Nederlandse Molendatabase
Eindhoven-Acht, Noord-Brabant

Annemie

492
Annemie
1891
Beltmolen
Ronde stenen molen
Korenmolen
Boschdijk 1006
5627 AE Eindhoven-Acht
X: 158376 Y: 387992
N 51.480965 O 5.435800
toon op Google Maps
toon in Google Streetview
Eindhoven
Gemeente Woensel, sectie S, nr. 43
Elvira Heijmans
Draaivaardig
Vh. het malen van graan; thans buiten bedrijf en te koop
-
Zie website
Groot, markant gelegen aan de zeer drukke snelweg ten noorden van Eindhoven; wordt wél beperkt door bebouwing en beplantingen.
Bewegingsbelemmering
NB025
02612
14637

Molenmakersbedrijf Molema, Heiligerlee

Annemie

Constructie

Constructie

Ronde stenen molen
Gedekt met dakleer
26,10 / 26,20 m.
Oud-Hollands
Deze molen heeft nooit een wiekverbetering ondergaan.
Wiekenkruis
Fabrikaat Nummer Pos. bouw Jaar Steek Positie Verdw. Lengte
klik voor meer info Derckx 0321 buiten 1979 1980 buiten aanw. 26.20
klik voor meer info Derckx 0322 binnen 1979 1980 binnen aanw. 26.10
klik voor meer info Pannevis g.n. binnen ? n.v.t. binnen 25.30
klik voor meer info Pannevis g.n. buiten ? n.v.t. buiten 25.30
klik voor meer info Fransen g.n. binnen 1931 1931? binnen 1979 25.70
klik voor meer info Fransen g.n. buiten 1924 1924? buiten 1966 26.00
klik voor meer info Verhaeghe -- binnen? 1906 1906 binnen? 1931? 26.00
Bovenas
Fabrikaat Nummer Jaar Steek Verdw. Lengte
klik voor meer info ? ? 1852? ? aanw. 03.75
Engels; kruibok met haspel
Vlaamse vang; vangbalk met haak; vangtrommel
Binnenwerk deels nog aanwezig;
logeergelegenheid in de molen
Bovenwiel 54 kammen
Bovenbonkelaar 29 kammen, steek 12,8 cm.
Spoorwiel 74 kammen

Steenschijflopen (verdwenen) 26 staven, steek 10,0 cm.
Overbrengingsverhouding was 1 : 5,30
Antonius van Himbergen, Eindhoven (1891)

Annemie

Versiering

Zeer eenvoudige baard, lichtgeel geverfd, op de koppen van voeghouten en steunder aangebracht, zonder opschrift.

Insnijding '5M 1852 4D' in de vulstukken rond de bovenas.

Annemie

Verwijzingen

Verwijzingen

Kijk op allemolens.nl voor historische foto’s en documenten van deze molen.

Annemie

Geschiedenis

Geschiedenis

De molen werd in 1891 gebouwd door Antonius van Himbergen uit Woensel (Eindhoven) voor Wilh. Beerens. Hierbij maakte Van Himbergen, zoals bekend bij hem, gebruik van allerhande tweedehands materiaal.

In 1903 verkocht Beerens de molen aan F. v.d. Linden. Die deed op zijn beurt de molen in 1944 over aan F.J. van Stekelenburg, van wie de molen 18 maanden later overging naar F.J.C. Tielemans te Eindhoven.

In 1957 werd de molen ingericht voor permanente bewoning; daartoe werd het gaandewerk deels ontmanteld. De meeste onderdelen bleven echter bewaard.
In 1965 brak de buitenroede, waarna die werd verwijderd. Vervolgens stond de molen jarenlang met één roede naar het noorden.

In 1980 werd de molen uitwendig weer gecompleteerd: er werden nieuwe roeden gestoken. Gedraaid werd er daarna echter niet of nauwelijks.
Vanaf 1991 (toen er wat herstel was geweest en de molen een keer had gedraaid) stond de molen tot september 2000 altijd op het noorden.
Nadat in het najaar van 2004 de oude ophekking was verwijderd, is in april/mei 2005 alles in orde gemaakt, zodat de molen weer kon draaien.

In 2008 werd de molen verkocht aan een particuliere en ingericht als 'bed-and-breakfast'. Enige molenaars wisten de nieuwe eigenaresse enthousiast te maken, om de molen weer te laten draaien. Dit is toen enige malen gebeurd, zelfs met zeilen.
Helaas legden de bestemming van de molen en de matige staat van het kruiwerk dat draaien teveel beperkingen op en bleef het bij een enkele keer.

In de zomer van 2010 heeft de eigenaresse, ondanks het succes van de in de molen gevestigde bed-and-breakfast, de molen te koop gezet. De vraagprijs is € 399.000,- (is hoger geweest). Voor belangstellende kopers: zie deze website.

In 2011 is de molen omgehaald van ZW naar ZO om het schilderen van de staart mogelijk te maken. Daarbij is tevens de rotte kruibok vervangen, de staartbalk iets ingekort en zijn rotte delen van de onderzijde van de lange schoren verwijderd. Deze zijn opnieuw vastgezet op de staartbalk.
In 2012-2013 is de romp aangepakt, deze is geheel opnieuw gevoegd en hersteld.
20 november 2013 is de molen teruggekruid naar ZW; dit was niet mogelijk met de kruibok maar is gedaan met een kettingtakel.
Draaien is eind 2013 niet mogelijk door het groen op de molenberg dat de laatste jaren flink omhooggeschoten is.

De situatie van het gaandewerk: aanwezig zijn bovenwiel, bonkelaar, koningspil en spoorwiel. De stenen liggen op de belt; de steenschijven, die (volgens mededeling in 'De Brabantse Molens' van 1974) vroeger los in de molen bewaard werden, zijn thans niet meer te vinden. De bovenbonkelaar ligt op de kapzoldervloer en de vloeren zijn dusdanig getimmerd dat de koningspil zonder breek- of zaagwerk niet kan draaien.

Annemie

Aanvullingen

Aanvullingen


Deze molen kreeg de naam "Annemie" na de flinke herstelbeurt van 1980.

Annemie

Aanvullende foto's
Annemie, Eindhoven-Acht, Foto: Frans van Unen (6-3-2006).
© Foto: Frans van Unen (6-3-2006).
Annemie, Eindhoven-Acht, Foto: Mario Collombon (10-11-2008).
© Foto: Mario Collombon (10-11-2008).
Annemie, Eindhoven-Acht, Aswiel en neergelaten bonkelaar.  Foto: Wijbrand van Zwol (20-11-2013).
© Aswiel en neergelaten bonkelaar.
Foto: Wijbrand van Zwol (20-11-2013).
Annemie, Eindhoven-Acht, Gevlucht nog op het zuidoosten, draaien op deze richting is niet mogelijk.  Foto: Mario Collombon (19-11-2013).
© Gevlucht nog op het zuidoosten, draaien op deze richting is niet mogelijk.
Foto: Mario Collombon (19-11-2013).
Annemie, Eindhoven-Acht, De nieuwe kruibok, met oude haspel.  Eén spaak is ingekort omdat het anders niet mogelijk was om de opbouw van een koekoek in de molenberg te passeren.  Foto: Mario Collombon (19-11-2013).
© De nieuwe kruibok, met oude haspel.
Eén spaak is ingekort omdat het anders niet mogelijk was om de opbouw van een koekoek in de molenberg te passeren.
Foto: Mario Collombon (19-11-2013).
Draag zelf bij
zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen Annemie, Eindhoven-Acht home vorige pagina