Nederlandse Molendatabase
Warmond, Zuid-Holland
Database nr. 1128
Inventaris nr. ZH024
Ten-Bruggencatenr. 12198
Naam Broekdijkmolen
Bouwjaar 1976 (onderbouw 1840)
Type Grondzeiler
Kenmerken Achtkante Molen
Functie Poldermolen
Ligging Broekpolder 1
2361 PA Warmond
Rijksdriehoek X: 95258 Y: 466749
toon op kaartje
toon in Google Streetview
Gemeente Teylingen
Kadaster Gemeente Warmond, sectie C, nr. 616
Monumentennummer 38311
Landsch. waarde Zeer groot maar wordt beperkt door beplantingen
Eigenaar Rijnlandse Molenstichting sinds 1986; daarvoor het waterschap De Oude Veenen
Bedrijfsvaardigheid Maalvaardig
Bestemming Bemalen van de polder Broek & Simontjes (resterend gedeelte), thans op vrijwillige basis
Molenaar B. Hoogduin
Telefoon 071-5211820
Bezoekmogelijkheid Niet te bezichtigen
Constructie
Romp Grenen achtkant, gedekt met riet, op gemetselde voet van 2,30 m.
Kap Gedekt met riet
Vlucht 23,10 m.
Wiekenvorm Oud-Hollands
Wiekverbeteringen Bij de herbouw van 1975 kreeg deze molen geen wiekverbetering meer. De verbrande voorganger had het systeem-Fauël (fokwieken) op beide roeden met - opmerkelijk - slechts één zoomlat.
Wiekenkruis
Fabrikaat Nummer Positie Jaar Steek Verdw. Lengte
klik voor meer info Derckx0149buiten19751975aanw.23.10 m.
klik voor meer info Derckx0150binnen19751975aanw.23.10 m.
Bovenas
Fabrikaat Nummer Jaar Steek Verdw. Lengte
klik voor meer info De Prins van Oranje138218911975aanw.04.45 m.
Kruiwerk 42 houten rollen; kruirad
Vang Losse Vlaamse blokvang uit vier stukken; vangbalk met haak; vangstok; kneppel
Inrichting Houten scheprad in de molen, Ø 5,15 m.; breedte 0,36 m.
Geen woning in de molen
Overbrengingen Bovenwiel 49 kammen
Bovenschijfloop 25 staven, steek 14,8 cm.
Onderschijfloop 23 staven
Onderwiel 83 kammen, steek 14,4 cm.
Overbrengingsverhouding 1,84 : 1
Molenmaker ?? (1840)
Fa. Verbij, Hoogmade (1976)
Versiering
Eenvoudige baard, tussen de koppen van voeghouten en steunder blauw geverfd met de jaartallen '1840' en '1862'. Overigens groen geverfd met het jaartal '1976'.

Op de deels gewitte en deels geteerde veldmuren staat een zwart kruis op een wit veld afgebeeld.
Verwijzingen
allemolens.nl zoek in allemolens.nl naar aanvullende informatie
Voorganger Molen Broek- en Simontjespolder, Warmond
Afkomstig uit De Jonge Willem, Haarlem
Geschiedenis
De polder Broek en Simontjes is gevormd uit de in 1625 gestichte Broekpolder en de al vóór 1625 bestaande Simontjespolder. Wanneer beide polders onder één bestuur verenigd werden, is niet duidelijk. In 1640 is er nog sprake van een afzonderlijk bestuur, later niet meer. Hoewel in consenten van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland uit 1664 en 1675 nog steeds over de Broekpolder gesproken wordt, mag men aannemen dat beide polders inmiddels verenigd waren.
 
Tot 1840 werd de polder bemalen door de in 1625 bij de stichting van de Broekpolder geplaatste wipmolen. Deze sloeg het water via een sloot tussen het land van twee ingelanden uit op de Groote Sloot. In de zomer van 1839 werd besloten deze molen, die ingrijpend moest worden hersteld, niet te repareren maar een nieuwe molen te bouwen, dicht bij de bestaande.
In november 1839 werd de bouw van een achtkante houten schepradmolen op een stenen fundament aanbesteed. Nadat ook nog een nieuwe molentocht was gegraven om het water uit de polder beter naar de nieuwe molen te kunnen toeleiden en de oude wipmolen voor afbraak was verkocht, was het werk in december 1840 klaar.

In 1927 heeft deze molen een keer as en roeden verspeeld maar werd direct daarna hersteld.

Tijdens de beruchte storm van 12/13 november 1972 sloeg de molen op hol, werd met grote moeite tot stilstand gebracht, maar brandde in de nacht daarop alsnog af, vermoedelijk als gevolg van heetgelopen lagers en vang. Alleen de veldmuren bleven staan; de rest was  verwoest.

De molen werd evenwel herbouwd: het huidige achtkant is afkomstig uit de Waarderpolder bij Haarlem; daar kon de in 1862 gebouwde en in 1919 onttakelde molenromp vanwege uibreiding van een industrieterrein niet gehandhaafd blijven. De gemeente Haarlem stelde het kosteloos beschikbaar; het werd in zijn geheel, inclusief rietbedekking, naar Warmond vervoerd en paste zeer goed op de gemetselde onderbouw van de Broekdijk. Deze plaatsing vond plaats op 5 augustus 1974.
Verdere reconstructie (nieuwe kap, roeden en gaandewerk) volgde in 1975 en werd in 1976 voltooid.

Van de oorspronkelijke polder Broek en Simontjes (destijds ca. 255 ha.) is door ontpoldering als gevolg van de uitbreiding van de gemeente Leiden (de Merenwijk), niet veel meer over: de te bemalen oppervlakte bedraagt thans ca. 50 ha; de opvoerhoogte 1,45 m.
Tot 1979 was de polder nog eigenaar, daarna het Waterschap De Oude Veenen en thans de Rijnlandse Molenstichting. Die laatste instelling begeleidde in 1975/76 de herbouw van deze molen al.

De molen is gelegen aan de zuidzijde van de Grote Sloot, ca. 1,5 kilometer ten zuidoosten van Warmond en 'over land' het makkelijkst bereikbaar via het grondgebied van Leiden.
Aanvullingen
Literatuurverwijzingen:
Andries Veloo, 'Ben Hooghuin en de Broekdijkmolen', in: Molenwereld 187 (2014) 433 - 437.
Overige foto's
Draag zelf bij

Laatst bijgewerkt: zaterdag 6 december 2014 | AanvullingenGebruiksvoorwaarden en auteursrechten    

zoek in database zoek op provincie Stuur een e-mail over molen Broekdijkmolen, Warmond home vorige pagina