Nederlandse Molendatabase
Nispen, Noord-Brabant

(beltmolen)

566
(beltmolen)
1850
Beltmolen
Ronde stenen molen
Korenmolen
Dorpsstraat 26
4709 AC Nispen
X: 90616 Y: 388920
N 51.485637 O 4.460243
toon op Google Maps
toon in Google Streetview
Roosendaal
Gemeente Roosendaal en Nispen, sectie F, nr. 3027
Gemeente Roosendaal
Maalvaardig
Vh. het malen van graan, thans buiten bedrijf
Jos Nieuwlaat
Momenteel niet bekend.
Groot
NB084
01277
32716

Molenmakersbedrijf Molema, Heiligerlee

(beltmolen)

Constructie

Constructie

Ronde stenen molen
Gedekt met dakleer
23,80 m.
Systeem Van Riet op beide roeden
Deze molen kreeg in 1936 het systeem Van Riet. Het is de enige molen waar dit op beide roeden is toegepast.
Wiekenkruis
Fabrikaat Nummer Pos. bouw Jaar Steek Positie Verdw. Lengte
klik voor meer info Vaags 0239 buiten 2011 2011 buiten aanw. 23.80
klik voor meer info Vaags 0240 binnen 2011 2011 binnen aanw. 23.80
klik voor meer info Derckx 0275 buiten 1978 1979 buiten 2010 23.80
klik voor meer info Derckx 0276 binnen 1978 1979 binnen 2010 23.80
klik voor meer info Pot 1544 binnen 1888 1888? binnen 1977 23.64
Bovenas
Fabrikaat Nummer Jaar Steek Verdw. Lengte
klik voor meer info Enthoven & Co, L.I. 0554 1870 1916 aanw. 04.42
Engels; kruilier
IJzeren hoepelvang; vangbalk met haak; vangstok
Eén koppel 17der en één koppel 16der kunststenen; één koppel 14der blauwe stenen; sleepluiwerk
Bovenwiel 66 kammen
Bovenschijfloop 31 staven, steek 13 cm.
Spoorwiel 69 kammen
Steenschijflopen resp. 26, 25 en 22 staven, steek 10,0 cm.
Overbrengingsverhoudingen resp. 1 : 5,65, 1 : 5,88 en 1 : 6,68

(beltmolen)

Versiering

Op de groene molenbaard met witte bies staat tussen twee goudkleurige sterren in het wit het bouwjaar: ANNO 1850

(beltmolen)

Verwijzingen

Verwijzingen

Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.

(beltmolen)

Geschiedenis

Geschiedenis

Hoewel Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant al in 1830  aan Petrus van Meel toestemming verleenden om in Nispen een windkorenmolen op te richten, duurde het vanwege de Belgische opstand nog twintig jaar, voordat die molen er ook kwam.
Aldus verrees in 1850 in opdracht van (inmiddels) Johannes van de Wijgert een ronde stenen bergkorenmolen. Reeds vier jaar later verkocht hij molen met molenaarshuis (nu Dorpsstraat 50), erf en bouwland voor de somma van ƒ 6.000,- aan Johannes Aerden uit Wouw.

In 1883 besloot deze een stoomketel aan te schaffen om niet afhankelijk te zijn van de wind. Al in 1903 maakte deze plaats voor een 17 PK petroleummotor. Vier jaar later sloeg een felle rukwind een ijzeren roede af met veel schade tot gevolg. Dankzij de blokcentrale bij de molen kreeg Nispen al in 1918 elektriciteit.

In 1927 was de molen niet meer maalvaardig, zo kon er niet meer worden gekruid. Daarom werd datzelfde jaar een geheel nieuw Engels kruiwerk aangebracht, kort daarna gevolgd door een ijzeren vang.
Weer een jaar later werd de binnenroede gerepareerd en kwamen er nieuwe velgen en kammen op het spoorwiel. Dat was hard nodig, want de steek tussen spoorwiel en rondsels was niet goed. Eveneens kreeg de molen toen een nieuwe koning en tap met kogellager.
In 1930 werd er een koppel builstenen gelegd, waarvan alle lagers uitgevoerd werden als kogellager.
Toen in 1937 nieuwe kunststenen werden geplaatst, werd meteen de gehele steenzoldervloer verhoogd: de liggers werden in de zolderbalken gewerkt, waardoor de kuipen en karen lager kwamen te staan (gemakkelijkere bediening) en de zolderbalken kregen een plafond.  getimmerd.

De opmerkelijkste gedaanteverandering had zich bij deze molen toen al voltrokken: in 1936 had molenmaker Marien van Riet (Goes) beide roeden van het door hemzelf ontwikkelde systeem voorzien, een stroomlijnneus in combinatie met een grote draaibare zwichtklep.
De stroomlijnvorm was afgeleid van de Dekkerwiek en de klep van Bilau, dit alles samengebundeld met ideeën van Van Riet zelf. Hier bovendien uitgevoerd zónder doorboorde as: de kleppen werden bediend door een zwichtring achter de askop. Sommigen noemden dit het 'systeem-RieBilDek', naar de drie bedenkers van de diverse systemen.
Overigens heeft hét systeem Van Riet niet bestaan: deze eigenzinnige en bijzonder inventieve molenmaker voerde bij iedere molen waar hij wiekverbeteringen aanbracht, dit op verschillende wijze uit.

In Nispen voldeed het systeem Van Riet naar verluidt zeer goed, zowel bij weinig wind als bij storm. Maar ook met buiig weer kon men de hele dag malen zonder op het weer te hoeven te letten. Dit systeem maakte een regulateur dus overbodig en die werd daarom al vrij snel verwijderd! In 1938 werd, eveneens door Van Riet, een conisch rollager onder de bovenas aangebracht.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog liep de molen scheuren in de romp op als gevolg van granaatinslagen. Na een ruim een eeuw op windkracht malen kwam de molen in 1951 buiten gebruik. In de bijgebouwen werd mechanisch gemalen, maar ondertussen raakte de molen in verval.

In 1975 kocht de gemeente Roosendaal en Nispen de molen aan om deze drie jaar later grondig te laten restaureren. Veel aandacht werd besteed aan het bijzondere wieksysteem, waarvan na ongeveer 25 jaar stilstand weinig bruikbaars van over was. De fa. Derckx, vooral bekend als roedenfabrikant, reconstrueerde hier de stroomlijnneuzen en remkleppen.

In 1994 kreeg de molen een nieuwe staartbalk en werden vochtwerende voorzieningen getroffen. Vier jaar later werden een nieuwe lange en korte spruit en Engels kruiwerk aangebracht en ook de kapbedekking vernieuwd; ook het Van Rietsysteem werd hersteld.
Verder werden twee nieuwe kunststenen lopers geleverd; de oude bleken stukgevroren. Evenwel werden zij nog niet aangebracht.
Grootste probleem met deze molen was dat er, vanwege het onderhoudsgevoelige wieksysteem, regelmatig moest worden gedraaid en juist dat gebeurde weinig of niet.

Voor 2010/2011 werd daarom een nieuwe grote herstelbeurt gepland: eerst grote voorzieningen aan het metselwerk; daarna herinrichting van beide koppels stenen en vervolgens (wederom) reconstructie van het Van Rietsysteem.

In augustus 2010 werden beide roeden kaalgezet, om niet veel later te worden gestreken. Op 15 november 2011 werden nieuwe roeden gestoken; daarna volgde reconstructie van het systeem Van Riet. Tot slot werden de twee koppel maalstenen in orde gebracht. Het werk aan de molen werd verricht door de fa. Verbij uit Hoogmade, reconstructie van roeden met het systeem Van Riet werd gedaan door de fa. Vaags uit Aalten.

Sinds mei 2013 wordt de molen weer met enige regelmaat in werking gesteld.

(beltmolen)

Aanvullingen

Aanvullingen


Deze molen heeft, voorzover bekend, nooit een naam gehad maar is wel vaak aangeduid als „de molen van Aerden" (naar de familie die deze molen lang in eigendom had). 

Molenaar Louis Aerden overleed op 5 april 2015.

De enige molen met het Van Riet-wieksysteem op beide roeden.

"Bij het binnen komen ziet men dadelijk, dat men hier met iets bijzonders heeft te doen. Niet alleen, dat alles even schoon en helder tegen ons opblonk, maar bijna kregen wij de indruk alsof wij ons inplaats van op den molen, bevonden in de slaapkamer van den molenaar, ware het niet, dat men door den prachtig geplafonneerden zolder, toch nog eenig bewijs van pasbalk en steen kon ontwaren. (...) Nu is het altijd aan te bevelen om bij een bezoek op een molen een oude kantoorjas of iets dergelijks mee te nemen, ten einde zich zo goed mogelijk voor het aankleven van stof en vet te beveiligen. Sommige molenaars hebben de gewoonte, zich bij een dergelijke gelegenheid, deftig in ’t zwart of blauw te kleden, doch dan zeker voorzien van een kleerborstel en dan heeft zoo iemand na zoo’n bezoek zeker een kwartiertje werk, wat ik dan ook wel eens heb meegemaakt. Doch daarvan hier geen sprake, alle voorbehoedmaatregelen waren onnoodig en daarom alle eer aan den molenaarsknecht, want  ook hier zal het poetsen wel tot diens bijzondere taak behooren".
(De Molenaar, 6 juli 1938)

(beltmolen)

Aanvullende foto's
(beltmolen), Nispen, Foto: Ton Koorevaar (21-8-2012).
© Foto: Ton Koorevaar (21-8-2012).
(beltmolen), Nispen, Foto: Ton Koorevaar (21-8-2012).
© Foto: Ton Koorevaar (21-8-2012).
(beltmolen), Nispen, Foto's: Leo Middelkoop (25-8-2012).
© Foto's: Leo Middelkoop (25-8-2012).
(beltmolen), Nispen, Foto: Ruud Schreuder (2-1-2013).
© Foto: Ruud Schreuder (2-1-2013).
Draag zelf bij

Laatst bijgewerkt: maandag 15 februari 2016 Gebruiksvoorwaarden en auteursrechten    
zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen (beltmolen), Nispen home vorige pagina