Nederlandse Molendatabase
Wyns (Wijns), Fryslân
151
Wynzer Mûne / Wijnsermolen
1871
Grondzeiler
Achtkante Molen
Poldermolen
Wyns 14
9091 BD Wyns
X: 185566 Y: 586198
toon op kaartje
toon in Google Streetview
Tytsjerkstradiel
Gemeente Giekerk, sectie A, nr. 821
Stichting De Fryske Mole
Maalvaardig
Bemalen van de Wijnserpolder, thans op vrijwillige basis
Jippe Braaksma
058-2563001
Als de molen draait en op afspraak
Zeer groot maar wordt aan de zuidkant wel verminderd door beplantingen
FR036
03211
35691
Constructie
Houten achtkant, gedekt met riet, met stenen veldmuren
Gedekt met riet
19,50 m.
Systeem Fauël met steekborden op beide roeden
Wiekenkruis
Fabrikaat Nummer Positie Jaar Steek Verdw. Lengte
klik voor meer info Vaags0232binnen20102011aanw.19.52 m.
klik voor meer info Buurma0293buiten19941994aanw.19.50 m.
klik voor meer info Visser?g.n.binnen19571957201019.50 m.
klik voor meer info Pot2687buiten19321932199419.60 m.
Bovenas
Fabrikaat Nummer Jaar Steek Verdw. Lengte
klik voor meer info De Prins van Oranje13601889-aanw.-
Neutenkruiwerk met 16 neuten; dubbele kruilier
Vlaamse vang (band aan buitenomtrek); vangbalk met duim; vangstok
Stalen vijzel
Bovenwiel 55 kammen
Bovenbonkelaar 28 kammen, steek 10,9 cm.
Onderwiel 42 kammen
Vijzelwiel 39 kammen, steek 10,9 cm.
Overbrengingsverhouding 1 : 2,12
Gerben van Wieren, Janum (1871). Zeer waarschijnlijk althans.
Eenvoudige baard, wit geverfd, rood afgebiesd, met het opschrift 'Anno 1871'
Verwijzingen
Geschiedenis
Deze molen werd in 1871 gebouwd ter bemaling van de Wijnserpolder.

In de periode 1926-1932 werden diverse mogelijkheden van bemaling onderzocht: dit omdat de staat van onderhoud minder werd en de molen steeds zwaarder ging malen. Op dat moment was de molen uitgerust met zelfzwichting op beide roeden.
In 1932 werd gekozen om de molen te behouden. Wat meegespeeld zal hebben is dat deze optie aanzienlijk goedkoper was dan dat men overging op elektrische bemaling. Dat laatste zou minimaal € 12.000,-  gekost hebben. Modernisering van de molen kostte € 6500,- waarvoor het waterschapsbestuur een lening aanging. Op aanraden van de ingelanden had het bestuur contact gezocht met A.J. Dekker uit Leiden, die de modernisering ook begeleidde.
In 1932 kreeg de molen een nieuwe Potroede en werd op beide roeden het Dekkerstroomlijnsysteem aangebracht, nu evenwel zonder zelfzwichting: de molen kreeg weer zeilen.
Verder kwam er een nieuwe stalen vijzel in een betonnen bak. Men koos ervoor om een vijzel met een grotere diameter te nemen als de houten vijzel die eruit kwam. Deze had een diameter van 1,40m; de nieuwe een diameter van 1,50 m. Ook werd een rollenlager aangebracht als bovenlagering van de schroef (een zgn. Dekkerlager). De potbalk en waterpeluw werden uitgevoerd in stalen profielbalken(H-profielen). Het onderlager van de schroef is verstelbaar in deze profielbalk d.m.v. een schroefdraadconstructie. Ook kreeg de molen in dit jaar bronzer lagerschalen t.b.v de lagering van de bovenas. Een spanconstructie met een brug van profielstaal in de kap behoort ook tot deze modernisering.

In 1957 werd een nieuwe binnenroede gestoken waarbij de Dekkerwiek kwan te vervallen: men koos voor het systeem Fauël. Nadat ook op de buitenroede de Dekkerbeplating versleten was, werd op deze roede het systeem Fauël aangebracht.

Toen in 1967 de laatste beroepsmolenaar W. Sierksma om gezondheidsredenen met zijn werkzaamheden stopte, kozen twee bestuursleden ervoor om de molen zelf te bemalen.
In 1970 ging de molen over in eigendom naar Waterschap "de Wâlden". Ook in 1971 investeerde men nog in de molen, ondermeer een nieuwe staart met een lier met dubbelwerk (twee versnellingen).

Zo werd tot 1975 de Wijnzerpolder uitsluitend op windkracht bemalen. Daarna was het vooralsnog aflopen: de koningsspil werd aan de kant gezet en de raderen uitgenomen, en kwam er een dieselmoter uit de molen de Hoop uit Roodkerk voor de schroef.
Dit dieselgemaal bleef tot 1984 in bedrijf. Nadat het gemaal "de Murk" gereedkwam, nam deze de taak over.

In 1993 ging de molen van het waterschap over naar stichting De Fryske Mole. Deze liet de molen in 1994-1995 voor ƒ 250.000,- restaureren. Sindsdien is de molen op vrijwillige basis regelmatig in bedrijf.

In 2006 bestemde het Wetterskip Fryslân deze molen tot reservegemaal in geval van ernstige wateroverlast. In datzelfde jaar werd de omgeving van de molen duidelijk verbeterd, doordat  veel bomen en struiken werden gekapt of gesnoeid.

De molen kwam in 2008 in aanmerking voor rijkssubsidie in het kader van RRWR 2008. Onder meer moesten de uit 1957 daterende binnenroede en de vijzel vervangen worden. Van die laatste was intussen een deel van de beschoeping verdwenen. In februari 2010 werden de roestige binnenroede en de vijzel verwijderd en daarna viel het even stil.
In april 2011 werd de nieuwe vijzel geplaatst en op 11 mei de binnenroede gestoken. In augustus 2011 volgde oplevering. Veel aandacht is ook besteed aan de oorspronkelijke kleurstelling.

Deze molen vertoont veel overeenkomsten met De Victor te Wanswerd. De vlucht is gelijk, evenals alle raderen; ook kammenaantallen en steek zijn gelijk (en dus ook de overbrengingsverhouding). Ook hebben beide molens op de tussenzolder in elkaar gevlochten veldkruisen rond de kistramen. Ook is het aantal neuten/vaste rollen gelijk. Beide molens hebben eveneens een gemetselde utskoat (voorwaterloop) met korfboog die onder het erf ligt. Wel zitten de bintlagen niet op gelijke hoogte in het achtkant. Aan te nemen is evenwel dat ook deze molen ontworpen en gebouwd is door Gerben van Wieren uit Janum. 
Aanvullingen

Deze molen is vernoemd naar de polder die hij kan bemalen.
Overige foto's
Wynzer Mûne / Wijnsermolen, Wyns (Wijns), Foto: W. Jans (17-01-2001)
Wynzer Mûne / Wijnsermolen, Wyns (Wijns), Foto: Jippe Braaksma (04-10-2006)
© Foto: Jippe Braaksma (04-10-2006)
Draag zelf bij

Laatst bijgewerkt: zaterdag 1 november 2014 | Geschiedenis Gebruiksvoorwaarden en auteursrechten    
zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen Wynzer Mûne / Wijnsermolen, Wyns (Wijns) home vorige pagina