 500.252
2012: 207.619 (restauratie)
Het malen van graan, thans op vrijwillige basis
Sven Verbeek / Huib Timmermans / Hilbert van Helden / Gerard van Wijngaarden
06-51649373
In de regel zaterdagmiddag en op afspraak.
Meelverkoop
Zeer groot; domineert met name van iets grotere afstand.
NB001
01180
6823
Constructie
Ronde stenen molen, deels gepleisterd
Gedekt met dakleer
24,20 / 24,30 m.
Oud-Hollands
Wiekenkruis
Fabrikaat Nummer Positie Jaar Steek Verdw. Lengte
klik voor meer info Pot?binnen??198224.90 m.
klik voor meer info Pot?buiten??198224.90 m.
klik voor meer info Derckx0552buiten19871988aanw.24.30 m.
klik voor meer info Derckx0553binnen19871988aanw.24.20 m.
Bovenas
Fabrikaat Nummer Jaar Steek Verdw. Lengte
klik voor meer info NSBM Fyenoordg.n.1848?aanw.04.32 m.
IJzeren rollen; kruilier
Vlaamse vang, vangbalk met haak; vangstok; kneppel; pal
Eén koppel 18der en één koppel 17der kunststenen; sleepluiwerk
Bovenwiel 67 kammen
Bovenschijfloop 33 staven, steek 11,7 cm.
Spoorwiel 71 kammen
Steenschijflopen 24 en 23 staven, steek 10,9 cm.
Overbrengingsverhouding resp. 1 : 6,00 en 6,27
Theodorus Cornelis Snels, Waalwijk (molenmakerswerk); J. Verkuijl, Veen (metselwerk)
Sierlijke baard, met onderaan forse krullen en enige fijn snijwerk, donkergroen geverfd, wit afgebiesd, met tussen de koppen van voeghouten en steunder de opschriften 'Anno' '1838' en daaronder 'De Hoop'

Aardige achterbaard (2010; was bij de vorige restauratie per ongeluk weggelaten).
Verwijzingen
Geschiedenis
De molen werd in 1838 gebouwd voor rekening van Willem Ambrosius, wiens familie de molen ruim 80 jaar in bedrijf heeft gehad. In 1924 verkocht Arnoldus Ambrosius de molen aan Johan van Ballegooijen te Veen.

In 1956 werd de gemeente Veen eigenaar van de molen om deze voor het nageslacht te kunnen behouden. Sinds 1965 is de Molenstichting Land van Heusden en Altena eigenaar; deze liet de molen in 1970 restaureren.

Zeer opmerkelijk is het 18der koppel maalstenen in deze molen. Een dergelijk grootte is uitzonderlijk voor een korenmolen. Inmiddels is ook gebleken waarom dit koppel zo groot is: de loper is een opgestorte pelsteen (de ligger is een 'normale' grote kunststeen). Pelstenen waren (nieuw) in de regel groter dan maalstenen en gemaakt van zandsteen.
Uit het bewaard gebleven bouwbestek blijkt, dat de molen in 1838 als korenmolen met twee koppel stenen is gebouwd. Vermoedelijk is vrij snel daarna een pellerij ingebouwd, want in een beschrijving uit 1847 wordt gesproken over een koren- en pelmolen.
De ombouw van het koppel pelstenen tot maalstenen heeft vermoedelijk plaatsgevonden in 1912; aan te nemen is dat toen ook de overbrenging is verlangzaamd: het oorspronkelijke bovenschijfloop had 27 staven; de huidige 33. Het oude schijfloop dient nu als luitafel.

Eén van de (inmiddels vervangen) Potroeden is gestoken in najaar van 1926, nadat de molen eerder tijdens een zware bui een oude houten roe verspeelde; in een krantenartikel uit die tijd wordt gemeld dat er geen gewonden waren, maar dat de ravage vrij groot was. Toenmalig molenaar Jonker maakte hiervan ook melding op één van de balken van de steenzolder.

In 2011 heeft de molen een flinke inwendige restauratie ondergaan. Dit was hard nodig, vooral vanwege de slechte staat van enige zolders; verder was het 18der koppel nooit gerestaureerd en aan groot herstel toe. Metsel- en pleisterwerk zijn aangepakt, balkkoppen waar nodig hersteld, de verzakte steenzolder rechtgelegd, een nieuwe balk onder de steenzolder, het 18der steenkoppel weer maalvaardig (stenen van Van Vugt) en de dakbedekking vernieuwd.
Eindresultaat: een maalvaardige korenmolen met twee koppel stenen: een 17der en een 18der.

In de loop van 2012 bleek het vernieuwde 18der koppel dermate goed te functioneren dat er ook weer voor bakkers en particulieren wordt gemalen.
Overige foto's
De Hoop, Veen, Foto
© Foto's: Sven Verbeek (juli 2009 en begin 2010).
De Hoop, Veen, Foto: Willem Jans (6-10-2007).
De Hoop, Veen, Foto: Ton Koorevaar (7-7-2011).
© Foto: Ton Koorevaar (7-7-2011).
De Hoop, Veen, Foto: Ton Koorevaar (7-7-2011).
© Foto: Ton Koorevaar (7-7-2011).
De Hoop, Veen, Foto: Sven Verbeek (2-7-2011).
© Foto: Sven Verbeek (2-7-2011).
De Hoop, Veen, Foto: ? (verzameling Rob Pols).
© Foto: ? (verzameling Rob Pols).
Draag zelf bij
zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen De Hoop, Veen home vorige pagina